Spoedeisende geneeskunde

De SEH-arts is een breed opgeleide arts met een generalistische blik. Je werkt als SEH-arts op de SEH-afdeling van een ziekenhuis. Daar worden de meeste acute patiënten gepresenteerd. Het vak draait om resuscitatie en stabilisatie, diagnosticeren van acute aandoeningen, inzetten van de eerste (en soms definitieve) behandeling en organisatie van de werkvloer met korte lijnen naar de poortspecialismen.

Stap voor stap doorgroeien in de spoedeisende geneeskunde

image

3

ziekenhuizen verzorgen de A-opleiding

36

maanden duurt de volledige opleiding

5

opleidingsplaatsen per jaar (gemiddeld)

De spoedeisende geneeskunde is een vak volop in ontwikkeling! In de OOR N&O verzorgen het MCL, Isala en het UMCG gezamenlijk en in goed overleg de volledige opleiding.

De basis voor de spoedeisende hulp-arts (SEH-arts) is de afdeling SEH van een ziekenhuis. De meeste patiënten met acute aandoeningen presenteren zich daar. De inhoud van het vak laat zich heel goed omschrijven door de entrusted professional activities (EPA’s). Deze zijn recent geformuleerd voor het nieuwe landelijke curriculum:

Kritiek Zieke Patiënt: als SEH-arts ben je bekwaam in resuscitatie, stabilisatie en diagnostisering  van ernstig zieke of gewonde patiënten die zich presenteren met instabiele vitale parameters, denk hierbij aan grote ongevallen, reanimaties en patiënten in shock.

Hoog Complexe Patiënt: je bent in staat patiënten met een scala aan hoofdklachten die potentieel vitaal bedreigd zijn te beoordelen en te behandelen, denk hierbij aan hoofdpijn, dyspneu, pijn op de borst of buikpijn.

Laag Complexe Patiënt: de SEH-arts kan uitstekend uit de voeten met patiënten die zich met laag complexe klachten presenteren zoals wonden of fracturen en weet wanneer hij specialistische hulp moet inschakelen.

Leiding geven op de werkvloer: je kunt het werk effectief organiseren met aandacht voor inzet van medewerkers, samenwerking, afstemming en kwaliteit/veiligheid. Tevens is superviseren van anderen hierbij een belangrijk item.

Organisatie: de SEH-arts is gericht op ad hoc of projectmatige basis uitvoeren van verbeterprojecten op de SEH, het bijdragen aan de kwaliteit van zorg in commissiewerk of vergaderingen en het leiding geven aan een afdeling buiten de dagelijkse patiëntgebonden momenten om.

Opleiden en Onderwijs: als SEH-arts ben je gericht op het opleiden van collega’s, co-assistenten en verpleegkundigen. Maar ook op het eigen leren, na de opleiding ben je immers niet ineens klaar, SEH-arts zijn betekent levenslang leren.

Wetenschap: je draagt bij aan de wetenschappelijke ontwikkeling van het vakgebied spoedeisende geneeskunde door bijvoorbeeld het doen van wetenschappelijk onderzoek en je kunt informatie kritisch beschouwen.

In de OOR N&O verzorgen het Isala, het MCL en het UMCG een regionaal curriculum van totaal 36 maanden. Alle aios beginnen hun eerste jaar in het MCL of het Isala. Het tweede jaar ben je in het UMCG. Het derde jaar ga terug naar de kliniek waar je de opleiding begon.

De structuur van de opleiding wordt gevormd door stages, de inhoud van de opleiding wordt gevormd door de EPA’s die hiervoor werden benoemd. In het regionaal opleidingsplan vind je beschreven hoe aan de inhoud van de opleiding wordt gewerkt in de stages.

De globale indeling is als volgt:

Jaar 1: stages anesthesiologie, cardiologie, kindergeneeskunde, huisartsgeneeskunde, ambulance en een generalistische SEH-stage (MCL of Isala)

Jaar 2: stage intensive care en een generalistische SEH-stage (UMCG)

Jaar 3: focusstages neurologie en interne geneeskunde, keuzestage en een generalistische stage (MCL of Isala)

De opleider staat niet alleen in het opleiden van de aios. Leden van de opleidingsgroep, collega-aios, verpleegkundigen, allen maken deel uit van het team dat meewerkt aan de opleiding. De opleider (met plaatsvervangend opleider) is verantwoordelijk voor de organisatie van de opleiding en aansturing van het opleidingsproces. Je maakt je individueel opleidingsplan in samenspraak met je opleider(s) binnen de kaders van regionale afspraken over de opleiding. Alle individuele leerdoelen zijn hierin opgenomen en in je opleidingsschema staat wanneer je welke stages volgt.

Tijdens de opleiding vindt de begeleiding structureel plaats tijdens de voortgangsgesprekken. Deze gesprekken hebben als doel om je voortgang in de opleiding te bespreken en zo nodig bij te sturen. De ontwikkeling van de EPA’s komen in deze gesprekken vanzelfsprekend uitgebreid aan de orde. Verder zijn er begin- en eindgesprekken voor elke stage om de leerdoelen te bespreken en te evalueren.

Een groot en belangrijk deel van de begeleiding vindt dagelijks plaats op de werkvloer. Er wordt gebruik gemaakt van begeleidingstools als KPB’s, OSATS en 360-graden-feedback. Aan het eind van elk opleidingsjaar is er een formele beoordeling van de geschiktheid van de aios voor de opleiding.

Tijdens de opleiding zijn er zeven verplichte landelijke modules die gevolgd moeten worden met onderwerpen als PSA, spoedechografie en juridische kaders. Ook zijn er enkele verplichte cursussen zoals bijvoorbeeld de ALS en de APLS.

Verder worden er per jaar 6 regionale onderwijsdagen georganiseerd waaraan alle aios uit de regio deelnemen. Er zijn per jaar 2 regionale toetsdagen waarin aios in de gelegenheid gesteld worden om getoetst te worden op een breed scala aan vaardigheden.

Per kliniek zijn er enkele lokale onderwijsdagen en zijn er dagelijkse of wekelijkse onderwijssessies of trainingen waarin de aios participeren, onderwerpen daarbij zijn bijvoorbeeld skills, echografie of CRM-training.

Verder is er een e-learning-module van onze zusterorganisatie in de UK, de RCEM, beschikbaar die gebruikt wordt voor verdieping.

n het onderwijscurriculum is er aandacht voor kritisch beschouwen van wetenschappelijke informatie. Er zijn per jaar ten minste 2 refereeravonden die door de aios georganiseerd worden over actuele onderwerpen. Tijdens het lokale onderwijs is er ruimte voor referaten en wordt er regelmatig een journal club georganiseerd waarbij actuele artikelen kritisch beschouwd worden. Elke aios dient voor einde opleiding een artikel te publiceren in een peer-reviewed tijdschrift, een presentatie op een congres te verzorgen of een significante bijdrage te hebben geleverd aan een onderzoek dat niet binnen de opleiding is af te ronden. In elke opleidingsgroep kan een wetenschapscoördinator je hierbij begeleiden.

image

Samenwerkende ziekenhuizen

UMCG

  • Ziekenhuis
  • Groningen
image

Opleider Mevrouw drs. A.M. Drost-de Klerck, SEH-arts KNMG

Samen met het MCL en de Isala zet het UMCG een geweldige EPA-gebaseerde opleiding tot spoedeisende hulp arts neer! In het UMCG volg je het tweede jaar uit het driejarig curriculum. Bereid je vast voor op een volle agenda met veel stages, opleidingsdagen, cursussen en veel ruimte voor eigen verdieping.

Isala

  • Ziekenhuis
  • Zwolle
image

Opleider K. Caminada

Samen met het UMCG en het MCL zet de Isala een geweldige EPA-gebaseerde opleiding tot spoedeisende hulp arts neer! In Isala volg je twee jaar uit het driejarig curriculum, het tweede jaar van de opleiding wordt in het UMCG gevolgd. Bereid je vast voor op een volle agenda met veel stages, opleidingsdagen, cursussen en veel ruimte voor eigen verdieping.

Medisch Centrum Leeuwarden

  • Ziekenhuis
  • Leeuwarden
image

Opleider Constant Coolsma

Samen met het UMCG en de Isala zet het MCL een geweldige EPA-gebaseerde opleiding neer tot spoedeisende hulp arts! In het MCL volg je 2 jaar uit het drie-jarig curriculum waarbij je als aios een volle agenda zult hebben met stages, opleidingsdagen, cursussen en eigen verdieping.

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

image
image

Over de opleiding SEH-arts in de OOR Noord- en Oost-Nederland

image

Het regionaal onderwijsprogramma zit sterk in elkaar en is goed georganiseerd.

Wonen, leven, werken

Noord- en Oost-Nederland

In Noord- en Oost-Nederland vind je een fijne leef- en werkomgeving.

Samenwerking

Regionaal opleidingsplan

Vooruitstrevende regionale samenwerking neergelegd in een regionaal opleidingsplan

SEH-arts

Het vak

In Isala, het MCL en het UMCG staat het vak SEH-arts als een huis!

image

Sollicitatieprocedure

01

Oriënteren en kennismaken

Weet je nog niet wat je wilt na je master? Bij de opleidingen in de OOR N&O ben je in principe altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met de opleiding en de afdeling waar je misschien aan de slag wilt.

02

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met een landelijke sollicitatieronde, andere met een lokale of regionale. Je vindt die informatie bij de opleiding van je keuze.

03

Selectie

Ook de selectieprocedure verschilt per opleiding. Maar overal geldt: ervaring telt. Als je door een anios-plaats je hebt laten zien, is dat beslist een pre.

04

Aan de slag!

In de OOR N&O besteden we veel aandacht aan een goede introductie en heldere afspraken over wat aios en opleider van elkaar mogen verwachten. Zo zorgen we voor een goede start van je loopbaan.

Deel deze opleiding