Een goed opleidingsklimaat is belangrijk voor een goede opleiding. Meestal zijn aios en opleiders tevreden over het opleidingsklimaat. Maar soms zijn er strubbelingen of dreigen er strubbelingen. In dat geval is zaak om tijdig aan de bel te trekken. Het liefst natuurlijk in een 1-op-1-gesprek tussen aios en opleider.

Soms gaat dat niet. Dan kan je altijd de COC inschakelen of in gesprek gaan met de vertrouwenspersoon voor aios en anios binnen jouw ziekenhuis. Hieronder vind je per ziekenhuis de informatie.

Landelijk kent De Jonge Orde een aios-meldpunt.

ZGT

Ingrid Dijkstra

Vertrouwenspersoon

ZGT

Marcel Rikhof

Vertrouwenspersoon

ZGT

Marloes van Asselt

Vertrouwenspersoon

Martini Ziekenhuis

Vertrouwenspersoon

Algemeen e-mailadres

Martini Ziekenhuis

Relinde van den Berg

Vertrouwenspersoon

Martini Ziekenhuis

Douwe Olthoff

Vertrouwenspersoon

Medisch Spectrum Twente

Mevrouw dr. M. van Hout

Vertrouwenspersoon

Medisch Spectrum Twente

De heer dr. W.M. Smit

Vertrouwenspersoon

UMCG

Prof.dr. J.L.N. Roodenburg

Vertrouwenspersoon

Deventer Ziekenhuis

De heer dr. J. Bos

Vertrouwenspersoon, oud-chirurg in het Deventer Ziekenhuis