Orthodontie

Orthodontische zorg vormt een integraal onderdeel van de mondzorg en houdt zich bezig met het optimaliseren van de stand van tanden en kiezen en van de groei van de kaken en omliggende structuren en levert een essentiële bijdrage aan de gezondheid van een individu door het bevorderen van diens psycho-sociale welbevinden en door het creëren van optimale condities voor andere facetten van mondgezondheid en mondzorg.

Stap voor stap doorgroeien in de Orthodontie

image

1

ziekenhuis verzorgt de A-opleiding

0

ziekenhuizen verzorgen de B-opleiding

5

opleidingsplaatsen per jaar (gemiddeld)

De opleiding tot orthodontist duurt vier jaar en vindt plaats in het UMCG. De orthodontist in opleiding dient de studie Tandheelkunde te hebben afgerond. De opleiding geschiedt conform het Erasmus Orthodontic Curriculum.

De opleiding tot orthodontist duurt vier jaar en vindt plaats in het UMCG. De orthodontist in opleiding dient de studie Tandheelkunde te hebben afgerond. De opleiding geschiedt conform het Erasmus Orthodontic Curriculum.

De opleider in het UMCG is mevrouw prof.dr. Y. Ren. Drs. M.W.J. Bierman is plaatsvervangend opleider.

Tijdens de opleiding kan de aios zich specialiseren in de behandeling van patiënten met schisis, oligodontie of andere aangeboren anomalieën.

Een opleiding in het UMCG betekent een opleiding in één van de grootste opleidingsziekenhuizen van Nederland, waar bovendien veel wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. Veel aios beginnen tijdens hun specialistenopleiding met promotieonderzoek.

image

Samenwerkende ziekenhuizen

UMCG

  • Ziekenhuis
  • Groningen
image

Opleider Prof.dr. Y. Ren

De specialistenopleiding tot orthodontist in het UMCG legt de nadruk op het opdoen van ervaring in de patiëntenbehandeling. Hierdoor zijn de AIOS na hun opleiding goed voorbereid op het werken in de praktijk.

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

image
image

Over de opleiding in de OOR Noord- en Oost-Nederland

image

Artsen zijn ook de leraren van hun patiënten. Daarom investeren we structureel in onderzoek en innovatie van de opleiding.

Paul Brand

Jouw talent

Jouw talent, onze regio

In de OOR Noord- en Oost-Nederland werken we samen aan steeds betere opleidingen. Aandacht voor vernieuwing. Aandacht voor aios. En ook: aandacht voor anios. De OOR Noord- en Oost-Nederland is daarom een regio waar je als aios én anios je talenten maximaal kunt ontplooien.

image

Sollicitatieprocedure

01

Oriënteren en kennismaken

Weet je nog niet wat je wilt na je master? Bij de opleidingen in de OOR N&O ben je in principe altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met de opleiding en de afdeling waar je misschien aan de slag wilt.

02

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met een landelijke sollicitatieronde, andere met een lokale of regionale. Je vindt die informatie bij de opleiding van je keuze.

03

Selectie

Ook de selectieprocedure verschilt per opleiding. Maar overal geldt: ervaring telt. Als je door een anios-plaats je hebt laten zien, is dat beslist een pre.

04

Aan de slag!

In de OOR N&O besteden we veel aandacht aan een goede introductie en heldere afspraken over wat aios en opleider van elkaar mogen verwachten. Zo zorgen we voor een goede start van je loopbaan.

Deel deze opleiding