Heelkunde

Essentiële eigenschappen voor een goede chirurg zijn handvaardigheid en stressbestendigheid. Ook moet hij/zij snel beslissingen kunnen nemen, overzicht houden, samenwerken en bereid zijn rekening te houden met de grenzen van zijn/haar kunnen. En goed kunnen communiceren is ook voor een chirurg belangrijk. Een mooi vak, een mooie opleiding.

Stap voor stap doorgroeien in de Heelkunde

image

1

ziekenhuis verzorgt de A-opleiding

7

ziekenhuizen verzorgen de B-opleiding

18

opleidingsplaatsen per jaar (gemiddeld)

Heelkunde, een mooi vak, hard werken, een schitterende opleiding

Essentiële eigenschappen voor een goede chirurg zijn handvaardigheid en stressbestendigheid. Ook moet hij/zij snel beslissingen kunnen nemen, overzicht houden, samenwerken en bereid zijn rekening te houden met de grenzen van zijn/haar kunnen. Hét grote misverstand is dat chirurgen alleen maar opereren; diagnostiek, preoperatieve evaluatie, postoperatieve zorg en follow-up maken een belangrijk deel uit van de werkzaamheden van een chirurg. Goed kunnen communiceren is dus ook voor een chirurg belangrijk.

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde heeft voor de opleiding tot chirurg het land in acht regio’s verdeeld. Iedere regio bestaat uit een academisch of universitair ziekenhuis met omliggende (zogenaamde perifere) opleidingsziekenhuizen. In iedere regio afzonderlijk wordt de opleiding gecoördineerd door een eigen Regionale Opleidingscommissie (ROC). De opleiding Heelkunde in het noordoosten van het land is regio VI.

Regio VI beslaat heel Noord- en Oost-Nederland. In totaal zijn hier acht ziekenhuizen gezamenlijk verantwoordelijk voor de opleiding tot chirurg..

Leidend voor de opleiding is het landelijke opleidingsplan SCHERP, dat door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde is ontwikkeld. Het regionale opleidingsplan is hiervan afgeleid. Daarnaast heeft ieder ziekenhuis weer lokale plannen en uiteindelijk heeft de aios in de regio een persoonlijke of individuele opleidingsplan met zijn of haar eigen leerdoelen.

De opleiding tot chirurg duurt 6 jaar. Je volgt de opleiding gemiddeld 2 jaar in het UMCG en 4 jaar in een perifeer ziekenhuis.

De opleiding kent verplichte stages in de abdominale chirurgie, chirurgische oncologie, hepatobiliaire chirurgie, kinderchirurgie, levertransplantatie, transplantatie en orgaandonatie, traumachirurgie, vaatchirurgie, centrale spoedopvang en intensive care. Je kunt tevens een keuzestage volgen in deze deelgebieden.Ook kun je (in overleg) stages volgen in de hepatobiliaire chirurgie, kinderchirurgie, levertransplantatie, transplantatie en orgaandonatie of de intensive care.

De aios volgen de landelijke toetsen. Verder zijn de voortgangs- en beoordelingsgesprekken die gevoerd worden met de opleider bepalend voor de voortzetting van de opleiding.

De opleider Heelkunde in het UMCG is dr. R.J. van Ginkel. Plaatsvervangend opleider is dr. J.F.M. Lange.

De aios volgt (verplichte) cursussen van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (de zogenaamde CASH-cursussen). Daarnaast volg je regionaal aangeboden cursussen volgens een regionaal overzicht, gebaseerd op landelijke regelgeving waaronder bijvoorbeeld de anatomische modules en cursussen laparoscopie.

De aios volgen de landelijke toetsen. Verder zijn de voortgangs- en beoordelingsgesprekken die gevoerd worden met de opleider bepalend voor de voortzetting van de opleiding.

Gedurende de laatste twee jaar van je opleiding kies je een bepaalde differentiatierichting, zodat je uiteindelijk dus bent opgeleid tot medisch specialist in een van de genoemde chirurgische subspecialismen.

image

Samenwerkende ziekenhuizen

Deventer Ziekenhuis

 • Ziekenhuis
 • Deventer
image

Opleider dr. R.B.M. van Tongeren

De afdeling Heelkunde in het Deventer ziekenhuis behandelt een breed palet aan chirurgische patiënten. Je kunt bij ons, afhankelijk van je persoonlijke interesses, diverse poliklinische, klinische en wetenschappelijke competenties ontwikkelen. In 2017 is het Deventer Ziekenhuis opnieuw erkend als STZ-ziekenhuis en in 2018 kregen we het certificaat van de RGS-instellingsvisitatie. Opleiden zit in onze genen!

Isala

 • Ziekenhuis
 • Zwolle
image

Opleider Dr. V.B. Nieuwenhuijs

De afdeling besteedt veel aandacht aan de opleiding van aios. Alle stafleden volgen cursussen over het opleiden van aios. Bovendien worden de stafleden regelmatig anoniem beoordeeld door de aios. De opleiding krijgt nog een extra dimensie doordat Isala fungeert als regionaal traumacentrum.

Medisch Spectrum Twente

 • Ziekenhuis
 • Enschede
image

Opleider Dr. P. Steenvoorde

Leer het hele spectrum van de chirurgie kennen. Op een hoog niveau in een hecht team maken we van jou een competente, collegiale, zelfstandige en zelfverzekerde arts.

UMCG

 • Ziekenhuis
 • Groningen
image

Opleider Dr. R.J. van Ginkel

De opleiding Heelkunde in het UMCG is een uitstekende en goed georganiseerde opleiding met goede en laagdrempelige supervisie. Ouderejaars aios kunnen door het grote aantal complexe ingrepen veel ervaring op doen. Jongerejaars kunnen bij ons (deel)ingrepen doen en kennismaken met de academische manier van werken.

Martini Ziekenhuis

 • Ziekenhuis
 • Groningen
image

Opleider Dr. W. Kelder

Een uitstekende opleiding die bekend staat om de ruime klinische exposure, een grote mate van zelfstandigheid en veel eigen verantwoordelijkheid. Er zijn ook volop mogelijkheden om in te stromen in grote onderzoekslijnen, waaronder het ERAS center of excellence voor de colorectale chirurgie.

Medisch Centrum Leeuwarden

 • Ziekenhuis
 • Leeuwarden
image

Opleider Dr. J.S. de Graaf

Je krijgt bij ons een goede, deels op maat gesneden opleiding. Door het zeer gevarieerde patiëntenaanbod kun je altijd aan de slag met casuïstiek die precies past binnen jouw ontwikkelplan. Just in time.

Treant

 • Ziekenhuis
 • Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal
image

Opleider Rutger Hissink

Bij Treant krijg je een brede basis voor de opleiding Heelkunde, met daarnaast differentiaties in de vaatchirurgie en GE/oncologische chirurgie. Je vindt een ruim aanbod aan chirurgische ingrepen verdeeld over drie ziekenhuislocaties met elk hun eigen speerpunten. Aios en anios ervaren de opleidersgroep als laagdrempelig. Daar zijn we trots op.

ZGT

 • Ziekenhuis
 • Almelo en Hengelo
image

Opleider dr. M.F. Lutke Holzik

Een uitstekende opleiding alwaar je veel kan leren bij een grote groep (20) gedifferentieerde chirurgen. Door deze gedifferentieerde werkwijze krijg je de opleiding op een hoog niveau. Aansluitend kunnen we ook de differentiatie GE, ONCO, Vaat en Traumatologie aanbieden.

Noord-Nederland, een fijne regio

Noord- en Oost-Nederland, een fijne regio om te werken, te wonen en te leren

image
image

Over de opleiding in de OOR Noord- en Oost-Nederland

image

Opleiders weten elkaar te vinden. Ideaal omdat je nu eenmaal je opleiding in meer ziekenhuizen doet.

aios .

Meer perspectieven

Het is zwart en wit en staat in de wei

Het is zwart en wit en staat in de wei. In een Universitair Medisch Centrum ziet men dan al snel een zebra terwijl in de periferie men vaak eerst aan een koe denkt. In de OOR Noord- en Oost-Nederland werken we nauw samen zodat je als aios of anios gebruik leert maken van beide denkrichtingen.

image

Sollicitatieprocedure

01

Oriënteren en kennismaken

Weet je nog niet wat je wilt na je master? Bij de opleidingen in de OOR N&O ben je in principe altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met de opleiding en de afdeling waar je misschien aan de slag wilt.

02

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met een landelijke sollicitatieronde, andere met een lokale of regionale. Je vindt die informatie bij de opleiding van je keuze.

03

Selectie

Ook de selectieprocedure verschilt per opleiding. Maar overal geldt: ervaring telt. Als je door een anios-plaats je hebt laten zien, is dat beslist een pre.

04

Aan de slag!

In de OOR N&O besteden we veel aandacht aan een goede introductie en heldere afspraken over wat aios en opleider van elkaar mogen verwachten. Zo zorgen we voor een goede start van je loopbaan.

Deel deze opleiding