ZGT

Almelo en Hengelo
ZGT is een ambitieus sterk algemeen opleidingsziekenhuis. Het biedt, vanuit de ziekenhuislocaties Almelo en Hengelo, een breed zorgpakket. We werken samen met andere (academische) ziekenhuizen en zorgaanbieders en staan voor zorg op topklinisch niveau.

Ruimte voor je creativiteit

image

3

duizend medewerkers

5

honderdduizend polikliniekbezoeken

28

duizend klinische opnames

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. In ZGT dragen we daaraan bij voor de mensen in onze regio en daarbuiten, met de beste zorg, in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging.
Om onze visie op zorg succesvol in de praktijk te brengen, is de inzet van onze medewerkers essentieel. Zij zijn het die onze visie waar moeten maken. Daarom bieden we hun een werkomgeving waarin zij zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen. Er is volop ruimte voor het ontwikkelen van vaardigheden en het toepassen van creativiteit. ZGT is een uitstekende plek om te werken en leren.

Arts-assistenten in ZGT ontmoeten elkaar bij de Artsassistentenvereniging ZGT.

ZGT is een ‘teaching hospital’. Er worden diverse medisch-specialistische en andere opleidingen aangeboden. In het zogenaamde leerhuis, de ZGT Academie, worden alle opleidingen gecoördineerd en wordt onderzoek gefaciliteerd en ondersteund op een hoogwaardige en laagdrempelige wijze.

ZGT verzorgt opleidingen op mbo, hbo, universitair en medisch-specialistisch niveau en bouwt hiermee doorlopend aan de kwaliteit van de zorg. Het ziekenhuis vindt het belangrijk mensen op te leiden om in de toekomst te kunnen voorzien in de vraag naar mensen in de zorg. De ambitie is om haar functie als opleidingsziekenhuis uit te bouwen en aansluiting te zoeken bij Stichting Topklinische Ziekenhuizen.

Centrale opleidingscommissie

Voorzitter van de Centrale opleidingscommissie van ZGT is dr.ir. M.D.I. Lansbergen, klinisch fysicus, manager Informatie en Organisatie. Mevrouw dr. A.L. Veenstra-van Nieuwenhoven, gynaecoloog, is plaatsvervangend voorzitter.

Alle activiteiten op het gebied van onderwijs, opleiding en onderzoek vallen onder de ZGT Academie onder leiding van de heer A. Miltenburg, bedrijfskundig manager en dr. I.F. Faneyte, chirurg en medisch manager.

Over de opleiding in ZGT

image

Opleiders weten elkaar te vinden. Ideaal omdat je nu eenmaal je opleiding in meer ziekenhuizen doet.

aios .

01 / 01Jouw talent

Jouw talent, onze regio

In de OOR Noord- en Oost-Nederland werken we samen aan steeds betere opleidingen. Aandacht voor vernieuwing. Aandacht voor aios. En ook: aandacht voor anios. De OOR Noord- en Oost-Nederland is daarom een regio waar je als aios én anios je talenten maximaal kunt ontplooien.

01
image