Wilhelmina Ziekenhuis

Wilhelmina Ziekenhuis

image

1

tekst

2

tekst

3

tekst

tekst

image

De opleidersprofessionalisering binnen onze opleidingsregio is heel goed georganiseerd.

Cristel, Lucinda en Saskia .

Teach the teacher

Een goede opleider is de kortste weg naar een goede opleiding

Opleiders en supervisoren zijn zeer tevreden over het aanbod aan didactische trainingen zoals Teach the teacher. Binnen de OOR Noord- en Oost-Nederland gaan we de komend tijd ook experimenteren met een aantal minder formele vormen van leren zoals peercoaching en werkplekleren. Een goede opleider is immers de kortste weg naar een goede opleiding. Overigens, ook aios kunnen in de OOR N&O een Teach the teacher-cursus volgen

image