Vogellanden

Zwolle
Vogellanden, centrum voor revalidatie en bijzondere tandheelkunde in Zwolle, verzorgt (poli)klinische revalidatie en bijzondere tandheelkunde voor jong en oud. In samenwerking met Isala bieden wij de volledige specialistenopleiding revalidatiegeneeskunde in Zwolle. We doen wetenschappelijk onderzoek en zijn betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en innovaties om de medisch specialistische revalidatie continu te verbeteren.

Wij coachen onze patiënten naar een zo goed mogelijk leven

image

500

medewerkers

4

arts-assistenten in opleiding

20

revalidatie-artsen

Binnen Vogellanden coachen wij onze patiënten en medewerkers naar een zo goed mogelijk leven. We werken met plezier samen waarbij er volop ruimte is om te leren en ontwikkelen.

De opleiding in Vogellanden en Isala biedt je de mogelijkheid voor diverse stages: poliklinische revalidatie volwassenen, klinische revalidatie volwassenen, kinderrevalidatie en ziekenhuisrevalidatie in Isala. Daarnaast volg je tijdens je opleiding  een vaste dwarslaesiestage van 2 maanden in revalidatiecentrum Roessingh in Enschede.

Je kunt ook één of meer verdiepingsstages volgen, waarbij een etalagestage amputatie/prothesiologie binnen het opleidingscircuit Vogellanden-Isala beschikbaar is.

Samenwerking

Kenmerkend voor onze opleiding is de kleinschaligheid en de korte lijnen. Je krijgt in korte tijd zicht op de inhoudelijke én  ondersteunende afdelingen binnen Vogellanden. Je sluit aan en draagt bij aan de vergaderingen van de medische staf en gemeenschappelijk artsenoverleg.

Er is ruimte voor individualisering van de opleiding. Je kunt kortere stageonderdelen doen binnen Vogellanden of Isala. De opleiding in Zwolle kenmerkt zich door een goede samenwerking met diverse klinische afdelingen binnen Isala, zoals Neurochirurgie, Plastische chirurgie (handchirurgie), Vaatchirurgie en een grote afdeling Neurologie.

Het opleidingscircuit Vogellanden-Isala is onderdeel van het OOR Noordoost samen met het Roessingh te Enschede en UMCG. Er is een goede samenwerking met het UMCG, afdeling Revalidatie op het gebied van onderzoek.

Kennisdeling

Wekelijks organiseren we onderwijs met alle aios, anios, revalidatieartsen en physician assistants. De aios organiseren en geven voor een groot deel het onderwijs, gesteund door de opleiders en supervisoren. Daarnaast bespreken we maandelijks wetenschappelijke artikelen samen met een methodoloog tijdens de zogeheten Journal Club. Doe je een onderzoeksproject? Dan kun je gebruikmaken van de research-commissie Vogellanden-Isala.

Speerpunten binnen de opleiding zijn:

  • Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit
  • Spasticiteit
  • Handrevalidatie (Isala)

De opleidingscommissie is, samen met de bestuurder, eindverantwoordelijk voor de specialistenopleiding. De opleidingscommissie van het opleidingscircuit Zwolle bestaat uit de volgende leden:

Locatie Isala

  • Drs. R.E. Winter: opleider Isala
  • Dr. C.H. Emmelot: plaatsvervangend opleider Isala

Locatie Vogellanden

  • Drs. E.C.T. Baars: opleider Vogellanden
  • Mw. Dr. H.M. Kooijman: plaatsvervangend opleider Vogellanden

Continu verbeteren en ontwikkelen

image

In samenwerking met Isala bieden wij de volledige specialistenopleiding revalidatiegeneeskunde in Zwolle.

. .

01 / 01Wetenschap

Journal Club

We bespreken maandelijks wetenschappelijke artikelen samen met methodoloog.

01
image