Vogellanden

Zwolle
Vogellanden, centrum voor revalidatie en bijzondere tandheelkunde in Zwolle, verzorgt (poli)klinische revalidatie en bijzondere tandheelkunde voor jong en oud. In samenwerking met Isala bieden wij de volledige specialistenopleiding revalidatiegeneeskunde. Wij spreken daarom over revalidatie en opleiding Zwolle. Wij zijn actief in research en werken hierbij nauw samen met Isala en het UMCG.

De opleiding revalidatiegeneeskunde draagt bij aan de kwaliteit van onze patiëntenzorg

image

550

medewerkers

4

arts-assistenten in opleiding

20

revalidatieartsen

Binnen Vogellanden coachen wij onze patiënten en medewerkers naar een zo goed mogelijk leven. We werken met plezier samen waarbij er volop ruimte is om te leren en ontwikkelen.

De opleiding in Vogellanden en Isala biedt de basisstages: poliklinische revalidatie volwassenen, klinische revalidatie volwassenen, kinderrevalidatie en ziekenhuisrevalidatie in Isala. Daarnaast volgt de aios een vaste dwarslaesiestage in revalidatiecentrum Roessingh in Enschede. Eveneens is het vaak mogelijk om een verdiepingsstages amputatie/prothesiologie te volgen binnen het opleidingscircuit Vogellanden-Isala.

Samenwerking

Kenmerkend voor onze opleiding is de veelzijdigheid met een ruim assortiment aan patiënten-diagnoses én de kleinschaligheid met korte lijnen. Je krijgt als aios in korte tijd inzicht in zowel de inhoudelijke revalidatieafdelingen als ondersteunende afdelingen binnen Vogellanden. Je draagt bij aan meerdere overleggen waaronder de vergaderingen van de medische staf en het gemeenschappelijk artsenoverleg.

Er is ruimte voor individualisering van de opleiding met verdieping in verschillende stage-onderdelen. De opleiding in Zwolle kenmerkt zich door een goede samenwerking met diverse klinische afdelingen binnen Isala, zoals Neurochirurgie, Plastische chirurgie (waaronder handchirurgie), Vaatchirurgie en een grote afdeling Neurologie.

Het opleidingscircuit Vogellanden-Isala is onderdeel van de opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland (OOR N&O) samen met het Roessingh in Enschede en het UMCG. Binnen Zwolle en deze opleidingsregio heb je als aios vele mogelijkheden om stages te doorlopen en zo jouw opleiding te individualiseren.

Kennisdeling

Wekelijks is er onderwijs met alle aios, anios, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen en physician assistants. De aios organiseren en geven voor een groot deel het onderwijs, gesteund door de opleiders en supervisoren. Daarnaast bespreken we maandelijks wetenschappelijke artikelen samen met een methodoloog tijdens de Journal Club.

Speerpunten binnen de opleiding zijn:

  • Amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit
  • Spasticiteit
  • Handrevalidatie (Isala)

Wekelijks organiseren we onderwijs met alle aios, anios, revalidatieartsen en physician assistants. De aios organiseren en geven voor een groot deel het onderwijs, gesteund door de opleiders en supervisoren. Daarnaast bespreken we maandelijks wetenschappelijke artikelen samen met een methodoloog tijdens de zogeheten Journal Club. Doe je een onderzoeksproject? Dan kun je gebruikmaken van de research-commissie Vogellanden-Isala.

Speerpunten binnen de opleiding zijn:

  • Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit
  • Spasticiteit
  • Handrevalidatie (Isala)

Wetenschap

Wij zijn actief in research en werken hierbij nauw samen met Isala en het UMCG. De researchcommissie Isala-Vogellanden biedt ondersteuning bij de wetenschappelijke onderzoeken en projecten. Meerdere aios hebben inmiddels artikelen gepubliceerd. Bekijk bijvoorbeeld

  • Measurement properties and usability of non-contact scanners for measuring transtibial residual limb volume (link)
  • The effect of two different orthoses on pain, hand function, patient satisfaction and preferene in patients with thumb carpometacarpal osteoarthritis: a multicentre, crossover, randomised controlled trial (link)
  • Living with transversal upper limb reduction deficiency: limitations experienced by young adults during their transition to adulthood (link)

De opleidingscommissie van het opleidingscircuit Zwolle bestaat uit de volgende leden:

Locatie Isala:

Drs. R.E. Winter (opleider) en Dr. C.H. Emmelot (plaatsvervangend opleider)

Locatie Vogellanden:

Drs. E.C.T. Baars (opleider) en mevrouw Dr. H.M. Kooijman (plaatsvervangend opleider)

Continu verbeteren en ontwikkelen

image

In samenwerking met Isala bieden wij de volledige specialistenopleiding revalidatiegeneeskunde in Zwolle.

. .

01 / 01Wetenschap

Journal Club

We bespreken maandelijks wetenschappelijke artikelen samen met methodoloog.

01
image