Treant

Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal
Binnen Treant Zorggroep bundelen we de krachten van 3 ziekenhuislocaties en 17 centra voor wonen en zorg. Het ziekenhuis van Treant Zorggroep levert medisch-specialistische zorg op 3 locaties: Scheper (Emmen), Bethesda (Hoogeveen) en Refaja (Stadskanaal).

Je stippelt je eigen route uit

image

3

locaties

280

medisch specialisten

6100

medewerkers

Treant Ziekenhuiszorg is een algemeen ziekenhuis met een aantal bovenregionale functies. Daarnaast is het een opleidingsziekenhuis, met onder andere de (deel)opleiding Cardiologie, Heelkunde, Interne Geneeskunde en Specialist ouderengeneeskunde. Het opleidingsklimaat is, om in de woorden van de visitatiecommissie te spreken, 'uitzonderlijk goed'.

Als a(n)ios ben je in Treant verzekerd van begeleiding op maat. Je wordt niet in het diepe gegooid, maar er wordt ook niks voorgekauwd. Assistenten krijgen alle ruimte om zichzelf te ontplooien. De specialisten ondersteunen hen waar nodig. Bij Treant streven we naar laagdrempelige supervisie; a(n)ios mogen altijd om advies vragen, zo nodig wordt er bijgestuurd. De assistenten worden gestimuleerd om kritisch te blijven, niet alleen naar zichzelf maar ook naar de betreffende vakgroep. Dat houdt de specialisten scherp en zorgt voor een kwaliteitsimpuls.

Dankzij het kleinschalige karakter van Treant kennen de a(n)ios elkaar goed. Ze wisselen ervaringen uit en helpen elkaar waar mogelijk. Ook na werktijd weten de assistenten elkaar te vinden. Er staat regelmatig een etentje of borrel op het programma! Daardoor is de saamhorigheid groot en heerst er een goede teamgeest.

Het opleidingsklimaat is, om met de woorden van de visitatiecommissie te spreken, uitzonderlijk goed. A(n)ios hebben de mogelijkheid om actief mee te denken in de vormgeving van de opleiding. Treant mag dan een klein opleidingsziekenhuis zijn, volgens de visitatiecommissie lopen we voor op sommige grote opleidingsklinieken. Het uitvoerige onderwijsprogramma valt in goede aarde bij de a(n)ios. Ze schuiven aan bij multidisciplinaire patiëntenbesprekingen en er zijn regelmatig klinische lessen, complicatie- en literatuurbesprekingen en evaluatiegesprekken.

Echt een aanrader

image

Je krijgt als anios maximale keuzevrijheid en je wordt goed begeleid

01 / 03Combi anios

Direct een tweejarig contract

Talentvolle, pas afgestudeerde artsen krijgen bij Treant direct een tweejarig contract als anios. Wij noemen het ‘Combi anios’. Je doet ieder half jaar ervaring op bij een specialisme naar keuze. Zo begin je met een mooie voorsprong aan je opleiding tot huisarts of medisch specialist.

01
02 / 03Regio

Gunstig woonklimaat

Kies je voor Treant, dan kies je voor een regio met een heerlijk woonklimaat en volop faciliteiten voor scholing, cultuur en hobby’s. Een regio waar je uitdagend werk en ontspanning goed kunt combineren.

02
03 / 03Opleidingen

Goed georganiseerd

Treant Zorggroep biedt een goed georganiseerde opleiding in een persoonlijke organisatie. Korte lijnen, informele samenwerking en een eerlijke open sfeer. Daarnaast ondersteuning bij wetenschappelijk onderzoek door het research bureau.

03
image