Medisch Spectrum Twente

Enschede
Patiënten kunnen bij MST terecht voor alle zorg. We bieden topklinische zorg en op een aantal terreinen bieden we zorg die verder alleen in academische ziekenhuizen te vinden is. Voor sommige behandelingen hebben we een bovenregionale functie. Dit betekent dat we ook veel patiënten van buiten de Twentse regio zien. We werken nauw samen met diverse academische centra om de beste zorg te bieden

Informatie over MST

image

120

aios en anios worden opgeleid

10

promotieonderzoeken per jaar

4000

professionals werken in het MST

MST biedt aios en anios een uitdagende leeromgeving. Je krijgt de gelegenheid om in de praktijk het vak te leren. Er heerst een klimaat waar goede patiëntenzorg, opleiding en onderzoek heel dicht bij elkaar liggen. Dagelijks creëren opleiders en werkbegeleiders de juiste plek om honderden artsen, verpleegkundigen en paramedici van de toekomst op te leiden. We bieden een veilige setting en hebben oog voor kwaliteit van patiëntenzorg.

Voor aios en anios biedt het MST een prettige, veilige leeromgeving waarin opleiders snel en gemakkelijk benaderbaar zijn. We bieden je een goede introductie en tal van faciliteiten die je periode in MST niet alleen leerzaam maar ook plezierig maken. Bureau AIOS is het aanspreekpunt voor alle aios in MST. Aios kunnen er terecht met vragen over onder andere declaraties, vergoedingen en opleidingsgerelateerde zaken.

Research

Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk in MST. Zo is er het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek (ITWO). Het ITWO organiseert mede voor aios en anios cursussen op het gebied van epidemiologie, methodologie en statistiek (inclusief SPSS practicum). Ook voor individuele vragen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek kun je bij het ITWO terecht.

Discipline Overstijgend Onderwijs

Naast het wetenschappelijk onderwijs biedt de Medical School Twente voor aios en anios Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) aan, waarin de aios buiten het direct medisch inhoudelijke domein competenties kan verwerven. Onder het DOO vallen binnen MST onder andere necrologiebijeenkomsten, teach the teacher voor aios en intervisiebijeenkomsten.

Assistenten Vereniging Enschede

De Assistenten Vereniging Enschede (AVE) behartigt de belangen van de anios en aios. Vanuit de verschillende specialismen is een aios in het bestuur van de AVE vertegenwoordigd. De AVE bespreekt onder andere opleidingsgerelateerde zaken als arbeidstijden, werkdruk, kwaliteit van het onderwijs en het opleidingsklimaat. Hierbij stemt zij mede af met de Centrale Opleidingscommissie waarin alle opleiders zijn vertegenwoordigd, als ook de Medical School Twente, het Medisch Stafbestuur en de Raad van Bestuur.

Groot ziekenhuis, korte lijnen

image

Opleiders weten elkaar te vinden. Ideaal omdat je nu eenmaal je opleiding in meer ziekenhuizen doet.

aios .

01 / 03Regie

Talentontwikkeling

Bij ons krijg je alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en te groeien. Je hebt zelf de regie.

01
02 / 03Impact

Jouw werk doet ertoe

Alles wat je doet is gericht op het verbeteren van de patiëntenzorg. Jouw werk doet er toe, welke functie je ook vervult.

02
03 / 03Innovaties

State of the art

Bij MST werk je in een moderne, inspirerende werkomgeving met de laatste technieken en innovaties

03
image