Mediant Geestelijke Gezondheidszorg

Enschede, Hengelo en andere locaties in Overijssel
Mediant is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Twente die hulp, advies en begeleiding biedt aan mensen met psychische en psychiatrische problemen. Mediant beschikt over afdelingen voor kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen en enkele specialistische centra.

Een goede opleiding en korte lijnen

image

1080

professionals

8

het rapportcijfer dat we krijgen van cliënten

7

aios-plaatsen

Mediant is groot genoeg om een goede opleiding te kunnen bieden en kleinschalig genoeg om korte lijnen te kunnen garanderen. Een fijne plek voor je opleiding.

Wij zijn van mening dat jij als aios zelf de regie voert over jouw opleidingstraject! Onze Opleiders Psychiatrie brengen samen met jou je talenten in kaart en stemmen deze af op jouw ambities en leerdoelen, zodat er een opleidingstraject op maat ontstaat. Gedurende de opleiding krijg je de ruimte om jezelf optimaal te ontplooien en de ondersteuning te ontvangen die je nodig hebt. Niet alleen van onze opleiders, maar van de hele opleidingsgroep. Belangrijk hierbij is dat je zélf aan het roer staat en om ondersteuning vraagt waar nodig.

Omdat we een brede GGZ-instelling zijn kunnen we intern van alles bieden, passend bij jouw persoonlijke opleidingsplan. Ook hebben we goede contacten met andere instellingen (zoals algemene ziekenhuizen, verslavingszorg, forensische psychiatrie etc.), zodat een externe stage ook bespreekbaar is. Je wordt opgeleid tot een psychiater die goed is in zijn vak, enthousiast en teamgericht. Daarnaast waardeer je de expertise van anderen en durf je eventuele vooroordelen bespreekbaar te maken. Kortom, een bevlogen en betrokken professional!

Lees het complete opleidingsplan.

In de opleiding tot psychiater bieden wij een sterk psychotherapeutisch fundament, met verdiepende kennis over psychiatrische ziektebeelden en de behandelmogelijkheden en daarnaast expliciete aandacht voor de somatische co-morbiditeit.

De opleiding tot psychiater bij Mediant is gebaseerd op de principes van het volwassenenonderwijs, waarbij eigen verantwoordelijkheid en eigen regie belangrijk zijn en nieuwe kennis wordt gekoppeld aan reeds bestaande kennis en ervaring. Van en met elkaar leren staat centraal. Er wordt gewerkt met heldere leerdoelen volgens de methode van Bloom, waarbij EPA’s centraal staan binnen de kaders van het Landelijk Opleidingsplan Psychiatrie (LOP) en de kaders van Mediant. Er zijn op vaste momenten voortgangsgesprekken en toets- en beoordelingsmomenten, gericht op zelfregulerend leren met eigen keuzes. Hierdoor krijg je zowel als aios en als opleidingsgroep zicht op de ontwikkeling van competenties zodat deze verder ontwikkeld kunnen worden. Als opleiders bespreken we met de aios haar verworven expertise, haar affiniteiten en specifieke belangstelling binnen het vak. De aios kan aan de hand hiervan haar individueel opleidingsplan aanpassen.

Binnen de opleiding van Mediant bieden we je als aios vier basiskaders:

  • Een goede, werk- en leeromgeving, waardoor je erbij hoort.
  • Respect voor je autonomie, je krijgt passende taken met toenemende zelfstandigheid.
  • Ruimte om je eigen gevoelens en behoeftes uit te spreken.
  • Realistische grenzen en doelen, zodat je goed aan de slag kunt met je dagelijkse werkzaamheden en leerdoelen. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met ieders eigen talenten, kwaliteiten en de gevoeligheden.

Met een groot en divers cliëntenaanbod bij Mediant willen we dat je als aios brede ervaring opdoet, goed begeleid wordt, efficiënt met de tijd en doelmatig met de zorg omgaat.  Als aios leer je veel in het dagelijkse werk in de cliëntenzorg en bekwaam je jezelf in het werk door supervisie, reflectie, intervisie en mentoraat. Er zijn stages in kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie.

Lees het complete opleidingsplan.

Over de opleiding in de OOR Noord- en Oost-Nederland

image

Bij Mediant krijg je goede en persoonlijke begeleiding van psychiaters met veel ervaring. Er voldoende aandacht en onderwijs in somatiek en de combinatie praktijk en theorie is uitstekend.

Halil Özkal

01 / 01Jouw talent

Jouw talent, onze regio

In de OOR Noord- en Oost-Nederland werken we samen aan steeds betere opleidingen. Aandacht voor vernieuwing. Aandacht voor aios. En ook: aandacht voor anios. De OOR Noord- en Oost-Nederland is daarom een regio waar je als aios én anios je talenten maximaal kunt ontplooien.

01
image