Isala

Zwolle
Isala is ‘groot en klein tegelijk'. Aan de ene kant heb je te maken met een groot ziekenhuis met al zijn mogelijkheden en ambitieuze, topklinische afdelingen. Aan de andere kant is je werkomgeving juist heel persoonlijk: je werkt vaak op een kleinere afdeling met een eigen sfeer en collega's die je goed kent.

Werken en leren bij Isala

image

1100

bedden

36

specialismen

195

arts-assistenten (aio’s en anio’s)

In Isala vinden we opleiden en onderzoek belangrijk én leuk. Lees hierna wat we doen op dat gebied.

Isala heeft alles in huis: van thoraxchirurgie tot neurochirurgie, van nucleaire geneeskunde tot NICU. Dit maakt Isala tot het ideale ziekenhuis om als anios veel ervaring op te doen en als arts-assistent je opleiding te volgen.

Werkplekleren

Leren en jezelf ontwikkelen doe je wat de Isala Academie betreft het beste via werkplekleren. Zo leer je in de praktijk van de situaties die je op je werkplek tegenkomt. Door dit te combineren met leertechnologie zorgen we ervoor dat team- en individuele ontwikkeling zichtbaar wordt, dat je als deelnemer op ieder moment van de dag van en met elkaar (virtueel) kunt leren en dat er op de werkplek tijd en ruimte is om te leren.

Research

Wil je promoveren? De afdeling Innovatie en Wetenschap helpt je. Dit team van epidemiologen, een statisticus, researchverpleegkundigen, een innovator en data-, kwaliteits- en projectmanagers begeleidt METC-procedures, helpt bij subsidieaanvragen en ontwikkelt onderzoeksprotocollen. Ook bij datamanagement, monitoring van onderzoek en financieel management kunnen ze bijdragen. Zorginnovatie, het ontsluiten van big data en onderzoek in de keten worden daarbij steeds belangrijker.

Opleidingsklimaat

Als arts-assistent kun je bij Isala terecht voor vrijwel alle opleidingen tot medisch specialist. We vinden opleiden belangrijk en besteden daar veel tijd aan. We hebben een open cultuur, het contact met je opleider is laagdrempelig en je krijgt hulp bij onderzoek. Minstens zo belangrijk is het onderlinge contact tussen arts-assistenten. Daarom organiseren we allerlei activiteiten zoals refereeravonden, de arts-assistentendag en een wetenschapsavond.

Isala heeft een actieve arts-assistentenvereniging.

Lees meer over je opleiding in Isala op de site van de Isala Academie

Investeer in opleiden

image

Artsen zijn ook de leraren van hun patiënten. Daarom investeren we structureel in onderzoek en innovatie van de opleiding.

Paul Brand

01 / 03Arts-assistentendag

De kers op de taart

Een dag lang interactief onderwijs voor alle aios, met sport, borrel en eten. Een mooi voorbeeld van discipline-overstijgend onderwijs

01
02 / 03TOTR

Teaching on the run

Teaching on the Run is een programma van korte praktische trainingen in onderwijs- en opleidingsvaardigheden. Je leert de vaardigheden die medisch specialisten nodig hebben bij onderwijs aan coassistenten en opleiding van aios.

02
03 / 03Kennismakingsstages

Meet the board

Isala biedt je de kans om in korte stages en langere profielen kennis te maken met het besturen van een ziekenhuis. Je werkt tijdelijk bij de Raad van Bestuur of het bestuur van het Medisch Specialisten bedrijf Isala.

03
image