Deventer Ziekenhuis

Deventer
In Deventer worden coassistenten bij alle klinische specialismen opgeleid. Er zijn 16 medische vervolgopleidingen en rond 70 arts-assistenten. In 2017 is het Deventer Ziekenhuis opnieuw erkend als STZ-ziekenhuis en in 2018 werd het certificaat van de RGS-instellingsvisitatie ontvangen.

Opleiden zit in onze genen

image

300

duizend polikliniekbezoeken

2400

personeelsleden

50

aios

Het Deventer Ziekenhuis is een bijzonder ziekenhuis, aantrekkelijk qua schaalgrootte en interessant qua patiëntenzorg. Het is ook nog eens een heel prettig ziekenhuis om te werken! Niet voor niets waren we in 2018 de 'Beste werkgever in de zorg'.

Maandelijkse introductiedag

Maandelijks wordt een introductie georganiseerd specifiek afgestemd op nieuwe artsen in het Deventer Ziekenhuis. In deze twee dagen wordt uitgebreid kennis gemaakt met de organisatie en met collega’s en onderwerpen die direct van belang zijn om te kunnen leren en werken in ons ziekenhuis.

Assistentenvereniging

De Vereniging Assistent Geneeskundigen (VAG) van het Deventer Ziekenhuis behartigt de belangen van de assistent geneeskundigen in de ruimste zin van het woord. Het bestuur vergadert periodiek met de manager van het Teaching Hospital Deventer (THD) en participeert in de Centrale Opleidingscommissie Deventer (COD). Naast belangenbehartiging is saamhorigheid creëren één van de belangrijkste speerpunten van de VAG. Er worden gedurende het jaar verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder een maandelijks terugkerende borrel, en de altijd zeer populaire nieuwjaarsborrel en assistentendiner. Voorzitter van de VAG is Marc Brouwers, m.brouwers@dz.nl, arts-assistent in opleiding tot reumatoloog.

Discipline overstijgend onderwijs

De assistentenvereniging organiseert in samenwerking met THD regelmatig een avond over discipline overstijgende onderwerpen, die door de assistenten zelf worden aangedragen, zoals omgaan met calamiteiten, wetenschappelijke poster maken, huiselijk geweld, mindfulness, etc.

Wetenschap

Maandelijks geeft de epidemioloog van Bureau Wetenschap & Innovatie onderwijs aan verschillende vakgroepen. Onderwerpen die dan onder meer aan de orde komen zijn:

  • onderzoeksdesigns
  • het opstellen van een PICO&CAT
  • basistechnieken statistiek

De wetenschapsavond bestaat ieder jaar uit een rijk gevuld programma met een externe spreker. Een aantal onderzoekers uit het Deventer Ziekenhuis wordt genomineerd voor de wetenschapsprijs en publieksprijs.

Centrale Opleidingscommissie Deventer (COD)

Ieder opleidingsziekenhuis heeft een centrale opleidingscommissie. Hierin overleggen de medisch opleiders met elkaar. In de OOR komen de voorzitters van al deze commissies samen. Zij bespreken het opleidingsbeleid en stemmen dit af. De voorzitter van de COD is dr. B.H.P. Elsman, b.elsman@dz.nl, vaatchirurg.

Persoonlijke begeleiding

We vinden het belangrijk dat je als arts-in-opleiding aan je persoonlijke ontwikkeling kiunt werken gedurende de periode dat je in ons ziekenhuis werkt. Al enkele jaren bieden we aios een individueel begeleidingsprogramma dat draait om professionele ontwikkeling.

Bekijk de website van het Teaching Hospital Deventer

Collega’s in het Deventer ziekenhuis aan het woord

image

Ik koester de korte lijnen

01 / 03Medisch leiderschap

Hoe bestuur je een ziekenhuis?

Aios kunnen een keuzestage doen over ‘Medisch leiderschap’. Een goede dokter kan ook het volledige zorgproces voor en rondom de patiënt managen. Organisatorische, financiële en leidinggevende kennis en vaardigheden zijn daarom belangrijk. De precieze inhoud van de stage is afhankelijk van jouw leerdoelen en jouw ervaring.

01
02 / 03Carrièrecoaching

Ontwikkelingsgerichte begeleiding

Aios en anios werken bewust aan hun persoonlijke professionele ontwikkeling. Dat begint direct na je indiensttreding. Je formuleer je doelen en maakt afspraken over de meest passende interventies. We zetten in ontwikkeling en het versterken van bevlogenheid.

02
03 / 03Onderzoek

Kansen voor aios en anios

In het Deventer Ziekenhuis doen we veel wetenschappelijk onderzoek. Ons Bureau Wetenschap en Innovatie speelt een belangrijke rol in het mogelijk maken daarvan. En het waarborgt de kwaliteit.

03
image