Antonius

Sneek
Intro text

Info section title

image

1

text

2

text

3

text

testimonial section title

image

Nadruk op onderwijs en de filosofische insteek

Opleiden is meer dan een vak leren

Hidden curriculum

In opleiding zijn behelst zowel het aanleren van expertise, als het ontwikkelen van een eigen professionele identiteit. Hierbij hebben we aandacht voor het ‘hidden curriculum’ van ongeschreven en impliciete normen en waarden die ons bepalen in professionele vorming.

Opleiding op maat

Tal van mogelijkheden

Voor wie wil, is er veel mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het doen van onderzoek, innovatie of beleidstaken. Dit vraagt eigen initiatief en investering en eigen regie. Ook zijn er tal van mogelijkheden voor profilering in de opleiding: verschillende levensfases, zorgcontexten, wetenschap, filosofie, zorginnovatie, beleidspsychiatrie, en maatschappelijke projecten.

image