Accare

Noord- en Oost-Nederland
Wij zijn Accare en vinden dat ieder kind recht heeft om mee te doen. Thuis, op school en met vrienden. Als meedoen even niet lukt, helpen we zoeken naar een oplossing op maat. We weten waar we staan: voor, achter én naast het kind.

Gezond en veilig opgroeien

image

700

FTE

11

aios in opleiding

46

wetenschappelijke onderzoeken waar Accare aan meewerkt

Accare biedt stages voor zowel de profilering kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP) als voor de levensloopstage. De levensloopstage is bedoeld voor iedereen die psychiater wil worden en duurt een halfjaar. Voor wie kinder- en jeugdpsychiater wil worden, volgen daarna nog drie stages. Je werkt dan klinisch/intensief én ambulant. We besteden ruim aandacht aan consultatieve psychiatrie, intensieve zorg en psychotherapie. Alle verschillende kinderpsychiatrische aandoeningen en alle leeftijdsgroepen komen tijdens de verschillende stages aan bod. Ook is er expliciet aandacht voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking.

De kinder- en jeugdpsychiatrie is een vak van samenwerken. In de eerste plaats natuurlijk met het kind of de jongere zelf. In de tweede plaats met de ouders. Praten over de opvoeding is vaak een precair onderwerp: ouders hebben vaak het gevoel dat ze het niet goed doen of dat hun kind lastig en onwillig is. En ten slotte ook met collega’s binnen het vakgebied. Misschien zijn kinder- en jeugdpsychiaters wel de breedst georiënteerde medisch specialisten.

Bij Accare werken zowel Aios als Anios. Het onderwijs is afgestemd op de Aios, maar Anios mogen meedoen aan een aantal onderwijsmomenten. Voor veel Anios is hun werkervaring bij Accare een opstapje naar een opleidingsplek in de regio. Het onderwijs wordt grotendeels ontwikkeld vanuit een landelijke stuurgroep van opleiders kinder- en jeugdpsychiatrie. Op die manier zijn de actualiteit en de wetenschap goed geborgd.

Naast de stages is er een uitgebreid onderwijsaanbod. Het psychopathologie-onderwijs wordt intern verzorgd (4 uur per week). Het psychotherapie-onderwijs wordt aangeboden binnen de OOR N&O Nederland en wordt intern aangevuld met onderwijs in de cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren. Wekelijks is er daarnaast nog 1 tot 2 uur onderwijs met verschillende inhoud, zoals de Journal Club, videobesprekingen (over de normale ontwikkeling en afwijkende ontwikkeling van kinderen en jongeren), CAT-besprekingen (Clinically Appraised Topics) en klinische demonstraties.

Een greep uit de verschillende stages:

  • Algemene polikliniek (Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel)
  • Klinische stage/intensief (kliniek, IHT en FACT-team) (Groningen, Drenthe)
  • Consultatieve kinder- en jeugdpsychiatrie (Groningen, in samenwerking met het UMCG)
  • Polikliniek licht verstandelijke beperking (Groningen)
  • Zorglijn eetstoornissen (Groningen)

In overleg zijn andere stages mogelijk.

Een goede combinatie

image

Ik vind hier duidelijkheid en uniformiteit, doordat iedereen werkt met dezelfde zorgprogramma’s. Tegelijkertijd voel ik de vrijheid om daar creatief mee om te gaan en er soms beargumenteerd van af te wijken als dat nodig is. Die combinatie werkt heel fijn.

Bertha Anema

Ruimte

Behandelaars krijgen ruimte om zich te ontwikkelen

Behandelaars krijgen ruimte om zich te ontwikkelen. Dit doen zij door het volgen van opleidingen, het doen van onderzoek, het geven van supervisie en het verzorgen van onderwijs.

Verantwoordelijkheid

Je eigen agenda

Bij Accare heb je een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid en regie op je eigen agenda.

Locaties

Veel mogelijkheden

Accare heeft 27 locaties. Je hebt de mogelijkheid om op verschillende locaties en in verschillende teams te werken.

Wetenschappelijke inzichten

Behandelingen waarvan we weten dat ze werken

We bieden hulp die is gebaseerd op kennis en wetenschappelijke inzichten. Daarom kiezen we voor behandelingen die de grootste kans op succes hebben. We doen hier zelf onderzoek naar en volgen onderzoek van anderen op de voet. Zo maken we onze zorg elke dag een beetje beter.

image