Aios Psychiatrie

  • Psychiatrie
  • 48 uur per week

GGZ Friesland

Friesland

Over de vacature

image

Wil je een opleiding tot psychiater doen bij een instelling die voorloper is op het gebied van spoedeisende en sociale psychiatrie? GGZ Friesland heeft een opleidingsklimaat dat door AIOS en andere mensen in opleiding als zeer plezierig en kwalitatief hoogstaand wordt beoordeeld. We bieden een psychiatrie opleiding die breed is maar ook tot verdieping uitnodigt. Let op: ook als je anio bent en dus niet de opleiding tot psychiater wilt volgen, ben je welkom om bij GGZ Friesland te solliciteren. Een opleidingsplaats behoort in dat geval later nog tot de mogelijkheden.

Algemeen

GGZ Friesland is de leidende instelling op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg in Friesland, die zich vooral richt op mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Er wordt psychiatrische zorg geboden op zo’n twaalf verschillende locaties, verspreid over de provincie Friesland. Hierdoor komt zowel grootsteedse als meer aan het platteland gebonden problematiek bij patiënten aan de orde. Er wordt intensief samengewerkt met andere instellingen en instanties die betrokken zijn bij de zorg voor deze patiënten, voorbeelden hiervan zijn Synaeda (specialistische GGZ), het Medisch Centrum Leeuwarden, de verslavingszorg, wijkteams en politie en justitie. Door deze nauwe samenwerking komen alle aspecten die van belang zijn bij de behandeling van psychiatrische stoornissen en het herstel van patiënten (medisch, psychotherapeutisch en sociaal) in de opleiding aan de orde.

Stages

De basisopleiding van 2,5 jaar start met stages bij de HIC (acute opnames) en IHT (spoeddienst in combinatie met intensieve thuiszorg) en wordt vervolgd met stages waarin kinder- en jeugd psychiatrie, ouderenpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie en ziekenhuispsychiatrie een plaats hebben.  Na de basisopleiding is er de mogelijkheid om je te verdiepen bij een grote verscheidenheid aan afdelingen die onderdeel vormen van GGZ Friesland, zoals de afdelingen Ouderenpsychiatrie, Persoonlijkheidsstoornissen en Trauma (poliklinisch, deeltijd en klinisch), de FACT teams, de afdeling forensische psychiatrie (polikliniek en FPA), Synaeda (ambulante specialistische GGZ), de afdeling voor mensen met Licht Verstandelijke Beperkingen (LVB), en poliklinieken voor Vroege Interventie Psychosen en Ontwikkelingsstoornissen. Er is ook samenwerking en uitwisseling met andere instellingen in het Noorden zoals het MCL (stages ziekenhuispsychiatrie en de Medisch Psychiatrische Unit, somatische stages) en het UMCG (UCP, Ouderengeneeskunde).

Onderwijs

Een dag per week wordt in samenwerking met de andere instellingen van het Noord Nederlands Opleidingsconsortium onderwijs gegeven in alle relevante onderdelen van de psychiatrie, zoals psychotherapie, farmacotherapie, crisisinterventie en neurobiologische aspecten. Dit wordt aangevuld met huisonderwijs waarin zaken als relevante wetgeving, somatische vaardigheden, beleidspsychiatrie, medische ethiek en wetenschappelijke scholing aan de orde komen.

Wetenschap & Innovatie

GGZ Friesland is actief in het innoveren van de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen en het voorkomen van het optreden van deze aandoeningen. Het laatste kan bijvoorbeeld in de vorm van teams gericht op jongvolwassenen met psychische klachten. Er zijn stageplekken gecreëerd bij deze teams en ook het doen van wetenschappelijk onderzoek naar innovatieve behandelingen wordt gestimuleerd.

Opleidingsteam

Het opleidingsteam bestaat uit Ernst Horwitz, opleider, Rienke de Weme, plaatsvervangend opleider, en een uitgebreid team van supervisoren, mentoren en docenten. De AIOS zijn actief betrokken bij de opleiding en in het algemeen bij de ontwikkelingen binnen GGZ Friesland.

Solliciteren en inwinnen van meer informatie kan door te mailen met de A-opleider Ernst Horwitz, mailadres: ernst.horwitz@ggzfriesland.nl of bellen of mailen met de coördinator centrale opleidingen, Dorien de Vries, telefoonnr. 06 – 30 46 12 96 of dorien.de.vries@ggzfriesland.nl.

image

Deze vacature is onderdeel van de vervolgopleiding

Psychiatrie

De psychiater is de medisch specialist die zich richt op diagnostiek, indicatiestelling, behandeling, functieherstel en preventie van psychiatrische aandoeningen. Als psychiater ben je gericht op aandoeningen die complexer, ernstiger en risicovoller zijn dan de problemen waarop de basisberoepen in de gezondheidszorg zich richten. Je werkt intensief samen met andere disciplines zowel binnen als buiten de gezondheidszorg.

image
Ernst Horwitz

Opleider
GGZ Friesland

image

Professionele en nuchtere mensen

image

binnen onze organisatie werken wij met professionele, betrokken en nuchtere medewerkers die altijd een stapje neer zetten als het nodig is

Ton Dhondt

01 / 01Jouw talent

Jouw talent, onze regio

In de OOR Noord- en Oost-Nederland werken we samen aan steeds betere opleidingen. Aandacht voor vernieuwing. Aandacht voor aios. En ook: aandacht voor anios. De OOR Noord- en Oost-Nederland is daarom een regio waar je als aios én anios je talenten maximaal kunt ontplooien.

01
image

Wonen werken in Friesland

Wonen in de provincie Fryslân kent vele mogelijkheden: er is veel ruimte, groen, water en er zijn nauwelijks files. Het wonen is er betaalbaar zowel in steden als op het platteland. Leeuwarden is goed bereikbaar, ook vanuit de Randstad. En natuurlijk is het een prachtige stad.

image
image

Solliciteren bij GGZ Friesland

01

Oriënteren en kennismaken

Weet je nog niet wat je wilt na je master? Bij de opleidingen in de OOR N&O ben je in principe altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met de opleiding en de afdeling waar je misschien aan de slag wilt.

02

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met een landelijke sollicitatieronde, andere met een lokale of regionale. Je vindt die informatie bij de opleiding van je keuze.

03

Selectie

Ook de selectieprocedure verschilt per opleiding. Maar overal geldt: ervaring telt. Als je door een anios-plaats je hebt laten zien, is dat beslist een pre.

04

Aan de slag!

In de OOR N&O besteden we veel aandacht aan een goede introductie en heldere afspraken over wat aios en opleider van elkaar mogen verwachten. Zo zorgen we voor een goede start van je loopbaan.

Enthousiast?

Kies voor GGZ Friesland

Solliciteer nu

Shape image

Heb je nog vragen?

Dorienkan je alles vertellen over deze opleiding. Bel of mail gerust.

Deel deze opleiding