AIOS Klinische Geriatrie

  • Klinische geriatrie
  • 46 uur per week

UMCG

Groningen

Specialiseer je in het UMCG

image

Werkomgeving

Het opleidingscluster Noord is medio 2017 ontstaan. De opleidingsklinieken van Noord-Nederland bestaan uit het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) het Medisch Centrum Leeuwarden. Wij zijn voor 2020-2021 en voor 2021-2022 op zoek naar drie gedreven artsen die klinisch geriater willen worden en hun opleiding tot klinisch geriater in het UMCG willen volgen.

Het Universitair centrum Ouderengeneeskunde:
Het UMCG, het ziekenhuis dat ‘Healthy Ageing’ tot haar speerpunt heeft verkozen, en het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde (UCO), willen op effectieve wijze de zorg voor kwetsbare ouderen borgen. Op het UCO worden klinisch geriaters, internisten (ouderengeneeskunde), ouderenpsychiaters, GZ-psychologen en verpleegkundig specialisten opgeleid. Het UCO zet zich in voor optimale ouderenzorg in het hele UMCG.

In ons team werken acht klinisch geriaters/internisten ouderengeneeskunde, een neuroloog, twee neuropsychologen en verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten. Het UCO werkt nauw samen met de afdeling Ouderenpsychiatrie van het Universitair Centrum Psychiatrie.

Onze speerpunten in de patiëntenzorg zijn:
Besluitvorming bij complexe diagnostische en therapeutische trajecten bij kwetsbare ouderen met multimorbiditeit en diagnostiek en therapie bij mensen met aanwijzingen voor cognitieve stoornissen en dementie (Alzheimer Centrum Groningen). Daarnaast zijn er algemene spreekuren voor kwetsbare ouderen met meerdere problemen of vallen. Palliatieve zorg en medebehandelingen maken onderdeel uit van de dagelijkse patiëntenzorg. Op afdeling E3 kunnen onze patiënten klinisch opgenomen worden.

In het onderzoek richt het UCO zich met name op patiëntgebonden onderzoek. Er zijn momenteel drie onderzoekslijnen: Delier en geheugenstoornissen, Besluitvorming bij oudere patiënten en Multimorbiditeit en optimalisatie van patiëntgerelateerde uitkomsten voor ouderen in 2e-lijns-zorgtrajecten. Binnen deze onderzoeken werken er meerdere promovendi en studenten. Elke week is er een researchbespreking waar ook de AIOS aan deelnemen. Bij belangstelling kan de opleiding eventueel gecombineerd worden met een promotietraject.

Het UCO fungeert als een omgeving waarin toekomstige zorgprofessionals leren om met elkaar samen te werken in de ouderenzorg. Naast de klinische opleidingsmogelijkheden begeleidt het UCO ook studenten geneeskunde in het onderwijs of bij een bachelor- of master-thesis. Binnen het UCO zijn af en toe stageplaatsen beschikbaar voor (para)medici in opleiding. Ben je AIOS en heb je belangstelling voor onderwijs? Dan kun je daar zeker een bijdrage aan leveren. We werken nauw samen met het Martini Ziekenhuis, de Ommelander Ziekenhuis Groep en het Medisch Centrum Leeuwarden.

Opleiding:
Ons opleidingsklimaat kenmerkt zich door een open, collegiale en plezierige multidisciplinaire samenwerking. Maandelijks is er het teamoverleg waarin we met het hele team de afdelingszaken bespreken. Er is vier keer per jaar een opleidingsvergadering. Daarnaast is er eenmaal per jaar het teamuitje. Hoogtepunten en dieptepunten delen we.

Opleidingsinformatie:
De opleiding tot klinisch geriater duurt in principe vijf jaar en bestaat uit twee jaar vooropleiding interne geneeskunde, twee jaar somatische geriatrie, drie maanden neurologie en negen maanden geriatrie in de GGZ/Ouderenpsychiatrie. Er kunnen, afhankelijk van competenties, ook keuzestages gevolgd worden.

Binnen opleidingscluster Noord bestaat de mogelijkheid de volledige opleiding in Noord-Nederland te volgen. De vervolgopleiding wordt aangeboden door de afdeling Ouderengeneeskunde/Geriatrie van het UMCG en door het Medisch Centrum Leeuwarden samen met Lentis en GGZ Friesland.

Voor deze positie worden twee sollicitatierondes per jaar gehouden, 1 in het voorjaar en 1 in het najaar.

Functieomschrijving

Je behandelt oudere patiënten met gecombineerde problematiek op somatisch, psychisch, functioneel en sociaal terrein. De nadruk ligt op het behoud of verbeteren van het functioneren en kwaliteit van leven.

Wat vragen wij

  • Je hebt affiniteit met het werken met ouderen.
  • Je kunt goed samenwerken in een multidisciplinair verband.
  • Je bent een ambitieuze arts die beschikt over enige werkervaring in de klinische geriatrie.
  • Interesse in wetenschappelijk onderzoek strekt tot de aanbeveling.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Het betreft een fulltime arbeidsovereenkomst. Het salaris bedraagt maximaal € 5.133,- bruto per maand (schaal 11A) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Klik hier voor meer informatie over klinische geriatrie.

image

Deze vacature is onderdeel van de vervolgopleiding

Klinische geriatrie

Je richt je als klinisch geriater primair op diagnostiek en behandeling van ouderen. Je kijkt niet alleen naar de lichamelijke ziekten, maar juist naar de héle mens. Zo kijk je ook naar psychische en sociale problemen en de zorgproblemen thuis. De problematiek van geriatrische patiënten vereist een multidisciplinaire werkwijze. Daarom moet je goed kunnen samenwerken.

image
Drs. H.H.M. Hegge

Opleider
UMCG

image

Collega's van het UMCG aan het woord

image

De cursus ‘Medisch management op maat’ gaf me echt een kijkje achter de schermen.

01 / 03Intervisie

Elkaar helpen

In een groep met maximaal vier personen bespreek je onderwerpen waar je binnen je opleiding tegen aanloopt en die niet makkelijk bespreekbaar zijn in de hectiek van alle dag. In alle vertrouwelijkheid en zonder tijdsdruk.

01
02 / 03Skillscentrum

Kom oefenen

Simulatie- en vaardigheidsonderwijs heeft veel voordelen. Je kunt complexe ingrepen veilig en vertrouwd voorbereiden in het skillscentrum van het UMCG. Beter voor de patiënt en beter voor de arts.

02
03 / 03Opleidingsdag

De mens centraal

Tijdens de jaarlijkse opleidingsmiddag staan we stil bij een actueel thema. Longarts Sander de Hosson vertelde bv over zorg waarin de mens centraal staat. Zorg die zich richt op genezing maar óók op troost en verlichting.

03
image

Wonen en werken in Groningen

Je vindt het UMCG midden in Groningen, een fijne stad met veel voorzieningen.

image
image

Solliciteren bij het UMCG

01

Oriënteren en kennismaken

Weet je nog niet wat je wilt na je master? Bij de opleidingen in de OOR N&O ben je in principe altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met de opleiding en de afdeling waar je misschien aan de slag wilt.

02

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met een landelijke sollicitatieronde, andere met een lokale of regionale. Je vindt die informatie bij de opleiding van je keuze.

03

Selectie

Ook de selectieprocedure verschilt per opleiding. Maar overal geldt: ervaring telt. Als je door een anios-plaats je hebt laten zien, is dat beslist een pre.

04

Aan de slag!

In de OOR N&O besteden we veel aandacht aan een goede introductie en heldere afspraken over wat aios en opleider van elkaar mogen verwachten. Zo zorgen we voor een goede start van je loopbaan.

Enthousiast?

In het UMCG krijg je een goede opleiding in een prettige en veilige sfeer

Je wordt doorverwezen naar de werken bij site van het UMCG

Shape image

Heb je nog vragen?

Rutgerkan je alles vertellen over deze opleiding. Bel of mail gerust.

Deel deze opleiding