Ziekenhuisgeneeskunde

De ziekenhuisarts geeft algemene basiszorg. Je meerwaarde zit ‘m bij uitstek in je brede blik. Je bent de generalist te midden van specialisten. Jij bent de spelverdeler. Jij ziet de hele patiënt

Stap voor stap doorgroeien als ziekenhuisarts

image

1

ziekenhuis verzorgt de opleiding

0

ziekenhuizen verzorgen de B-opleiding

1

opleidingsplaatsen per jaar (gemiddeld)

Je kunt als ziekenhuisarts veel betekenen voor de patiënt omdat je heel veel weet van generalistische zorg, specifiek bent opgeleid in kwaliteit en patiëntveiligheid en een continue factor op de verpleegafdeling bent. De opleiding wordt alleen in het Deventer Ziekenhuis verzorgd.

De ziekenhuisarts is een nieuwe speler in de ziekenhuiszorg. In 2014 werd het profiel officieel erkend. De ziekenhuisarts geeft algemene basiszorg. Je meerwaarde als ziekenhuisarts zit ‘m bij uitstek in je brede blik. Je bent de generalist te midden van specialisten. Jij bent de spelverdeler. Jij ziet de hele patiënt.

Het nieuwe profiel van ziekenhuisarts komt niet uit de lucht vallen. Al langere tijd wordt gepleit voor een meer generalistische patiëntenzorg, gezien de toename van het aantal – meest oudere – patiënten met multimorbiditeit. Zo’n generalistische aanpak is beter en veiliger. Toch wordt de ziekenhuiszorg steeds complexer en gespecialiseerder. Die trend leidt tot verdere differentiatie binnen specialismen. Het gevolg: de zorg voor een patiënt wordt steeds gefragmenteerder. Vandaar dat er behoefte is aan een dokter met dit nieuwe profiel.

De opleiding duurt drie jaar. Je krijgt zo voldoende exposure aan complexe leersituaties. Bovendien moet je veel weten van veel onderwerpen.

Denk aan peri- en postoperatieve zorg, voeding en metabolisme, stolling, infectie en afweer. Verder besteed je in de opleiding veel aandacht aan communicatie en samenwerking. Dat betreft patiënten en andere zorgverleners, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Ook wetenschappelijk onderzoek komt uitgebreid aan de orde. En ten slotte leer je op het vlak van medisch handelen hoe je zorgt voor een goed behandelplan waarover alle betrokkenen het eens zijn.

In het eerste jaar wordt vooral theoretische basiskennis ontwikkeld. Ook worden deelvaardigheden getraind en twee kleine praktijkopdrachten uitgevoerd.

In het tweede jaar worden de opdrachten vanuit de cursorische bijeenkomsten zo veel mogelijk ‘just in time’ gerangschikt rond de beroepstaken betreffende kwaliteitszorg en patiëntveiligheid op de werkvloer.

Het derde jaar van de opleiding bestaat uit het toepassen en de verspreiding van de bevindingen in het kader van kwaliteitszorg en patiëntveiligheid. Ook de borging of verankering in de beroepspraktijk komt daarbij aan de orde. In het derde jaar werkt de ZHA aan een zogenaamd meesterstuk; een afgerond kwaliteitsproject rondom patiëntenzorg binnen de klinische setting.

De opleiding tot ziekenhuisarts telt in totaal 36 landelijk georganiseerde onderwijsdagen. Daarvan zijn er 12 strikt medisch-inhoudelijk. De overige 24 dagen zijn gereserveerd voor het lintprogramma. Het lintprogramma biedt je een theoretisch kader dat je helpt bij de praktijkopdrachten over kwaliteit en veiligheid van zorg. Begeleide intervisie maakt standaard deel uit van het lintprogramma.

image

Samenwerkende ziekenhuizen

Deventer Ziekenhuis

  • Ziekenhuis
  • Deventer
image

Opleider Mevrouw R. Schiphuis

Opgeleid worden tot ziekenhuisarts-KNMG en daarna direct aan de slag in het Deventer Ziekenhuis! Het Deventer Ziekenhuis was één van de eerste ziekenhuizen die de opleiding Ziekenhuisgeneeskunde biedt. Ben je ook een pionier en kun je goed samenwerken dan is dit DE opleiding voor jou.

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

image
image

Deventer Ziekenhuis: korte lijnen

image

Ik koester de korte lijnen

Jouw talent

Jouw talent, onze regio

In de OOR Noord- en Oost-Nederland werken we samen aan steeds betere opleidingen. Aandacht voor vernieuwing. Aandacht voor aios. En ook: aandacht voor anios. De OOR Noord- en Oost-Nederland is daarom een regio waar je als aios én anios je talenten maximaal kunt ontplooien.

image

Sollicitatieprocedure

01

Oriënteren en kennismaken

Weet je nog niet wat je wilt na je master? Bij de opleidingen in de OOR N&O ben je in principe altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met de opleiding en de afdeling waar je misschien aan de slag wilt.

02

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met een landelijke sollicitatieronde, andere met een lokale of regionale. Je vindt die informatie bij de opleiding van je keuze.

03

Selectie

Ook de selectieprocedure verschilt per opleiding. Maar overal geldt: ervaring telt. Als je door een anios-plaats je hebt laten zien, is dat beslist een pre.

04

Aan de slag!

In de OOR N&O besteden we veel aandacht aan een goede introductie en heldere afspraken over wat aios en opleider van elkaar mogen verwachten. Zo zorgen we voor een goede start van je loopbaan.

Deel deze opleiding