Ziekenhuisfarmacie

Als ziekenhuisapotheker zorg je - samen met de specialisten en verpleegkundigen - ervoor dat patiënten op het juiste moment het juiste geneesmiddel krijgt toegediend. En je slaat een brug tussen de praktijk en wetenschappelijk onderzoek.

Stap voor stap doorgroeien in de ziekenhuisfarmacie

image

7

ziekenhuizen verzorgen de A-opleiding

0

ziekenhuizen verzorgen de B-opleiding

6

opleidingsplaatsen per jaar (gemiddeld)

De postacademische vervolgopleiding tot ziekenhuisapotheker duurt 4 jaar en is gebaseerd op een concentrisch model. Gedurende de gehele opleiding komen onderwerpen meerdere keren gedurende langere tijd aan bod. Hierdoor verdiep je je kennis en ervaring.

Als ziekenhuisapotheker zorg je ervoor dat patiënten in het ziekenhuis op het juiste moment het juiste medicijn krijgen toegediend. En ziekenhuisapothekers doen van oudsher veel wetenschappelijk onderzoek naar de optimalisatie, het effect en het gebruik van geneesmiddelen. De laatste jaren heeft het onderzoek steeds meer een integrale benadering gekregen. Je probeert een brug te slaan tussen de praktijk en onderzoeksactiviteiten.

De filosofie achter de opleiding is dat het grootste leereffect wordt verkregen wanneer kennis en ervaring in de praktijk worden toepast. Daarnaast is er een intensief landelijk cursusprogramma. De leerdoelen en eindtermen van de opleiding worden geformuleerd in een persoonlijk opleidingsplan. Dat plan is de leidraad van je opleiding. Je stelt het samen met je opleider op aan de hand van het landelijk opleidingsplan (ELOZ, Eindtermen en Leerdoelen Opleidingsprogramma tot Ziekenhuisapotheker) en het regionale opleidingsplan van de OOR NO Nederland. Gedurende 12 maanden van de vierjarige opleiding ga je naar een ander ziekenhuis om je kennis en ervaring te verbreden en te verdiepen. Dit kan zijn voor het reguliere opleidingsprogramma, maar ook in het kader van een differentiatie en wetenschappelijk onderzoek.

Gedurende de opleiding vinden er regelmatig evaluatiemomenten plaats. Jaarlijks beoordeelt de SRC aan de hand van diverse documenten de voortgang.

In het tweede deel van de opleiding tot ziekenhuisapotheker, veelal in het derde en vierde opleidingsjaar, zal je  een differentiatie doen. In de differentiatie ontwikkel je jezelf met begeleiding van het opleidingsteam tot een expert in een deelgebied van de ziekenhuisfarmacie. De omvang van de differentiatie is 12 maanden; je combineert dit meestal met een wetenschappelijk onderzoek van 6 maanden.

In onze OOR kun je onder meer de volgende differentiaties volgen: antistolling, bereidingen / productzorg en farmaceutische analyse, critical care,  klinische geriatrie, klinische farmacologie, nefrologie, neurologie,  oncologie, TDM; toxicologie en farmacogenetica, value based health care / gezondheidseconomie, vrouw-moeder-kind. Een differentiatie is gebonden aan een opleidingsinstelling.

Je vindt een volledige lijst van aangeboden differentiaties per opleidingsinstelling op de website van de KNMP onder “Bekijk het overzicht van erkende aangeboden differentiaties per opleidingsinstelling. Zie ook de opleidingsetalage voor meer informatie over differentiaties en stages.

Tevens is in het vierde jaar tijd gereserveerd voor een wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor staat 6 maanden. Het onderwerp van je onderzoek moet je aanmelden bij de CWZO, de Commissie Wetenschappelijke Zaken en Onderzoek van de NVZA. Deze commissie beoordeelt vooraf het onderzoeksonderwerp en achteraf het uitgevoerde onderzoek. Over je onderzoek houd je een voordracht tijdens de Wetenschappelijke vergadering van de NVZA.

Naast de reguliere opleiding bestaat de mogelijkheid om de opleiding tot ziekenhuisapotheker te combineren meteen promotieonderzoek. De duur van deze combinatie bedraagt maximaal 7 jaar. Ten minste 1 jaar van het onderzoek moet tijdens de opleiding worden uitgevoerd.

image

Samenwerkende ziekenhuizen

Martini Ziekenhuis

 • Ziekenhuis
 • Groningen
image

Opleider Dr. F. (Ferdi) Sombogaard

Het Martini Ziekenhuis is een modern en ondernemend topklinisch ziekenhuis met een 24-uurs poliklinische apotheek en een ziekenhuisapotheek. In de ziekenhuisapotheek werken ongeveer 180 medewerkers, waarvan 11 ziekenhuisapothekers, 4 verpleeghuisapothekers en diverse AIOS, ANIOS en apothekers. Onze opleiding geeft een grote mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, ondersteund door een betrokken en sociaal opleidingsteam.

Deventer Ziekenhuis

 • Ziekenhuis
 • Deventer
image

Opleider Dr. F.G.A. Jansman

Het Deventer Ziekenhuis biedt de volledige opleiding ziekenhuisfarmacie.

Isala

 • Ziekenhuis
 • Zwolle
image

Opleider Dr. P.G.J. ter Horst

Binnen de vakgroep Klinische farmacie van Isala werken 11 ziekenhuisapothekers met elk hun eigen specifieke aandachtsgebied. Er zijn 3 opleidingsplaatsen. De afdeling is ISO-gecertificeerd.

Medisch Spectrum Twente

 • Ziekenhuis
 • Enschede
image

Opleider Mevrouw E.T. Sportel

Een uitdagende en breed georiënteerde topklinische opleiding, waarbij een grote mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van je wordt verwacht. Je bent veel te vinden in de kliniek en is er ruimte voor ontwikkeling op wetenschappelijk gebied. Je kunt daarbij rekenen op de hulp van een goed samenwerkend en sociaal opleidingsteam.

UMCG

 • Ziekenhuis
 • Groningen
image

Opleider Dr.Marjolijn N. Lub-de Hooge

Een uitstekende opleiding, goed georganiseerd en mogelijkheden voor eigen keuzes en differentiaties, met een grote mate van zelfstandigheid en veel eigen verantwoordelijkheid. Wetenschappelijk onderzoek is een wezenlijk onderdeel van de opleiding ook in combinatie met een promotieonderzoek. Sterke focus op personalized medicine.

Medisch Centrum Leeuwarden

 • Ziekenhuis
 • Leeuwarden
image

Opleider Prof. dr. E.N. van Roon

Als ziekenhuisapotheker ben je verantwoordelijk voor het werk van veel mensen, systemen en apparatuur. Het zorgvuldig managen van al die middelen is van levensbelang. In de opleiding besteden we daarom expliciet aandacht aan de competenties management, communicatie en samenwerking.

ZGT

 • Ziekenhuis
 • Almelo en Hengelo
image

Opleider Mevrouw drs. P. Brummelhuis-Visser

Een all-round opleiding tot ziekenhuisapotheker: volledige integratie van klinische en poliklinische activiteiten, intensieve betrokkenheid bij de directe patiëntenzorg en een uitstekende GMP-bereidingsafdeling.

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

image
image

Over de opleiding in de OOR Noord- en Oost-Nederland

image

De cursus ‘Medisch management op maat’ gaf me echt een kijkje achter de schermen.

Jouw talent

Jouw talent, onze regio

In de OOR Noord- en Oost-Nederland werken we samen aan steeds betere opleidingen. Aandacht voor vernieuwing. Aandacht voor aios. En ook: aandacht voor anios. De OOR Noord- en Oost-Nederland is daarom een regio waar je als aios én anios je talenten maximaal kunt ontplooien.

image

Sollicitatieprocedure

01

Oriënteren en kennismaken

Weet je nog niet wat je wilt na je master? Bij de opleidingen in de OOR N&O ben je in principe altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met de opleiding en de afdeling waar je misschien aan de slag wilt.

02

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met een landelijke sollicitatieronde, andere met een lokale of regionale. Je vindt die informatie bij de opleiding van je keuze.

03

Selectie

Ook de selectieprocedure verschilt per opleiding. Maar overal geldt: ervaring telt. Als je door een anios-plaats je hebt laten zien, is dat beslist een pre.

04

Aan de slag!

In de OOR N&O besteden we veel aandacht aan een goede introductie en heldere afspraken over wat aios en opleider van elkaar mogen verwachten. Zo zorgen we voor een goede start van je loopbaan.

Deel deze opleiding