Sportgeneeskunde

Als je kiest voor een toekomst als sportarts, kies je voor een jong en actief vak met vele mogelijkheden. Het werk van een sportarts is enorm gevarieerd en vergt een brede geneeskundige kennis.

Sportgeneeskunde

image

2

instellingen verzorgen de opleiding in de OOR N&O

2

opleidingsplaatsen in de OOR N&O

139

sportartsen in Nederland

Als je kiest voor een toekomst als sportarts, kies je voor een jong en actief vak met vele mogelijkheden. Het werk van een sportarts is enorm gevarieerd en vergt een brede geneeskundige kennis.

Sportgeneeskunde is het vakgebied dat zich richt op het bevorderen, waarborgen en herstellen van de gezondheid van deelnemers aan sport en sportieve activiteiten, waarbij rekening gehouden wordt met de sportspecifieke belasting en belastbaarheid. Als sportarts houd je je daarom bezig met het verrichten van (blessure-)consulten, preventieve sportmedische onderzoeken, inspanningstesten en advisering t.a.v. sportbeoefening. Een andere taak van de sportarts is de sportmedische begeleiding van teams en individuele sporters. Ook het testen en revalideren van mensen met een chronische aandoening, zoals bij hart- long- of oncologische revalidatie, kan behoren tot de werkzaamheden van de sportarts. Als sportarts kun je aan de slag op een SportMedisch Adviescentrum (SMA), een SportGeneeskundige Afdeling (SGA) in een ziekenhuis of een sportorganisatie, zoals bijvoorbeeld bij een (top)sportclub.

Opleiding

Sportgeneeskunde is een erkend specialisme. De opleiding bestaat uit 3 maanden sportgeneeskunde-1, 9 maanden cardiologie, 3 maanden longgeneeskunde, 9 maanden orthopedie, 3 maanden huisartsgeneeskunde, 3 maanden wetenschappelijk onderzoek en ten slotte 18 maanden sportgeneeskunde-2.

Erkende vervolgopleiding

Sportgeneeskunde is een erkende vervolgopleiding. Dit betekent dat de opleiding onder toezicht staat van de twee KNMG-organen, CGS en RGS. Zij houden in de gaten wie welke opleiding volgt. Ook controleren ze of de arts-assistent in opleiding aan alle eisen voldoet om de titel te mogen voeren en of deze de titel in de toekomst mag behouden.

Duur

De opleiding duurt 4 jaar, maar kan ook in deeltijd worden gevolgd.

Sollicitatie

De sollicitatieprocedure is een landelijke aangelegenheid. Er zijn 7 plaatsen per jaar. Je kunt jouw sollicitatie richten aan de stichting beroepsopleiding tot sportarts (SBOS) via www.sportartsworden.nl.

image

Samenwerkende ziekenhuizen

Martini Ziekenhuis

  • Ziekenhuis
  • Groningen
image

Opleider Bram Bessem

Landelijk kunnen er ieder jaar slechts 7 assistenten de opleiding starten. Voor één van deze starters is er plek in het Martini ziekenhuis in Groningen, een aantrekkelijke omgeving om dit bijzondere vak te leren!

Isala

  • Ziekenhuis
  • Zwolle
image

Opleider T. Brandon

Sportgeneeskunde. Landelijk kunnen er ieder jaar slechts 7 assistenten de opleiding starten. Voor één van deze starters is plek in Isala, een aantrekkelijke omgeving om dit bijzondere vak te leren!

Zwolle bruist

Zwolle is een fijne regio.

image
image

Artsen zijn ook de leraren van hun patiënt

image

Artsen zijn ook de leraren van hun patiënten. Daarom investeren we structureel in onderzoek en innovatie van de opleiding.

Paul Brand

Jouw talent

Jouw talent, onze regio

In de OOR Noord- en Oost-Nederland werken we samen aan steeds betere opleidingen. Aandacht voor vernieuwing. Aandacht voor aios. En ook: aandacht voor anios. De OOR Noord- en Oost-Nederland is daarom een regio waar je als aios én anios je talenten maximaal kunt ontplooien.

image

Sollicitatieprocedure

01

Oriënteren en kennismaken

Weet je nog niet wat je wilt na je master? Bij de opleidingen in de OOR N&O ben je in principe altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met de opleiding en de afdeling waar je misschien aan de slag wilt.

02

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met een landelijke sollicitatieronde, andere met een lokale of regionale. Je vindt die informatie bij de opleiding van je keuze.

03

Selectie

Ook de selectieprocedure verschilt per opleiding. Maar overal geldt: ervaring telt. Als je door een anios-plaats je hebt laten zien, is dat beslist een pre.

04

Aan de slag!

In de OOR N&O besteden we veel aandacht aan een goede introductie en heldere afspraken over wat aios en opleider van elkaar mogen verwachten. Zo zorgen we voor een goede start van je loopbaan.

Deel deze opleiding