Reumatologie

Je bent als reumatoloog een echte patiëntendokter. Je hebt natuurlijk veel patienten die je maar 2 of 3 keer ziet, maar je hebt ook veel patiënten met wie je een lange behandelrelatie aangaat. Je begeleidt mensen in alles wat hun ziekte met zich meebrengt.

Stap voor stap doorgroeien in de reumatologie

image

2

ziekenhuizen verzorgen de A-opleiding

3

ziekenhuizen verzorgen de B-opleiding

4

opleidingsplaatsen per jaar (gemiddeld)

De reumatologie is een mooie combinatie van moeilijke internistische puzzels en heel praktisch werk. Het is bovendien een vak in beweging. Er gebeurt momenteel veel op het gebied van bijvoorbeeld “imaging” en “targeted therapy”. En het feit dat je werk goed planbaar is, maakt het goed mogelijk om je werk te combineren met andere zaken die je belangrijk vindt.

De reumatologie is een beschouwend specialisme, aan de interne geneeskunde gelieerd. Je werkt – meestal op de polikliniek – met patiënten met niet-traumatische aandoeningen van het bewegingsapparaat, inclusief de systemische auto-immuunziekten. Het vakgebied is sterk in ontwikkeling, zowel op het gebied van kennis over het ontstaan als mogelijkheden in de behandeling van aandoeningen. De reumatoloog levert als medisch specialist hoogwaardige diagnostiek, behandeling en zorg aan zijn of haar patiënten. Een snelle en doelmatige diagnose, door middel van moderne technieken, gevolgd door een behandeladvies op maat voor patiënten met aandoeningen aan het bewegingsapparaat, is kenmerkend voor de werkwijze van de reumatoloog.

Daarnaast is langdurige behandeling en begeleiding van patiënten met systemische auto-immuunziekten een wezenlijk onderdeel van het werk van de reumatoloog. Hierbij werkt de reumatoloog waar mogelijk volgens „evidence-based‟ standaarden en draagt hij of zij actief bij aan de verbetering van de wijze van behandeling en begeleiding van de patiënt.

Het vakgebied van de reumatoloog omvat een uitgebreid spectrum van ziektebeelden zoals artrose, osteoporose, jicht, infectieuze artritis, locale en diffuse pijnbeelden (bijvoorbeeld dystrofie, solitaire schouderklacht, fibromyalgie) alsmede systemische auto-immuun aandoeningen. In toenemende mate richten reumatologen zich bovendien specifiek op jeugdreuma en/of echografie.

De opleiding bestaat uit een gedegen driejarige vooropleiding in de interne geneeskunde, gevolgd door 3 jaar specialisatie op het gebied van de reumatologie in engere zin: het bewegingsapparaat. Een deel daarvan doe je in een perifeer ziekenhuis en een deel in een academisch ziekenhuis. Tijdens je vooropleiding Interne Geneeskunde zijn er verplichte stages bij de kliniek algemene interne geneeskunde, de polikliniek interne geneeskunde, de consulten en de intensive care. De vervolgopleiding reumatologie begint met een kernprogramma, gevolgd door een profileringsprogramma.

Je leert het vak vooral in de dagelijkse praktijk van de patiëntenzorg. De dagelijkse activiteiten van de reumatoloog zijn in de opleiding vervat in 10 kernthema’s. Binnen deze thema’s komen kenmerkende beroepssituaties voor, de zogenaamde entrustable professional activity (EPA). Een EPA is een omschreven deel van het werk van een reumatoloog waarvoor bepaalde competenties nodig zijn. Door het observeren en beoordelen van door de AIOS uitgevoerde EPA’s vormen de opleiders zich een mening over de beheersing van de hiervoor benodigde competentie.

Je maakt in overleg met de opleider aan het begin van de vervolgopleiding Reumatologie een individueel opleidingsplan. Hierin leg je vast wat, wanneer en waar geleerd kan worden Het bevat de geplande activiteiten op het gebied van patiëntenzorg, zelfstudie, cursorisch onderwijs en congresbezoek. Het individueel opleidingsplan is een dynamisch document dat aan de hand van gemaakte vorderingen gedurende de opleiding tijdens elk voortgangsgesprek bijgesteld kan worden.

De toetsing vindt plaats middels onder meer KPB’s, dossierbeoordeling, Critical appraised topic en de kennistoets die verbonden is aan de tweejarige online-cursus Eular.

En regelmatig voer je een voortgangsgesprek. Ter voorbereiding daarop maak je een zelfreflectieverslag. In welke mate worden de thema’s en EPA’s en competenties beheerst, welke beoordelingen zijn behaald en kunnen klinische vaardigheden en diagnoses worden afgetekend? Je kan dit verslag naar eigen inzicht invullen.

Het onder supervisie uitvoeren van professionele activiteiten op de werkplek is de belangrijkste opleidingsmethodiek. In aanvulling daarop doe je zelfstudie en volg je cursorisch onderwijs.

De dagelijkse patiëntenzorgactiviteiten op de polikliniek en in de kliniek, inclusief de daaraan gekoppelde besprekingen vormen de basis voor de opleiding. Denk bijvoorbeeld aan een dagelijks generaal rapport (nieuw opgenomen patiënten, klinische of poliklinische patiënten met diagnostisch en/of therapeutisch dilemma of bijzondere problematiek), een dagelijkse afdelingsvisite of een regelmatig multidisciplinair overleg

Landelijk worden onder toezicht van het Concilium Reumatologie jaarlijks 3 cursusdagen georganiseerd. Deze dagen bieden een combinatie van cursorisch onderwijs voor reumatologen in opleiding gevolgd door een ‘state of the art’ nascholing voor alle reumatologen. Eén keer per jaar wordt er in juni een dag voor de arts-assistenten in opleiding tot reumatoloog georganiseerd. Deze dag bestaat uit een deel onderwijs en een sociaal gedeelte en wordt jaarlijks door een van de opleidingsclusters onder toezicht van het Concilium Reumatologie georganiseerd.

Eular

Ten slotte: alle aios volgen de EULAR Online Course on Rheumatic Diseases. Deze online-cursus bestaat uit 42 modules die gezamenlijk het geheel van de reumatologie beslaan. De studiebelasting is ongeveer 5 uur per module. Je kun minimaal eens per jaar starten met deze cursus. Iedere twee weken start een nieuwe module die wordt afgesloten met een toets. Na twee jaar zijn alle modules afgerond en volgt een afsluitende toets over de gehele cursus. Je toetsresultaten worden toegevoegd aan je portfolio en bespreek je met je opleider.

Een belangrijk aspect van de kwaliteitszorg is het professionaliseren van opleiders en aios. Het systematisch en periodiek scholen van de opleiders en overige leden van de opleidingsgroep is verplicht. Centraal en fundamenteel is hierbij de vaardigheid tot het effectief geven en ontvangen van feedback. Teach the teacher-activiteiten zijn geaccrediteerd en grotendeels disciplineoverstijgend. Cursussen en trainingen hierin worden binnen onderwijs en opleidingsregio’s ontwikkeld en uitgevoerd. Daarnaast wordt er met regelmaat een Landelijk Opleidingsdag georganiseerd door het Concilium.

image

Samenwerkende ziekenhuizen

Isala

  • Ziekenhuis
  • Zwolle
image

Opleider Dr. T.R Zijlstra

Je doet in deze tijd vooral poliklinische werkzaamheden. Daarnaast draag je zorg voor een gering aantal opgenomen patiënten en doe je klinische consulten. De nadruk in deze stage ligt op basale reumatologische vaardigheden.

Medisch Spectrum Twente

  • Ziekenhuis
  • Enschede
image

Opleider Dr. H.E. Vonkeman

Als topklinisch ziekenhuis heeft Medisch Spectrum Twente (MST) voor de reumatologie de bijzondere erkenning van academische opleiding. De polikliniek is vooruitstrevend en innovatief. Er heerst een prettige veilige sfeer waarin de patiënt centraal staat. We hebben een bloeiende en gezellige opleiding.

UMCG

  • Ziekenhuis
  • Groningen
image

Opleider Prof. dr. H. Bootsma

Je maakt deel uit van een enthousiaste groep artsen, aios en onderzoekers. Opleiders die je betrekken bij alle facetten van de behandeling. Echt iets betekenen voor patiënten. Dát is de opleiding Reumatologie in het UMCG.

Medisch Centrum Leeuwarden

  • Ziekenhuis
  • Leeuwarden
image

Opleider Mevrouw L. Hendriks

Een interessante leerperiode van een half jaar of een heel jaar waarin je kennismaakt met zeer verschillende ziektebeelden. Wil je na je specialisatie in een perifeer ziekenhuis werken? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

ZGT

  • Ziekenhuis
  • Almelo en Hengelo
image

Opleider Dr. C.J. Haagsma

Aandachtsgebieden bij ZGT zijn beeldvormende diagnostiek en klinische farmacologie. Je krijgt bij ons ruimschoots de gelegenheid om je in de echografie te bekwamen als deel van het profileringsjaar.

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

image
image

Over de opleiding in de OOR Noord- en Oost-Nederland

image

Artsen zijn ook de leraren van hun patiënten. Daarom investeren we structureel in onderzoek en innovatie van de opleiding.

Paul Brand

Jouw talent

Jouw talent, onze regio

In de OOR Noord- en Oost-Nederland werken we samen aan steeds betere opleidingen. Aandacht voor vernieuwing. Aandacht voor aios. En ook: aandacht voor anios. De OOR Noord- en Oost-Nederland is daarom een regio waar je als aios én anios je talenten maximaal kunt ontplooien.

image

Sollicitatieprocedure

01

Oriënteren en kennismaken

Weet je nog niet wat je wilt na je master? Bij de opleidingen in de OOR N&O ben je in principe altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met de opleiding en de afdeling waar je misschien aan de slag wilt.

02

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met een landelijke sollicitatieronde, andere met een lokale of regionale. Je vindt die informatie bij de opleiding van je keuze.

03

Selectie

Ook de selectieprocedure verschilt per opleiding. Maar overal geldt: ervaring telt. Als je door een anios-plaats je hebt laten zien, is dat beslist een pre.

04

Aan de slag!

In de OOR N&O besteden we veel aandacht aan een goede introductie en heldere afspraken over wat aios en opleider van elkaar mogen verwachten. Zo zorgen we voor een goede start van je loopbaan.

Deel deze opleiding