Psychiatrie

De psychiater is de medisch specialist die zich richt op diagnostiek, indicatiestelling, behandeling, functieherstel en preventie van psychiatrische aandoeningen. Als psychiater ben je gericht op aandoeningen die complexer, ernstiger en risicovoller zijn dan de problemen waarop de basisberoepen in de gezondheidszorg zich richten. Je werkt intensief samen met andere disciplines zowel binnen als buiten de gezondheidszorg.

Doorgroeien in de psychiatrie

image

6

instellingen verzorgen de A-opleiding

0

instellingen verzorgen de B-opleiding

6

opleidingsplaatsen per jaar (gemiddeld)

Je werkt als psychiater intensief samen met andere disciplines zowel binnen als buiten de gezondheidszorg. En vooral: je werkt intensief samen met kwetsbare mensen van jong tot oud en uit alle kringen van onze samenleving. Een fascinerend vak!

Je werkt interdisciplinair samen met andere beroepen, zoals psychologen, andere artsen, verpleegkundigen. In dit verband valt aan psychiaters de zorg toe voor de meest ingrijpend gestoorde en de meest complexe patiënten en in elk geval zijn zij verantwoordelijk voor die behandelingen waarin medicamenteuze of anderszins biologische interventies een plaats hebben. Vrijwel altijd maken communicatieve en psychotherapeutische aspecten deel uit van de behandeling en richt de aandacht zich niet alleen op de individuele patiënt maar ook op diens directe leefomgeving. Psychiaters zijn daardoor breed georiënteerde medisch specialisten.

In de OOR N&O werken 6 instellingen en ziekenhuizen samen in het opleidingsconsortium Psychiatrie Noord-Nederland: het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG, Lentis (Groningen), GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Dimence (Overijssel) en Mediant (Twente). Alle zes bieden zij de volledige opleiding psychiatrie, maar de speerpunten en specifieke expertises van de instellingen verschillen. Accare verzorgt de deelopleiding Kinder- en jeugdpsychiatrie.

De opleiding bestaat uit een algemeen deel van 2,5 jaar gevolgd door twee jaar stage in een van de aandachtsgebieden kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie voor het behalen van de aantekening. De participerende instellingen bieden allemaal het algemene deel van de opleiding en kunnen verschillende aantekeningen aanbieden. Het is zeer gebruikelijk dat een aios een of meerdere stages bij een van de andere opleidingen binnen het consortium doet.

Regionale samenwerking

Binnen de OOR Noord- en Oost-Nederland werken we nauw samen in het opleidingsconsortium Psychiatrie Noord-Nederland. Zo wordt er een uitgebreid gezamenlijk regionaal psychotherapie-onderwijsprogramma aangeboden en kun je meewerken aan diverse gezamenlijke onderzoeks- en opleidingsprogramma’s. Je vindt daardoor in de OOR Noord- en Oost-Nederland het beste van meerdere werelden: de academische setting en de perifere setting. Wat ons bindt is dat we allemaal gaan voor kwaliteit!

Tijdens de gehele opleiding volg je een uitgebreid onderwijsprogramma. Dit programma wordt in samenwerking tussen de 6 opleidingen aangeboden en ontwikkeld. De eerste 2,5 jaar van de opleiding volgen de aios een landelijk programma dat in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is ontwikkeld.

Psychotherapie-curriculum, breed en verdiepend

Daarnaast bestaat er een uitgebreid psychotherapie-curriculum dat de gehele 4,5 jaar van de opleiding doorloopt. Dit curriculum is gericht op communicatieve en psychotherapeutische vaardigheden. Daarnaast komen alle stromingen binnen de psychotherapie uitgebreid aan de orde.

Ten slotte volg je in kleinschaliger samenwerking onderwijs binnen je eigen opleidingsinstelling, gericht op communicatieve en psychotherapeutische vaardigheden en op algemene somatische en specifiek neurologische kennis.

image

Samenwerkende ziekenhuizen

GGZ Friesland

 • GGZ instelling
 • Friesland
image

Opleider Ernst Horwitz

Wil je een opleiding tot psychiater doen bij een instelling die voorloper is op het gebied van spoedeisende en sociale psychiatrie? GGZ Friesland heeft een opleidingsklimaat dat door AIOS en andere mensen in opleiding als zeer plezierig en kwalitatief hoogstaand wordt beoordeeld. We bieden een psychiatrie opleiding die breed is maar ook tot verdieping uitnodigt.

Mediant Geestelijke Gezondheidszorg

 • GGZ instelling
 • Overijssel
image

Opleider Tim Walrave

Mediant is groot genoeg om een opleiding te kunnen bieden en klein genoeg voor korte lijnen en genoeg aandacht voor de individuele aios. Stages worden in samenspraak met jou als aios gekozen en gepland.

Lentis

 • GGZ instelling
 • Noord-Nederland
image

Opleider Rikus Knegtering

Lentis biedt al meer dan 25 jaar een landelijk en internationaal erkende opleiding tot psychiater. Aios beoordelen de opleiding als zeer goed.

Dimence Groep

 • GGZ instelling
 • Overijssel
image

Opleider Dr. D.W. Strijbos

Ben je een (basis)arts met een bijzondere interesse in de menselijke psyche? Laat je dan opleiden tot psychiater bij de Dimence Groep!

GGZ Drenthe

 • GGZ instelling
 • Drenthe
image

Opleider Astrid Lugtenburg

Wil je een brede basiskennis ontwikkelen van psychiatrische ziektebeelden? Ben je kritisch, avontuurlijk en heb je doorzettingsvermogen? En wil je putten uit ruime keuzemogelijkheden tot specialisatie? Dan is de opleiding tot psychiater bij GGZ Drenthe iets voor jou!

Accare

 • GGZ instelling
 • Noord- en Oost-Nederland
image

Opleider Marieke Schuppert

Wij zijn Accare en vinden dat ieder kind recht heeft om mee te doen. Thuis, op school en met vrienden. Als meedoen even niet lukt, helpen we zoeken naar een oplossing op maat. We weten waar we staan: voor, achter én naast het kind.

UMCG

 • Ziekenhuis
 • Groningen
image

Opleider Dr. M.J. (Marieke) Eldering

De afdeling psychiatrie in het UMCG is een fijne plek voor je opleiding tot psychiater. Je wordt goed begeleid en ziet bij ons het hele vak. De sfeer is prettig, inhoudelijk en collegiaal. We werken binnen het consortium Psychiatrie nauw samen met de andere instellingen in de regio.

Isala

 • Ziekenhuis
 • Zwolle
image

Opleider Dr. M.L.M. van der Loos

De psychiatrische polikliniek en de psychiatrische afdeling van Isala zijn breed georiënteerd: we bieden integrale diagnostiek, poliklinische behandeling, kortdurende klinische behandeling, dag- en deeltijdbehandeling en crisisinterventie. Een aantrekkelijke omgeving om het vak te leren.

ZGT

 • Ziekenhuis
 • Almelo en Hengelo
image

Opleider Dhr. A.A.G. van den Ende

Gedurende 6 tot 12 maanden kan je de stage ziekenhuispsychiatrie volgen binnen de PAAZ van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) te Almelo. Deze stage wordt gevolgd binnen de behandelcontext van volwassenen en ouderen. Je vindt bij ons een prachtige opleidingsplek, met veel afwisseling, consulten op de Spoedeisende Hulp, ECT op de OK, de Moeder Baby Unit, de POP-poli, kortom een leerzame combinatie van psychiatrie en somatiek.

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

image
image

Over de opleiding in de OOR Noord- en Oost-Nederland

image

Opleiders weten elkaar te vinden. Ideaal omdat je nu eenmaal je opleiding in meer ziekenhuizen doet.

aios .

Jouw talent

Jouw talent, onze regio

In de OOR Noord- en Oost-Nederland werken we samen aan steeds betere opleidingen. Aandacht voor vernieuwing. Aandacht voor aios. En ook: aandacht voor anios. De OOR Noord- en Oost-Nederland is daarom een regio waar je als aios én anios je talenten maximaal kunt ontplooien.

image

Sollicitatieprocedure

01

Oriënteren en kennismaken

Weet je nog niet wat je wilt na je master? Bij de opleidingen in de OOR N&O ben je in principe altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met de opleiding en de afdeling waar je misschien aan de slag wilt.

02

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met een landelijke sollicitatieronde, andere met een lokale of regionale. Je vindt die informatie bij de opleiding van je keuze.

03

Selectie

Ook de selectieprocedure verschilt per opleiding. Maar overal geldt: ervaring telt. Als je door een anios-plaats je hebt laten zien, is dat beslist een pre.

04

Aan de slag!

In de OOR N&O besteden we veel aandacht aan een goede introductie en heldere afspraken over wat aios en opleider van elkaar mogen verwachten. Zo zorgen we voor een goede start van je loopbaan.

Deel deze opleiding