Pathologie

Als klinisch patholoog stel je diagnosen door middel van onderzoek van cel- en weefselmateriaal van patiënten. Je onderzoekt de structuur van weefsels en cellen (histologie en cytologie). En je kijkt naar specifieke eiwitten om afwijkingen aan het DNA op te sporen via moleculaire technieken. Door het samenvoegen van deze informatie met kennis van ziekteprocessen, en via samenwerking met andere klinische disciplines, kom je als patholoog tot de juiste diagnose.

Doorgroeien in de pathologie

image

1

ziekenhuis verzorgt de A-opleiding

3

ziekenhuizen verzorgen de B-opleiding

2

opleidingsplaatsen per jaar (gemiddeld)

De patholoog ontmoet zelden een patiënt. En toch is het essentieel voor goede patiëntenzorg. Als patholoog vervul je een sleutelrol in de behandeling, want je onderzoekt weefsels en cellen op grond waarvan de diagnose wordt gesteld. Ben je geïnteresseerd in de biologie van de ziekte, wil je weten hoe zo’n ziekte ontstaat en zich ontwikkelt, dan is pathologie een mooi vak voor jou! Geïnteresseerd? Doe een oriëntatiestage van bij voorkeur 3 dagen. Je krijgt inzicht in wat het vak pathologie inhoudt en of de opleiding tot patholoog iets voor je is. Je werkt die dagen op een kamer met andere arts-assistenten. Zo leer je de sfeer op de afdeling Pathologie van het UMCG kennen. En natuurlijk leren wij jou kennen.

Als klinisch patholoog stel je diagnosen via onderzoek van cel- en weefselmateriaal van patiënten. Met behulp van microscopisch onderzoek kijk je naar de structuur van weefsels en cellen (histologie en cytologie). Daarbij is het ook mogelijk om naar specifieke eiwitten te kijken of om afwijkingen aan het DNA op te sporen via moleculaire technieken. Door het samenvoegen van deze informatie met kennis van ziekteprocessen, en via samenwerking met andere klinische disciplines, kom je als patholoog tot de juiste diagnose.

Het is een dynamisch en breed vak dat middenin de kliniek staat. Het specialisme ontwikkelt zich razendsnel, kijk alleen maar naar de nieuwe DNA-technieken. Het overgrote deel van je werk is diagnostisch van aard en heeft dus direct effect op de behandeling van patiënten.

De opleiding tot patholoog duurt 5 jaar en vindt plaats in het UMCG en geaffilieerde pathologie-afdelingen van de Pathologie Friesland (Leeuwarden), de Isala (Zwolle) en het Martini Ziekenhuis (Groningen). De perifere stages vinden plaats volgens het individuele opleidingsplan en duren 6 tot 12 maanden. De opleiding is modulair ingericht. De opleiding Pathologie Noord kent een algemeen regionaal opleidingsplan en iedere opleidingsafdeling heeft een eigen lokaal opleidingsplan. Aanvullend organiseren het Concilium Pathologicum en de Landelijke Pathologie Assistenten Vereniging de landelijke cursussen.

Tijdens de opleiding geneeskunde kun je in het derde jaar van je master een schakeljaar volgen bij de pathologie. Dit schakeljaar bestaat uit 20 weken klinische stage en 20 weken wetenschappelijk stage. Als je een schakeljaar doet, resulteert dat in principe in een korting op de opleiding tot patholoog. Die korting is afhankelijk van de verworven competenties. Je kunt je belangstelling voor het schakeljaar M3 kenbaar maken bij de opleiders dr. W.F.A. den Dunnen of dr. Gursah Kats-Ugurlu. De selectie voor een schakelplaats vindt plaats door middel van een brief en een gesprek. Tegen het einde van het schakeljaar kun je vervolgens solliciteren naar een opleidingsplaats. Het sollicitatiegesprek voor een opleidingsplaats wordt gevoerd door de A- en B-opleiders. Informatie over het schakeljaar kun je opvragen bij het secretariaat van de pathologie: bestuur@path.umcg.nl of tel. 050 3614684.

Toetsing vindt plaats door middel CAT’s (Critically Appraised Topic), module-evaluaties, zelfreflecties, een landelijk examen en entreetoetsen. Verder krijg je feedback via KPB’s (Korte Praktische Beoordelingen).

De opleider pathologie in het UMCG is mevrouw dr. Gursah Kats-Ugurlu. De heer dr. W.F.A. den Dunnen. is plaatsvervangend opleider.

Het cursorisch onderwijs wordt deels disciplinegebonden georganiseerd aan de hand van het kaderbesluit  en deels discipline-overstijgend. De thema’s in het landelijke opleidingsplan  zijn leidend. Verder volg je alle cursussen van de basisopleiding Pathologie (BOP). Het gaat om:

 • BOP-cursus Pathofysiologie
 • BOP-cursus Oncologie
 • BOP-cursus Moleculaire pathologie
 • BOP-cursus Immunologie en Ontsteking

Daarnaast bezoek je de pathologendagen van de NVVP en volg je de cursus PALGA-coderen. Tijdens je opleiding in het UMCG is het bijwonen van obductiebesprekingen van de Interne Geneeskunde/ICV en het refereren moleculaire diagnostiek verplicht.

De opleiding klinisch patholoog kent geen officieel erkende subspecialisaties maar in de praktijkuitoefening is er wel sprake van aandachtsgebieden. Tijdens je opleiding tot patholoog kun je in het laatste jaar een verdiepingsstage doen.

Tijdens je opleiding tot patholoog is een half jaar wetenschapsstage verplicht. Wanneer je tijdens je opleiding een promotietraject wilt volgen, zullen we onderzoeken of een Agiko constructie mogelijk is. Ook is een fellowship na de opleiding soms mogelijk.

Het sollicitatiegesprek voor een opleidingsplaats wordt gevoerd door de  pathologiecommissie Pathologie Noord waarin alle opleiders van het UMCG en geaffilieerde pathologie-afdelingen zitting hebben. Daarnaast is er een gesprek met een delegatie van aios. Je kunt gedurende het jaar contact opnemen met de opleiders of het secretariaat van de pathologie tel. 050 3614684 of via e-mail bestuur@path.umcg.nl door middel van een open sollicitatie. Per jaar worden twee opleidingsplaatsen toegekend.

image

Samenwerkende ziekenhuizen

Martini Ziekenhuis

 • Ziekenhuis
 • Groningen
image

Opleider Drs. B.C. van Bemmel

Veel zien, veel doen, veel leren. Je krijgt een op maat aangeboden opleiding tot patholoog waar je de rest van je carrière de vruchten van zult plukken. Dit alles in een prettige, laagdrempelige, veilige, collegiale werkomgeving met enthousiaste supervisoren. Hoog kwalitatief, efficiënt en verantwoordelijk werken, dat maakt de opleiding pathologie in het Martini Ziekenhuis tot jouw basis.

UMCG

 • Ziekenhuis
 • Groningen
image

Opleider Gursah Kats-Ugurlu

De sectie Pathologie in het UMCG verzorgt de diagnostiek van ziekten voor het UMCG en huisartsen. Het aanbod is zeer divers en het gehele scala van diagnostiek komt daardoor aan bod.

Isala

 • Ziekenhuis
 • Zwolle
image

Opleider Dr. mr. J.E. Boers

Voor jou als aios, is het Zwolse pathologie laboratorium een boeiende omgeving, waar je kennis maakt met alle facetten van het vak.

Medisch Centrum Leeuwarden

 • Ziekenhuis
 • Leeuwarden
image

Opleider J. Nieken

Hoe schrijf je een goed pathologisch rapport? Dat leer je bij ons, bij Pathologie Friesland. Je vindt bij ons een prettig team en persoonlijke aandacht voor je opleiding.

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

image
image

Over de opleiding in de OOR Noord- en Oost-Nederland

image

De cursus ‘Medisch management op maat’ gaf me echt een kijkje achter de schermen.

Jouw talent

Jouw talent, onze regio

In de OOR Noord- en Oost-Nederland werken we samen aan steeds betere opleidingen. Aandacht voor vernieuwing. Aandacht voor aios. En ook: aandacht voor anios. De OOR Noord- en Oost-Nederland is daarom een regio waar je als aios én anios je talenten maximaal kunt ontplooien.

image

Sollicitatieprocedure

01

Oriënteren en kennismaken

Weet je nog niet wat je wilt na je master? Bij de opleidingen in de OOR N&O ben je in principe altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met de opleiding en de afdeling waar je misschien aan de slag wilt.

02

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met een landelijke sollicitatieronde, andere met een lokale of regionale. Je vindt die informatie bij de opleiding van je keuze.

03

Selectie

Ook de selectieprocedure verschilt per opleiding. Maar overal geldt: ervaring telt. Als je door een anios-plaats je hebt laten zien, is dat beslist een pre.

04

Aan de slag!

In de OOR N&O besteden we veel aandacht aan een goede introductie en heldere afspraken over wat aios en opleider van elkaar mogen verwachten. Zo zorgen we voor een goede start van je loopbaan.

Deel deze opleiding