Ouderengeneeskunde

Heb je een generalistische blik en een specialistisch oog? Verdiep je je graag in uitdagende medische vraagstukken? Ben je sterk in het regisseren van ‘tailor-made’ behandelingen voor kwetsbare cliënten? En wil je ruimte om je talenten te ontplooien in een dynamische en veranderende omgeving? Dan is het specialisme ouderengeneeskunde iets voor jou!

Het specialisme van nu

image

16

opleidingsplekken in het Noorden

12

opleidingsinstellingen

12

opleidingsinstellingen

De ouderenzorg wordt steeds belangrijker en dynamischer. Als specialist ouderengeneeskunde ben je spin in het web. Je bent generalist én specialist. De medische behandeling kan reactief en eenvoudig zijn, vergelijkbaar met de huisartsgeneeskunde van alledag. Daarnaast kom je ook complexere, vaak multidisciplinaire zorgvragen tegen.

Als specialist ouderengeneeskunde werk je in het ziekenhuis of verpleeghuis of bij de patiënt thuis.  Je werkt samen met andere disciplines en zoekt naar de best passende medische behandeling die aansluit op de voorkeuren van de patiënt. Communicatie en samenwerking staan hierin centraal.

Bij de behandeling van kwetsbare ouderen kan behoud van functionele vermogens, de juiste ’care’ en autonomie prevaleren boven ‘cure’. Kenmerkend voor het vak is de multi-morbiditeit die vaak ontstaat door veroudering of een chronische ziekte, ongeacht de leeftijd en setting van de patiënt.

Binnen het vak vind je verdieping door aanvullende kaderopleidingen:

  • geriatrische revalidatiezorg, gelieerd aan het werk van de revalidatiearts
  • psychogeriatrie (dementiezorg)
  • palliatieve zorg
  • opleiden
  • eerstelijns werkzaamheden.

De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde duurt 3 jaar. De opleiding is zeer praktijkgericht (80%), aangevuld met cursorisch onderwijs vanuit het UMCG op zogeheten terugkomdagen. Tijdens de terugkomdag wissel je ervaringen uit en verdiep je je kennis en kunde.

In het  eerste jaar van de opleiding volg je vooral intramurale stages in het verpleeghuis op de afdelingen psychogeriatrie en chronische somatische zorg. De directe begeleiding is in handen van de opleider op de locatie.

In het tweede jaar volg je externe stages in het ziekenhuis (vaak op afdeling interne / geriatrie of neurologie) en in de ambulante GGZ.

In het derde jaar heb je als aios meer autonomie. Naast vaste onderdelen – geriatrische revalidatiezorg en een wetenschappelijk project – krijg je ruimte voor een eigen keuzestage. Daarnaast volg je modulair onderwijs op de terugkomdagen.

Er is een landelijk toetsplan.

Mevrouw dr. C. Tibben is het hoofd van de opleiding Ouderengeneeskunde Groningen. De opleiders / stagebegeleiders in de praktijk zijn verbonden aan de zorginstellingen waarmee de opleiding samenwerkt.

Gedurende de opleiding heb je in totaal 120 terugkomdagen. 25 daarvan hebben een landelijke invulling: onder meer de jaarlijkse congressen van Verenso en de START-class van Scola Medica. De opbouw van de terugkomdagen wisselt, afhankelijk van het opleidingsjaar. Voor details: zie het landelijk opleidingsplan

Nadat je de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde hebt afgerond, kun je je via een kaderopleiding verder bekwamen in de hierboven beschreven sub- specialismen.

Als je als aios graag promotieonderzoek wilt doen bestaat de mogelijkheid om een zogeheten AIOTO-traject te volgen: een combinatie tussen promotieonderzoek en opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.

Tijdens de opleiding zelf krijg je wetenschappelijke scholing en in het derde jaar doe je een wetenschappelijk onderzoek. Deze laatste opdracht kun je verder verdiepen in een keuzestage ‘Wetenschap’ van 3 maanden.

Voor de uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek kun je gebruikmaken van de kennis en infrastructuur van het Universitair Netwerk Ouderengeneeskunde van het UMCG (UNO-UMCG), waarin het onderzoek van de sectie ouderengeneeskunde is verenigd. Het UNO-UMCG is een samenwerking tussen het UMCG en 20 zorgorganisaties in Noord- en Oost-Nederland.

image

Samenwerkende ziekenhuizen

UMCG

  • Ziekenhuis
  • Groningen
image

Opleider Mevrouw dr. C. Tibben

Word specialist ouderengeneeskunde in Groningen!

Wonen en werken in Noord-Nederland

.

image
image

In het verpleeghuis ben ik op mijn plaats

image

De tijd die ik kan nemen om te luisteren en te spreken met een patiënt vind ik echt een verademing.

Jan Vissers

Het UMCG

Volop kansen

Het UMCG is voor het specialisme ouderengeneeskunde een nieuw opleidingsinstituut. Je krijgt er alle kansen om jouw talenten te ontplooien.

Noord-Nederland

Heerlijk wonen

Je geniet in het noorden van een heerlijke, groene woonomgeving met sfeervolle steden.

Werk

Snel een fijne baan

De vraag naar medische zorg voor deze patiënten neemt toe en dus blijft er genoeg werk voor specialisten ouderengeneeskunde.

image

Sollicitatieprocedure

01

Oriënteren en kennismaken

Weet je nog niet wat je wilt na je master? Bij de opleidingen in de OOR N&O ben je in principe altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met de opleiding en de afdeling waar je misschien aan de slag wilt.

02

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met een landelijke sollicitatieronde, andere met een lokale of regionale. Je vindt die informatie bij de opleiding van je keuze.

03

Selectie

Ook de selectieprocedure verschilt per opleiding. Maar overal geldt: ervaring telt. Als je door een anios-plaats je hebt laten zien, is dat beslist een pre.

04

Aan de slag!

In de OOR N&O besteden we veel aandacht aan een goede introductie en heldere afspraken over wat aios en opleider van elkaar mogen verwachten. Zo zorgen we voor een goede start van je loopbaan.

Deel deze opleiding