Oogheelkunde

Oogheelkunde is een beschouwend én chirurgisch vak. Je stelt de diagnose, plant de behandeling en voert deze uit en doet de nazorg. Je werkt daarbij nauw samen met andere specialisten en de huisarts.

Doorgroeien in de oogheelkunde

image

1

ziekenhuis verzorgt de A-opleiding

2

ziekenhuizen verzorgen de B-opleiding

5

opleidingsplaatsen per jaar (gemiddeld)

Oogheelkunde is een heel veelzijdig vak. Het is zowel beschouwend als snijdend, en je krijgt te maken met patiënten van alle leeftijden. Je gezichtsvermogen is nu eenmaal ontzettend belangrijk voor de kwaliteit van leven! Het geeft erg veel voldoening als het je lukt om een patiënt beter te laten zien.

Oogheelkunde is een breed vak en verdeeld in meerdere subspecialismen. Naast microchirurgisch is een belangrijk deel van het vak beschouwend. Je werkt veel samen met andere specialismen zoals bijvoorbeeld endocrinologie, reumatologie, neurologie en kindergeneeskunde. De oogarts levert complexe oogheelkundige zorg en tweedelijnszorg. De patiëntenzorg is vaak verweven met onderwijs en onderzoek. Veel aios doen dan ook promotieonderzoek.

De eerste 3,5 jaar van de opleiding is verdeeld in blokken van 3 maanden rond 10 thema’s.

 • Inleiding tot de oogheelkunde
 • De patiënt met een neuro-ophthalmologisch probleem
 • Het kind met een oogafwijking of strabismus
 • De patiënt met een aandoening aan orbita, oogleden of traanwegen
 • De patiënt met een cornea of conjunctiva aandoening
 • De patiënt met uveitis
 • De patiënt met glaucoom
 • De patiënt met cataract
 • De patiënt met een retina-aandoening
 • Oogheelkunde in de algemene praktijk

Aan iedere stage is een van de stafartsen als stagebegeleider gekoppeld. Tijdens deze stages loopt je specialistische spreekuren mee onder leiding van stafartsen. Afhankelijk van de stages leer je ook de operatieve vaardigheden zoals oogleden, strabismus en cataract en laser. Tijdens de hele opleiding heb je je eigen spreekuur, zodat je ook continuïteit van zorg voor eigen patiënten aanleert.

Toetsmethodes die gehanteerd worden zijn o.m. de mondelingen introductietoets, de landelijke toets aios Oogheelkunde en de toetsing EPA middels Korte Praktijk Beoordelingen (KPB).

De aios en opleider maken afspraken over persoonlijke leerdoelen basis van de ambitie, leerwensen en de voortgang van de aios, en deze worden in het portfolio vastgelegd. Het bij RGS ingediende opleidingsschema is de basis van het IOP. Het IOP richt zich op de toekomst waarbij de planningshorizon zowel de korte(weken, maanden) als de lange termijn (jaren) kan betreffen. Het IOP is maatwerk voor de individuele aios.Het IOP is een “groeidocument”.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het portfolio tijdens de gehele opleiding. De opleider zorgt ervoor dat het portfolio wordt besproken tijdens de stage-en voortgangsgesprekken. Bespreking van het portfolio kan er b.v. toe leiden dat lacunes worden bijgestuurd of dat extra begeleiding wordt ingezet voor een bepaalde stage.

Zo’n voortgangsgesprek is een formele tussentijdse evaluatie. Voorafgaand aan het voortgangsgesprek levert de aios het portfolio en een individueel opleidingsplan (IOP) in bij de opleider. Voortgangsgesprekken vinden in het eerste opleidingsjaar minimaal 4 keer plaats, in het tweede tot en met vijfde opleidingsjaar minimaal 2 keer per opleidingsjaar.

De opleider oogheelkunde in het UMCG is dr. J.W.R. Pott. Plaatsvervangend opleider is prof. Dr. N.M. Jansonius.

Het grootste en belangrijkste deel van je opleiding tot oogarts speelt zich af op de werkvloer. Je genereert voor een belangrijk deel zelf je leermomenten tijdens de dagelijkse activiteiten. Hierbij ontvang je continu feedback van de verschillende professionals in je werkomgeving. Het leren vindt dus plaats op de polikliniek, op de spoedeisende hulp, op de operatiekamer, in de kliniek, tijdens overdrachten, bij refereermiddagen.

Daarnaast is er ook specifiek ruimte voor theoretische vorming. Theoretische oogheelkundige kennis wordt, anders dan bij de meeste andere specialismen, pas aangeleerd tijdens de opleiding tot oogarts. De basis is kennis uit het leerboek Kanski, waarover binnen de eerste 3 maanden een summatieve toetsing plaatsvindt.

Daarna word je geacht om je tijdens elke thema-stage te verdiepen in de theoretische kennis binnen dat thema. Deze zelfstudie is dynamischer van opzet: aan de hand van de pathologie die de aios in de praktijk tegenkomt wordt de aios geacht om onderliggende theoretische kennis te vormen middels zelfstudie. Toetsing van deze kennis is puur vormend en dus formatief.

Dwars door de thema’s heen verweven wordt een landelijk systeem van summatieve kennistoetsing gehandhaafd. Hieraan is weer een netwerk van landelijk cursorisch oogheelkundig onderwijs verbonden.

Een specifiek aandachtsveld binnen de oogheelkundige opleiding is het aanleren van microchirurgische technieken. Operatieve vaardigheden vertonen in de oogheelkunde een steeds langere leercurve door de complexe apparatuur en microscopische technieken. Alle opleidingen beschikken over een wet-lab ruimte waar de basis technieken van operatief handelen worden geoefend op kunststof of varkensogen. Daarnaast hebben alle opleidingsklinieken toegang tot simulatietraining van de cataractoperaties

image

Samenwerkende ziekenhuizen

Isala

 • Ziekenhuis
 • Zwolle
image

Opleider Dr. R.P.G. Feenstra

Voor jou, als aios in het vierde jaar van de opleiding, biedt Isala een geweldige leeromgeving waar je veel ervaring op kunt doen.

Deventer Ziekenhuis

 • Ziekenhuis
 • Deventer
image

Opleider Mevrouw dr. M. Bartels

In Deventer behandelen we een breed scala aan oogaandoeningen. Onze afdeling heeft een zeer hoge adherentie, met toestroom van buiten de regio. Dit waarborgt dat het vakgebied in de volle breedte kan worden beoefend. Oogheelkunde in het Deventer Ziekenhuis is een grote, moderne en zeer goed geoutilleerde afdeling. Sinds 8 jaar is de oogheelkunde betrokken bij de aios-opleiding. Opleiden zit in onze genen!

UMCG

 • Ziekenhuis
 • Groningen
image

Opleider Dr. J.W.R. Pott

Je krijgt bij ons een brede, gedegen opleiding waarbij je bovendien de kans krijgt je ook wetenschappelijk te profileren.

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

image
image

Over de opleiding in de OOR Noord- en Oost-Nederland

image

Artsen zijn ook de leraren van hun patiënten. Daarom investeren we structureel in onderzoek en innovatie van de opleiding.

Paul Brand

Teach the teacher

Een goede opleider is de kortste weg naar een goede opleiding

Opleiders en supervisoren zijn zeer tevreden over het aanbod aan didactische trainingen zoals Teach the teacher. Binnen de OOR Noord- en Oost-Nederland gaan we de komend tijd ook experimenteren met een aantal minder formele vormen van leren zoals peercoaching en werkplekleren. Een goede opleider is immers de kortste weg naar een goede opleiding. Overigens, ook aios kunnen in de OOR N&O een Teach the teacher-cursus volgen

image

Sollicitatieprocedure

01

Oriënteren en kennismaken

Weet je nog niet wat je wilt na je master? Bij de opleidingen in de OOR N&O ben je in principe altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met de opleiding en de afdeling waar je misschien aan de slag wilt.

02

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met een landelijke sollicitatieronde, andere met een lokale of regionale. Je vindt die informatie bij de opleiding van je keuze.

03

Selectie

Ook de selectieprocedure verschilt per opleiding. Maar overal geldt: ervaring telt. Als je door een anios-plaats je hebt laten zien, is dat beslist een pre.

04

Aan de slag!

In de OOR N&O besteden we veel aandacht aan een goede introductie en heldere afspraken over wat aios en opleider van elkaar mogen verwachten. Zo zorgen we voor een goede start van je loopbaan.

Deel deze opleiding