Obstetrie en gynaecologie

Je doet polikliniek, diagnostiek, operaties, zwangerschappen, bevallingen. Elke dag is anders. De gynaecoloog werkt nauw samen met een groot aantal andere professionals, je hebt intensieve patiëntencontacten in vaak intieme situaties. Dat stelt hoge eisen aan je maar maakt het vak ook mooi.

Stap voor stap doorgroeien in de obstetrie en gynaecologie

image

1

ziekenhuis verzorgt de A-opleiding

5

ziekenhuizen verzorgen de B-opleiding

7

opleidingsplaatsen per jaar (gemiddeld)

De gynaecologie is de perfecte combinatie van de ménselijke kant van het dokter zijn en het medisch-technisch handelen.

In Nederland duurt de opleiding tot gynaecoloog gemiddeld zes jaar. De eerste twee jaar vindt je opleiding plaats in een van de niet-universitaire klinieken (basis), gevolgd door twee jaar in het UMCG (specieel). In het vijfde of zesde jaar word je ingedeeld in een van de niet-universitaire klinieken voor je differentiatie. In dit deel van de opleiding kun je in principe de locatie van opleiding zelf kiezen. De periode wordt ook vaak gebruikt voor het ontwikkelen van een aandachtsgebied.

In de drie fases bestaat de inhoud van de opleiding in ieder geval uit diensten, operatieve vaardigheden en poliklinische vaardigheden. In de laatste fase komen daar rolspecialisatie(s) en therapeutische verdieping bij. In elke fase worden je verschillende vaardigheden beoordeeld en is de rol van de opleider aanvankelijk meer instructief en onderwijzend, later meer coachend en adviserend.

Voor de therapeutische verdieping kun je kiezen uit de volgende differentiaties:

 • Perinatologie en verloskundige regie
 • Benigne gynaecologie
 • Urogynaecologie
 • Gynaecologische oncologie
 • Voortplantingsgeneeskunde
 • Een combinatie van bovenstaande profielen

In de laatste twee jaren van de opleiding is er ruimte voor een facultatieve rolspecialisatie. Dit houdt in dat je de mogelijkheid hebt om 20% van je tijd in te vullen met een specialisatie naar eigen keuze. Voorbeelden van een rolspecialisatie zijn:

 • Patiëntveiligheid
 • Kwaliteitszorg
 • Organisatie zorg en teams
 • Communicatie en marketing
 • Wetenschap
 • Onderwijs
 • Klinisch leiderschap
 • Financiële stromen

Verdieping in dergelijke onderwerpen kan de ‘waarde’ van een aios vergroten. De taak van de opleider ligt in dit geval bij het helpen kiezen van een rolspecialisatie die bij je past. De opleider is niet verantwoordelijk voor het aanbieden van de specialisaties, maar helpt je bij het vinden van een geschikt programma. Als je er voor kiest geen rolspecialisatie te volgen zal deze tijd betrokken worden bij de standaard taken.

Zoals eerder gezegd is BOEG het landelijk opleidingsplan. Hoe de opleiding er binnen de verschillende clusters (lokaal/regionaal) en zelfs voor de individuele AIOS er uit ziet varieert.  Aios kunnen op basis van eerder verworven competenties al dan niet in combinatie met een versnelde leercurve in aanmerking komen voor korting van de opleidingsduur.

Binnen de OOR N&O maken we clusterbrede afspraken over de invulling van de opleiding, vastgelegd in het Regionaal opleidingsplan. Tijdens de opleiding maak je een Individueel Opleidingsplan. Dat plan kan afwijken van het regionaal opleidingsplan, mits je aan het eind van de opleiding minimaal voldoet aan de eindtermen zoals vastgelegd in het kaderbesluit.

Het curriculum telt 15 thema’s en is competentiegericht. Dit houdt in dat er veel aandacht is voor het ontwikkelen van de algemene competenties zoals verwoord in het CanMeds model.

De inhoud van de opleiding tot gynaecoloog is ingedeeld in 15 verschillende thema’s, die als EPA’s zijn aangeduid (Entrustable Professional Activities). Een EPA omvat een opleidingsonderdeel dat inhoudelijk met elkaar samenhangt. Per EPA zijn er vaardigheden vastgesteld die op een bepaald competentieniveau moeten zijn behaald, bij de ijkpunten na 2, 4 en 6 jaar van de opleiding. Een overzicht van de EPA’s en de bekwaamheidsniveaus zie je op het Dashboard van EPASS. Bij de voortgangsgesprekken met je opleider bespreek je welk competentieniveau behaald is op basis van de beoordelingen en kan er middels een bekwaamheidsaanvraag in het portfolio het competentieniveau worden vastgelegd.

De opleider Obstetrie en Gynaecologie in de OOR Noord- en Oost-Nederland is mevrouw dr. M.H.M. (Maaike) Oonk. Mevrouw dr. A.E.P. (Astrid) Cantineau is plaatsvervangend opleider.

image

Samenwerkende ziekenhuizen

Martini Ziekenhuis

 • Ziekenhuis
 • Groningen
image

Opleider Dr. J.M. (Jorien) Woolderink

De Obstetrie en Gynaecologie is een uitstekend georganiseerde opleiding met een gevarieerd programma waarin we de aios met een enthousiast team opleiden. Onze aios zijn aan het eind van deze opleiding gynaecologen met een gedegen algemeen en een specifiek, op de persoon afgestemd, differentiatieprofiel.

UMCG

 • Ziekenhuis
 • Groningen
image

Opleider Dr. M.H.M. (Maaike) Oonk

De opleiding Obstetrie en Gynaecologie in het UMCG kent een fijn opleidingsklimaat. En we stoppen veel energie in de manier van opleiden.

Isala

 • Ziekenhuis
 • Zwolle
image

Opleider Drs. J.R. (Jeroen) Dijkstra

Het brede werkterrein én de aanwezigheid van een aantal topklinische functies, bieden jou als aios een uitdagende leeromgeving.

Medisch Spectrum Twente

 • Ziekenhuis
 • Enschede
image

Opleider Dr. L. C. (Laurens) van Boven

Een grote mate van persoonlijke vrijheid om - binnen de landelijk gestelde kaders - je eigen opleiding vorm te geven, dat kenmerkt de opleiding in MST. We beoefenen de gynaecologische zorg in haar volle breedte en op hoog niveau, waardoor ook je mogelijkheden tot differentiatie zeer groot zijn.

Deventer Ziekenhuis

 • Ziekenhuis
 • Deventer
image

Opleider Dr. E. (Eva) Stekkinger

Een uitstekende opleiding, goed georganiseerd met veel zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid, in een persoonlijke en veilige sfeer. We leiden al tientallen jaren enthousiaste dokters op tot gynaecoloog en we doen dit met veel passie en plezier.

Medisch Centrum Leeuwarden

 • Ziekenhuis
 • Leeuwarden
image

Opleider Dr. D.A.M. (Denise) Perquin

Een goed georganiseerde opleiding op maat, een plezierige werkplek, leren onder supervisie van enthousiaste gynaecologen, waarin alle ruimte is voor jouw individuele wensen. Dat typeert de deel-opleiding O&G in het MCL. En wil je wetenschappelijk onderzoek of een profileringstage doen? Daar werken we graag aan mee!

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

image
image

Over de opleiding in de OOR Noord- en Oost-Nederland

image

Opleiders weten elkaar te vinden. Ideaal omdat je nu eenmaal je opleiding in meer ziekenhuizen doet.

aios .

Jouw talent

Jouw talent, onze regio

In de OOR Noord- en Oost-Nederland werken we samen aan steeds betere opleidingen. Aandacht voor vernieuwing. Aandacht voor aios. En ook: aandacht voor anios. De OOR Noord- en Oost-Nederland is daarom een regio waar je als aios én anios je talenten maximaal kunt ontplooien.

image

Sollicitatieprocedure

01

Oriënteren en kennismaken

Weet je nog niet wat je wilt na je master? Bij de opleidingen in de OOR N&O ben je in principe altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met de opleiding en de afdeling waar je misschien aan de slag wilt.

02

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met een landelijke sollicitatieronde, andere met een lokale of regionale. Je vindt die informatie bij de opleiding van je keuze.

03

Selectie

Ook de selectieprocedure verschilt per opleiding. Maar overal geldt: ervaring telt. Als je door een anios-plaats je hebt laten zien, is dat beslist een pre.

04

Aan de slag!

In de OOR N&O besteden we veel aandacht aan een goede introductie en heldere afspraken over wat aios en opleider van elkaar mogen verwachten. Zo zorgen we voor een goede start van je loopbaan.

Deel deze opleiding