Neurologie

Neurologie is een van de weinige specialistische disciplines die zich met de gehele mens bezig houdt en zich niet uitsluitend beperkt tot een specifiek orgaan of orgaansysteem. Onze patiëntenpopulatie omvat alle leeftijdsgroepen, vanaf het nog ongeboren kind met een aangeboren afwijking van het zenuwstelsel tot de hoogbejaarde met dementie op basis van meerdere herseninfarcten

Stap voor stap doorgroeien in de neurologie

image

2

ziekenhuizen verzorgen de A-opleiding

2

ziekenhuizen verzorgen de B-opleiding

7

opleidingsplaatsen per jaar (gemiddeld)

Het vakgebied heeft veel raakvlakken met andere disciplines die deels beschouwend van aard zijn (bijvoorbeeld interne geneeskunde, klinische genetica, kindergeneeskunde) en deels snijdend (bijvoorbeeld neurochirurgie, traumatologie). Een mooi vak voor wie graag samenwerkt en gestructureerd werkt.

Een neuroloog specialiseert zich in de ziekten van de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en de spieren van de mens van jong tot oud. Om de diagnose te kunnen stellen, moet je stap voor stap een complexe puzzel oplossen. Mensen komen bij je met verschijnselen zoals hoofdpijn, duizeligheid, dubbelzien, uitstralende rugpijn of verlammingsverschijnselen. Vervolgens is het aan jou als neuroloog om uit te zoeken waar de ziekte zich bevindt, op welke ziekte de verschijnselen duiden, te analyseren en een behandeling voor te stellen.

De opleiding tot neuroloog duurt 6 jaar.

 • 3 jaar klinische, poliklinische en consultatieve neurologie.
 • 1 jaar 3 verplichte stages die elk 3 tot 6 duren. Dit zijn intensive of medium care neurologie, kinderneurologie en neurochirurgie.
 • 1 jaar klinische neurofysiologie.
 • 1 jaar aandachtsgebied of verdieping van een speciaal gedeelte in de neurologie.

De volgorde van deze onderdelen is vrij. De aios in een academische opleiding volgt van deze 6 jaar opleiding minimaal 1 jaar opleiding in een niet-academische opleidingsinstelling. De aios in een niet-academische opleiding volgt minimaal 1 van de 6 jaar in een academische opleidingsinstelling.

Aios worden beoordeeld aan de hand van KPB’s, stagebeoordelingen en portfolio. Daarnaast is er een landelijke verplichte toetsing, deels afgestemd op de Biemondcursus. De landelijke onderwijsdagen voor aios neurologie worden afgesloten met een toets. Daarnaast vinden jaarlijks landelijk 2 toetsen plaats; de, voor alle aios verplichte, aiostoets en de neurologentoets.

Tijdens je opleiding beheer je je portfolio. De opleiding neurologie maakt gebruik van een online portfoliosysteem van Reconcept.

Tijdens je opleiding volg je verschillende vormen van onderwijs, waaronder het landelijke cursorisch onderwijs dat wordt georganiseerd door het Consilium Neurologicum van de NVN. De aios-onderwijsdagen worden gevormd door een jaarlijks tweedaagse cursuscyclus per jaarcohort (5 cursussen gedurende de gehele opleiding) op de onderwerpen:

 • Neuroradiologie en neuro-anatomie
 • Neurofysiologie
 • Neuro-immunologie en neuro-infectiologie
 • Neurofarmacologie
 • Neurogenetica

Daarnaast verzorgt de Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie een deel van het onderwijs.

Aan het eind van je opleiding kun je een jaar besteden worden aan verdieping, wetenschappelijk onderzoek of subspecialisatie. Er bestaat de mogelijkheid om dit gedeeltelijk elders te doen in een daartoe erkende inrichting. In overleg met de opleider kan je een stage ook in het buitenland doen.

Het concilium heeft 5 aandachtsgebieden erkend:

 • intensive care geneeskunde
 • kinderneurologie
 • neuromyologie
 • neuro-oncologie
 • klinische neurofysiologie

Alle subspecialisaties kun je in de OOR N&O volgen. Vaak kan je een deel van de aanvullende opleiding binnen de reguliere zes jaar doen. Op de website van de beroepsvereniging vind je meer informatie over de opleidingseisen.

Aan het eind van je opleiding kun je een jaar besteden aan verdieping of subspecialisatie. Maar dus ook aan wetenschappelijk onderzoek. Je kunt dit gedeeltelijk elders doen in een daartoe erkende inrichting. In overleg met de opleider kan je een stage ook in het buitenland doen.

image

Samenwerkende ziekenhuizen

Martini Ziekenhuis

 • Ziekenhuis
 • Groningen
image

Opleider Dr. Margo de Vos-van de Biezenbos.

De stage Neurologie in het Martini Ziekenhuis (derde of vierde jaar) omvat vooral poliklinische neurologie.

UMCG

 • Ziekenhuis
 • Groningen
image

Opleider Dr. Bauke M de Jong

De afdeling Neurologie heeft een zeer grote verwijzende regio. Hierdoor kun je het hele spectrum van de neurologie zien, inclusief complexe multidisciplinaire problematiek. Bovendien kun participeren in wetenschappelijk onderzoek. Bevalt dit goed, dan is er de mogelijkheid van een promotietraject.

Isala

 • Ziekenhuis
 • Zwolle
image

Opleider Dr. M.H. den Hertog

Isala is één van de 10 neurovasculaire interventiecentra in Nederland en regionaal traumacentrum. De afdeling beschikt over 45 bedden waaronder 12 brain-care-unit-bedden. De neurologie wordt in de volle breedte uitgeoefend.

Medisch Spectrum Twente

 • Ziekenhuis
 • Enschede
image

Opleider Dr. Lucille Dorresteijn

Een geïndividualiseerde opleiding tot neuroloog in de volledige breedte door een betrokken groep neurologen, samen met enthousiaste aios, in een top-klinisch ziekenhuis.

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

image
image

Over de opleiding in de OOR Noord- en Oost-Nederland

image

Opleiders weten elkaar te vinden. Ideaal omdat je nu eenmaal je opleiding in meer ziekenhuizen doet.

aios .

Meer perspectieven

Het is zwart en wit en staat in de wei

Het is zwart en wit en staat in de wei. In een Universitair Medisch Centrum ziet men dan al snel een zebra terwijl in de periferie men vaak eerst aan een koe denkt. In de OOR Noord- en Oost-Nederland werken we nauw samen zodat je als aios of anios gebruik leert maken van beide denkrichtingen.

image

Sollicitatieprocedure

01

Oriënteren en kennismaken

Weet je nog niet wat je wilt na je master? Bij de opleidingen in de OOR N&O ben je in principe altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met de opleiding en de afdeling waar je misschien aan de slag wilt.

02

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met een landelijke sollicitatieronde, andere met een lokale of regionale. Je vindt die informatie bij de opleiding van je keuze.

03

Selectie

Ook de selectieprocedure verschilt per opleiding. Maar overal geldt: ervaring telt. Als je door een anios-plaats je hebt laten zien, is dat beslist een pre.

04

Aan de slag!

In de OOR N&O besteden we veel aandacht aan een goede introductie en heldere afspraken over wat aios en opleider van elkaar mogen verwachten. Zo zorgen we voor een goede start van je loopbaan.

Deel deze opleiding