Neurochirurgie

Neurochirurgie wordt in Nederland beoefend door ongeveer 130 neurochirurgen die zijn verbonden aan 13 neurochirurgische centra. De meeste centra bevinden zich in de academische ziekenhuizen. Daarnaast zijn er centra binnen de muren van enkele grote algemene ziekenhuizen.

Stap voor stap doorgroeien in de neurochirurgie

image

1

ziekenhuis verzorgt de A-opleiding

0

ziekenhuizen verzorgen de B-opleiding

1

opleidingsplaats per jaar (gemiddeld)

Er zijn in Nederland momenteel zo’n 130 neurochirurgen. Je doet veel ok’s, veel spoed en veel “grote chirurgie”. Natuurlijk, het is een beroep een zekere "heroïek". Maar voor het maken van een fout betaal je een hoge prijs. Daarom moet je stevig in je schoenen staan.

Een neurochirurg houdt zich bezig met de operatieve behandeling van het zenuwstelsel, de schedel, het ruggenmerg en wervelkolom en de bloedvaten rond het centraal zenuwstelsel. Hij/zij speelt ook een belangrijke rol bij pijnbestrijding. De meeste patiënten komen via de neuroloog bij de neurochirurg. Slechts weinig mensen komen direct via de huisarts. In die zin is neurochirgie een superspecialisme. Bij indicatiestellingen tot operatie spelen ook nog ethische vraagstukken een rol vanwege de sterk invaliderende gevolgen van functiestoornissen van hersenen en ruggenmerg.

De opleiding tot neurochirurg duurt zes jaar.  In het eerste jaar word je vertrouwd gemaakt met het werken op de afdeling en begin je te assisteren bij operaties. Een aantal kleinere operaties doe je zelf.

Het tweede jaar bestaat uit een combinatie van 6 maanden neurologie, 3 maanden IC en 3 maanden een combinatie van neuropathologie en neuroradiologie. De volgende 4 jaren zijn weer geheel aan de neurochirurgie gewijd.

De opleiding is thematisch van opzet. Daardoor krijgen bepaalde aspecten in bepaalde periodes meer aandacht en verdieping. Gezien de aard van het vak en het feit dat er maar relatief weinig assistenten tegelijkertijd worden opgeleid, blijven alle voorkomende aandoeningen en operaties steeds aandacht krijgen. Er worden dus niet ‘separate’ modules gevolgd.

Er is afdelingsgebonden onderwijs, verplicht landelijk onderwijs, en disciplineoverstijgend onderwijs, ook deels verplicht. De opleiding is dan ook gericht op het trainen van vaardigheden, niet alleen op het specifieke (neuro-)chirurgische vlak, maar op het hele scala van competenties zoals omschreven in het CanMeds programma.

Begeleiding en toetsing

Er wordt gebruik gemaakt van diverse vormen van toetsing, zoals KPB en OSATS. Of je geschikt bent voor het specialisme wordt beoordeeld door de stafleden, die allemaal participeren in de opleiding.

De opleider in het UMCG is dr. Jan Metzemaekers.

De Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgische Assistenten (NVNA) organiseert tweemaal per jaar een 2-daagse cursus voor alle assistenten over een relevant neurochirurgisch onderwerp. Deze cursussen zijn een verplicht onderdeel van de opleiding. Zowel het academische deel als het sociale deel van deze cursussen dragen bij aan de kwaliteit en nationale eenheid van de vakgroep.

In het vijfde of zesde jaar van de opleiding is ruimte voor een keuze (verdiepings)stage. De stage kan fungeren als voorbereiding op een eventueel fellowship in een van de deelgebieden. Met uitzondering van plexus-chirurgie en epilepsie-chirurgie kunnen vrijwel alle aspecten van de neurochirurgie ‘in huis’ getraind worden. Binnen de Neurochirurgie van het UMCG is er extra aandacht voor vasculaire en spinale neurochirurgie, neuromodulatie en zowel klinische als experimentele neuro-oncologie

image

Samenwerkende ziekenhuizen

UMCG

  • Ziekenhuis
  • Groningen
image

Opleider Dr. J.D.M. Metzemaekers

De afdeling Neurochirurgie van het UMCG behandelt alle voorkomende neurochirurgische aandoening. Er is extra aandacht voor vasculaire en spinale neurochirurgie, neuromodulatie en zowel klinische als experimentele neuro-oncologie.

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

image
image

Over de opleiding in de OOR Noord- en Oost-Nederland

image

Opleiders weten elkaar te vinden. Ideaal omdat je nu eenmaal je opleiding in meer ziekenhuizen doet.

aios .

Jouw talent

Jouw talent, onze regio

In de OOR Noord- en Oost-Nederland werken we samen aan steeds betere opleidingen. Aandacht voor vernieuwing. Aandacht voor aios. En ook: aandacht voor anios. De OOR Noord- en Oost-Nederland is daarom een regio waar je als aios én anios je talenten maximaal kunt ontplooien.

image

Sollicitatieprocedure

01

Oriënteren en kennismaken

Weet je nog niet wat je wilt na je master? Bij de opleidingen in de OOR N&O ben je in principe altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met de opleiding en de afdeling waar je misschien aan de slag wilt.

02

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met een landelijke sollicitatieronde, andere met een lokale of regionale. Je vindt die informatie bij de opleiding van je keuze.

03

Selectie

Ook de selectieprocedure verschilt per opleiding. Maar overal geldt: ervaring telt. Als je door een anios-plaats je hebt laten zien, is dat beslist een pre.

04

Aan de slag!

In de OOR N&O besteden we veel aandacht aan een goede introductie en heldere afspraken over wat aios en opleider van elkaar mogen verwachten. Zo zorgen we voor een goede start van je loopbaan.

Deel deze opleiding