Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

Als specialist mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie, ook wel aangeduid als kaakchirurg, werk je op het raakvlak tussen geneeskunde en tandheelkunde. Je behandelt patiënten met letsels van de beenderen van het aangezicht en de weke delen én mensen met aangeboren afwijkingen van het skelet van het aangezicht, zoals een schisis. Een bijzonder en een veelzijdig vak.

Stap voor stap doorgroeien als specialist Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

image

1

ziekenhuis verzorgt de A-opleiding

2

ziekenhuizen verzorgen de B-opleiding

3

opleidingsplaatsen per jaar (gemiddeld)

Als specialist mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie, ook wel aangeduid als kaakchirurg, werk je op het raakvlak tussen geneeskunde en tandheelkunde. Je behandelt patiënten met letsels van de beenderen van het aangezicht en de weke delen (huid en slijmvliezen) die er overheen liggen.
Daarnaast behandel je mensen met aangeboren afwijkingen van het skelet van het aangezicht, zoals een schisis (hazenlip). Ook worden veel patiënten die tanden missen na een trauma gezien door de kaakchirurg. De kaakchirurg kan er dan door het aanbrengen van implantaten er weer voor zorgen dat iemand toonbaar wordt met behoud van functie van zijn tanden. Ook kaakgewrichtsklachten en afwijkingen van de speekselklieren worden behandeld door de kaakchirurg.

De opleiding duurt 4 jaar. Voordat je wordt toegelaten tot de opleiding mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie dien je eerst de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde te hebben voltooid. De volgorde daarin maakt niet uit. Wanneer je je tandartsdiploma hebt, is het soms mogelijk om vrijstellingen voor vakken van de geneeskundestudie te krijgen. Eventueel kun je een zij-instroomprogramma volgen. Dat bestaat voor zowel kandidaten met een geneeskundige vooropleiding als voor kandidaten met een tandheelkundige vooropleiding.

De opleiding is modulair opgebouwd en competentiegericht, conform het kaderbesluit van het CTS.

Per stage bespreek je vooraf de doelen met de opleider en leg je die vast. Je krijgt feedback met behulp van instrumenten als Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS) en Korte Praktijk Feedback (KPF). Aan het einde van iedere stage worden de behaalde doelen geëvalueerd en opnieuw vastgelegd. Voortgangsregistratie vindt plaats met behulp van een digitaal portfolio (e-PASS). Twee keer per jaar, na iedere landelijke disciplinegebonden cursus, vindt schriftelijke toetsing plaats. Daarnaast hanteren we een competentiekaart.

Er is veel lokaal onderwijs. Het landelijk onderwijs wordt georganiseerd door het Concilium Chirurgicum Oris. Zo zijn er jaarlijks 2 disciplinegebonden cursussen die 2 dagen duren en worden afgesloten met een examen. Daarnaast zijn er 8 centrale landelijke opleidingsdagen

Na registratie is subspecialisatie tot kaakchirurg-oncoloog mogelijk. De opleiding duurt 2 jaar (fulltime).

image

Samenwerkende ziekenhuizen

Isala

  • Ziekenhuis
  • Zwolle
image

Opleider Dr. E.M. Baas

De veelzijdigheid van de kaakchirurgie in Isala zorgt voor een aantrekkelijke leeromgeving. Vanaf je tweede jaar als aios kun je daar van profiteren, door je klinische vaardigheden verder op te doen binnen Isala.

UMCG

  • Ziekenhuis
  • Groningen
image

Opleider dr. K.P. Schepman

Zeer specialistische ingrepen in soms bijzondere omstandigheden, een kennismaking met zeldzame syndromen en een uitdagende opleiding in een vooraanstaand centrum: de afdeling ‘Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie’ is een fantastische plek voor je opleiding tot MKA-chirurg.

Medisch Centrum Leeuwarden

  • Ziekenhuis
  • Leeuwarden
image

Opleider Dr. J.G.A.M. de Visscher

Maak kennis met de volle breedte van het vak, leer van complexe en zeldzame casussen en draag bij aan onderzoek op het gebied van de MKA-chirurgie. We dagen je uit.

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

image
image

Over de opleiding in de OOR Noord- en Oost-Nederland

image

Artsen zijn ook de leraren van hun patiënten. Daarom investeren we structureel in onderzoek en innovatie van de opleiding.

Paul Brand

Jouw talent

Jouw talent, onze regio

In de OOR Noord- en Oost-Nederland werken we samen aan steeds betere opleidingen. Aandacht voor vernieuwing. Aandacht voor aios. En ook: aandacht voor anios. De OOR Noord- en Oost-Nederland is daarom een regio waar je als aios én anios je talenten maximaal kunt ontplooien.

image

Sollicitatieprocedure

01

Oriënteren en kennismaken

Weet je nog niet wat je wilt na je master? Bij de opleidingen in de OOR N&O ben je in principe altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met de opleiding en de afdeling waar je misschien aan de slag wilt.

02

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met een landelijke sollicitatieronde, andere met een lokale of regionale. Je vindt die informatie bij de opleiding van je keuze.

03

Selectie

Ook de selectieprocedure verschilt per opleiding. Maar overal geldt: ervaring telt. Als je door een anios-plaats je hebt laten zien, is dat beslist een pre.

04

Aan de slag!

In de OOR N&O besteden we veel aandacht aan een goede introductie en heldere afspraken over wat aios en opleider van elkaar mogen verwachten. Zo zorgen we voor een goede start van je loopbaan.

Deel deze opleiding