Medische microbiologie

Als arts-microbioloog stel je diagnose en behandel je infecties. En je voorkómt infecties. Je hebt een goed overzicht van de infectieziekten en ziekteverwekkers in de regio. Je bent daardoor vaak de allereerste die een epidemie op het spoor komt, in het ziekenhuis of daarbuiten.

Medische microbiologie in de OOR N&O

image

1

ziekenhuis verzorgt de A-opleiding

2

ziekenhuizen verzorgen de B-opleiding

2

opleidingsplaatsen per jaar (gemiddeld)

De medische microbiologie is een veelzijdig vak. Je bent van alle markten thuis. Je verricht diagnostiek, geeft intercollegiale consulten, werkt aan beleidsvorming en ontwikkeling van protocollen en richtlijnen, doet de epidemiologie van infectieziekten en ziekenhuishygiëne. Je werkt in een laboratorium, een ziekenhuis of in de openbare gezondheidszorg.

De beroepsvereniging NVMM publiceerde in 2019 een nieuw beroepsprofiel. Je vindt dat hier op de site van de NVMM.

De opleiding tot arts-microbioloog bestaat uit een gestructureerde leerperiode van 35 maanden bestaande uit: bacteriologie (12 maanden), virologie (12 maanden), mycologie (3 maanden), parasitologie (3 maanden), openbare gezondheidszorg (2 maanden), ziekenhuishygiëne en infectiepreventie (3 maanden), een applicatieperiode van 12 maanden, laboratoriummanagement, een onderdeel wetenschappelijke vorming (9 maanden), en een verdiepingsonderdeel van 4 maanden. Afhankelijk van je vooropleiding en behaalde competenties kan je op bepaalde onderdelen korting krijgen.

In het opleidingsplan vind je een lijst van competenties, deelcompetenties en opleidingsdoelen. Bij tussentijdse beoordelingsgesprekken moet de competentielijst gebruikt worden om doelen voor een volgende opleidingsperiode af te spreken en vast te leggen in een individueel opleidingsplan (IOP). Je hebt daarmee een handvat om je opleiding en zelfstudie in te richten.

Om de voortgang van je opleiding te monitoren zijn er vier verplichte gestructureerde gespreksvormen:

 • voortgangsgesprek
 • evaluatiegesprek gevolgde stage
 • jaarlijkse beoordeling
 • eindgesprek

Het toetsprogramma bestaat uit de volgende verplichte onderdelen:

 • Korte Praktijk Beoordeling (KPB)
 • Critical Appraised Topic (CAT)
 • Kennistoets

De opleider Medische Microbiologie in het UMCG is dhr. dr. R.A.G. Huis in ’t Veld. Zijn contactgegevens vind je op de pagina van het UMCG.

Het onderwijs tijdens je opleiding tot arts-microbioloog is onderverdeeld  in onderwijs op de werkplek (praktijkonderwijs) en onderwijs buiten de werkplek (cursorisch onderwijs). Het onder supervisie uitvoeren van professionele activiteiten op de werkplek (werkplekleren) is de belangrijkste opleidingsmethodiek. Je bent zelf (mede)verantwoordelijk voor je leerproces. De opleider heeft zijn belangrijkste rol als begeleider van het leerproces. Hij biedt de aios een rolmodel, geeft instructies, observeert het handelen van de aios en geeft feedback. De opleidingsgroep draagt ook zorg voor een optimale leer- en werkomgeving.

Met het vorderen van je opleiding nemen ook je competenties toe. Het aanleren van competenties en vaardigheden gaat volgens het model van afnemende begeleiding. Dat betekent dat een aios in het begin van de opleiding vaak onder supervisie werkt. In de loop van de opleiding krijg je meer vrijheid van handelen.

Er is een goed doortimmerd landelijk scholingsprogramma met verplichte landelijke cursussen over:

 • Parasitologie
 • Mycologie
 • Infectiepreventie
 • Openbare gezondheidszorg
 • Management

Daarnaast zijn er diverse andere cursussen waaraan je in overleg met de opleider kunt deelnemen. Jaarlijks is er een wetenschappelijk bijeenkomst georganiseerd door de landelijke aios-vereniging van de Medische Microbiologie.

Natuurlijk is er ook regionaal en lokaal onderwijs.

Er zijn 4 maanden gereserveerd voor een keuzestage. Je kunt deze periode benutten voor bijvoorbeeld verdieping in de praktische beroepsuitoefening binnen de bacteriologie, virologie, mycologie, parasitologie, infectiepreventie of openbare gezondheidszorg.

Binnen de Medische Microbiologie van het UMCG lopen diverse klinische en fundamentele onderzoeksprojecten. Belangstelling voor een promotietraject wordt gestimuleerd. Hiervoor kun je de 9 maanden stage voor wetenschappelijk onderzoek en desgewenst de 4 maanden voor een keuzestage benutten.

 

image

Samenwerkende ziekenhuizen

Medisch Centrum Leeuwarden

 • Ziekenhuis
 • Leeuwarden
image

Opleider mw. dr. A. Brandenburg

Bij Izore rond je je lab-stage af (6 maanden) en begin je de consulten-stage (eveneens 6 maanden). Er zijn natuurlijk de nodige verplichte programmaonderdelen in de opleiding. Daarnaast kun je tijdens je periode bij Izore kiezen uit allerlei onderwerpen en thema’s. We doen ons uiterste best om maatwerk te leveren.

UMCG

 • Ziekenhuis
 • Groningen
image

Opleider dhr. dr. R.A.G. Huis in ’t Veld

Je vindt in het UMCG een afdeling Medische Microbiologie met een zeer rijk aanbod aan casuïstiek en aandachtsgebieden.

ZGT

 • Ziekenhuis
 • Almelo en Hengelo
image

Opleider dhr. dr. N. Al Naiemi

LabMicTA is een groot en zeer toekomstgericht laboratorium dat in samenwerking met ZGT een deel van de opleiding Medische Microbiologie verzorgt.

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

image
image

Medische microbiologie in de OOR N&O

image

Infectieziekten en hun verwekkers zijn fascinerend én relevant. Denk maar aan de coronacrisis!

Christien Rondaan

Goede sfeer

Collegiaal

Binnen de opleiding MMB beschouwen we aios als volwaardig lid van de medische staf. Je bent lid van het team.

Bijzondere infecties

Afweerstoornissen

Het UMCG verzorgt alle soorten transplantaties. Het ziekenhuis is hét transplantatiecentrum in Nederland. Je ziet daardoor veel patiënten met een afweerstoornis en dus ook veel bijzondere infecties.

Veelzijdig

Een boeiend vak

Je werkt als arts-microbioloog nauw samen met collega's uit andere specialismen. Naast de klinische kant, heeft het vak ook een belangrijke "lab-kant" . En natuurlijk is er de kant van de publieke gezondheidszorg.

image

Sollicitatieprocedure

01

Oriënteren en kennismaken

Weet je nog niet wat je wilt na je master? Bij de opleidingen in de OOR N&O ben je in principe altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met de opleiding en de afdeling waar je misschien aan de slag wilt.

02

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met een landelijke sollicitatieronde, andere met een lokale of regionale. Je vindt die informatie bij de opleiding van je keuze.

03

Selectie

Ook de selectieprocedure verschilt per opleiding. Maar overal geldt: ervaring telt. Als je door een anios-plaats je hebt laten zien, is dat beslist een pre.

04

Aan de slag!

In de OOR N&O besteden we veel aandacht aan een goede introductie en heldere afspraken over wat aios en opleider van elkaar mogen verwachten. Zo zorgen we voor een goede start van je loopbaan.

Deel deze opleiding