Maag-, darm-, leverziekten

Het werkterrein van de MDL-specialist is bijzonder breed. Het vak is een mooie combinatie van denken en doen, zeker gezien de huidige ontwikkelingen op het gebied van endoscopische interventies in combinatie met microchirurgie.

Doorgroeien als arts Maag-, darm-, leverziekten

image

1

ziekenhuis verzorgt de A-opleiding

2

ziekenhuizen verzorgen de B-opleiding

5

opleidingsplaatsen per jaar (gemiddeld)

Het vak Arts Maag,- Darm-, en Leverziekten is een mooie combinatie van denken en doen, zeker gezien de huidige ontwikkelingen op het gebied van endoscopische interventies in combinatie met microchirurgie.

De opleiding tot maag-darm-leverarts duurt zes jaar, inclusief een vooropleiding interne geneeskunde van twee jaar. Je volgt de vierjarige MDL-opleiding   maximaal twee jaar in Isala of het Medisch Spectrum Twente.

 

De opleider maag-darm-leverziekten in het UMCG is dr. J. Blokzijl. Dr. H.M. van Dullemen is plaatsvervangend opleider.

Naast het landelijk verplichte onderwijs is er de mogelijkheid facultatief landelijk onderwijs te volgen en is er ook regionaal cursorisch onderwijs.

Je kunt je tijdens je opleiding aanvullend bekwamen in een van de volgende aandachtsgebieden: hepatologie, gastro-intestinale oncologie, neuro-gastro-enterologie en motiliteit of geavanceerde gastro-intestinale endoscopie.

image

Samenwerkende ziekenhuizen

Medisch Spectrum Twente

  • Ziekenhuis
  • Enschede
image

Opleider Dr. P.B.F. Mensink

Modern opleiden staat hoog in het vaandel binnen het MDL-team in het MST! Als groot perifeer ziekenhuis met topklinische zorg op verschillende MDL-facetten wordt onze aios blootgesteld aan (bijna) alle mogelijke ziektebeelden binnen het MDL spectrum.

UMCG

  • Ziekenhuis
  • Groningen
image

Opleider Dr. J. Blokzijl

In het UMCG vind je als aios MDL-ziekten een breed patiëntenaanbod: van de gewone huisartspatiënt tot de meest gecompliceerde problematiek, inclusief de hepatologie.

Isala

  • Ziekenhuis
  • Zwolle
image

Opleider Dr. M.A.C. Meijssen

Binnen het specialisme Maag-, darm- en leverziekten (MDL) van Isala werken 13 MDL-artsen. We zien een grote en gevarieerde groep patiënten, met veel pathologie. Zo omvat het verwijsgebied voor hepatobiliaire aandoeningen ongeveer een half miljoen patiënten. De MDL-artsen hebben veel aandacht voor endoscopische technieken.

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

image
image

Over de opleiding in de OOR Noord- en Oost-Nederland

image

De cursus ‘Medisch management op maat’ gaf me echt een kijkje achter de schermen.

Jouw talent

Jouw talent, onze regio

In de OOR Noord- en Oost-Nederland werken we samen aan steeds betere opleidingen. Aandacht voor vernieuwing. Aandacht voor aios. En ook: aandacht voor anios. De OOR Noord- en Oost-Nederland is daarom een regio waar je als aios én anios je talenten maximaal kunt ontplooien.

image

Sollicitatieprocedure

01

Oriënteren en kennismaken

Weet je nog niet wat je wilt na je master? Bij de opleidingen in de OOR N&O ben je in principe altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met de opleiding en de afdeling waar je misschien aan de slag wilt.

02

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met een landelijke sollicitatieronde, andere met een lokale of regionale. Je vindt die informatie bij de opleiding van je keuze.

03

Selectie

Ook de selectieprocedure verschilt per opleiding. Maar overal geldt: ervaring telt. Als je door een anios-plaats je hebt laten zien, is dat beslist een pre.

04

Aan de slag!

In de OOR N&O besteden we veel aandacht aan een goede introductie en heldere afspraken over wat aios en opleider van elkaar mogen verwachten. Zo zorgen we voor een goede start van je loopbaan.

Deel deze opleiding