Longziekten en tuberculose

De longarts, officieel de arts voor longziekten en tuberculose, houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van aandoeningen van het ademhalingsstelsel en daaraan gerelateerde pathologie. Een mooi vak! Je hebt veel patiëntencontact, je doet acute geneeskunde en chronische zorg, je doet eigen diagnostiek en hebt veel contact met andere disciplines

Stap voor stap doorgroeien in de longgeneeskunde

image

5

ziekenhuizen verzorgen de A-opleiding

0

ziekenhuizen verzorgen de B-opleiding

7

opleidingsplaatsen per jaar (gemiddeld)

De opleiding tot arts Longziekten en tuberculose duurt in principe 6 jaar. Je doet 2 jaar de vooropleiding Interne geneeskunde en daarna doe je 4 jaar de opleiding in de longziekten en tuberculose.

De longarts, officieel de arts voor longziekten en tuberculose, houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van aandoeningen van het ademhalingsstelsel en daaraan gerelateerde pathologie. Je beschikt als longarts voor de diagnostiek van dergelijke aandoeningen over een groot aantal invasieve en niet-invasieve technieken, zoals bronchoscopie, longfunctieonderzoek en diverse beeldvormende technieken. Aantrekkelijke kanten van het vak? Je hebt veel patiëntencontact, je doet acute geneeskunde en chronische zorg, je doet eigen diagnostiek en hebt veel contact met andere disciplines.

De eerste twee jaar van de opleiding ‘longziekten en tuberculose’ bestaat uit interne geneeskunde. Je doet dan stages algemene interne geneeskunde, intensive care en cardiologie. Daarna volg je vier jaar opleiding in de longziekten en tuberculose. Er zijn verplichte en facultatieve opleidingsstages, bijvoorbeeld oncologie, interstitiële longziekten, obstructieve longziekten, slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen en tuberculose. Deze stages duren in het algemeen vier tot zes maanden. Tijdens de opleiding houd je ten minste een maal een voordracht of publiceer je een wetenschappelijk artikel.

image

Samenwerkende ziekenhuizen

Martini Ziekenhuis

  • Ziekenhuis
  • Groningen
image

Opleider Dr. H. Kramer

Het Martini Ziekenhuis biedt de volledige vierjarige opleiding tot longarts.

UMCG

  • Ziekenhuis
  • Groningen
image

Opleider Dr. Dirk-Jan Slebos

Een veelzijdige opleiding, een fijne open sfeer en veel ruimte voor wetenschappelijk onderzoek. Je maakt kennis met alle ziektebeelden en de nieuwste behandelmethoden, van de immunotherapie bij longkanker tot de Bronchoscopische longvolumereductie bij COPD.

Isala

  • Ziekenhuis
  • Zwolle
image

Opleider Dr. J.A. Stigt

Het brede vakgebied van Longgeneeskunde in Isala bied je een uitdagende leeromgeving. Je kunt je hier uitstekend specialiseren als longarts.

Medisch Spectrum Twente

  • Ziekenhuis
  • Enschede
image

Opleider Mevrouw dr. H.P.A.A van Veen

Medisch Spectrum Twente (MST) biedt de volledige opleiding tot longarts. Een opleiding in het MST betekent een opleiding in een goede collegiale sfeer in een ziekenhuis met een lange opleidingstraditie.

Medisch Centrum Leeuwarden

  • Ziekenhuis
  • Leeuwarden
image

Opleider Mevrouw A. ten Brinke

Vanaf dag 1 van je opleiding werk je in het MCL toe naar een duidelijk, eigen profiel als longarts. Dat profiel wordt gevormd door het facultatieve gedeelte van het opleidingsprogramma en je wetenschappelijk onderzoek.

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

image
image

Over de opleiding in de OOR Noord- en Oost-Nederland

image

Opleiders weten elkaar te vinden. Ideaal omdat je nu eenmaal je opleiding in meer ziekenhuizen doet.

aios .

Jouw talent

Jouw talent, onze regio

In de OOR Noord- en Oost-Nederland werken we samen aan steeds betere opleidingen. Aandacht voor vernieuwing. Aandacht voor aios. En ook: aandacht voor anios. De OOR Noord- en Oost-Nederland is daarom een regio waar je als aios én anios je talenten maximaal kunt ontplooien.

image

Sollicitatieprocedure

01

Oriënteren en kennismaken

Weet je nog niet wat je wilt na je master? Bij de opleidingen in de OOR N&O ben je in principe altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met de opleiding en de afdeling waar je misschien aan de slag wilt.

02

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met een landelijke sollicitatieronde, andere met een lokale of regionale. Je vindt die informatie bij de opleiding van je keuze.

03

Selectie

Ook de selectieprocedure verschilt per opleiding. Maar overal geldt: ervaring telt. Als je door een anios-plaats je hebt laten zien, is dat beslist een pre.

04

Aan de slag!

In de OOR N&O besteden we veel aandacht aan een goede introductie en heldere afspraken over wat aios en opleider van elkaar mogen verwachten. Zo zorgen we voor een goede start van je loopbaan.

Deel deze opleiding