Klinische psychologie

Als klinisch psycholoog werk je met mensen met complexe psychische problematiek. Bijvoorbeeld mensen met onverklaarde lichamelijke klachten. Je beschikt over een uitgebreide gereedschapskist met vaardigheden en interventies die juist voor deze ingewikkelde patiënten uitkomst bieden.

Stap voor stap doorgroeien in de gezondheidspsychologie

image

6

ziekenhuizen verzorgen de A-opleiding

0

ziekenhuizen verzorgen de B-opleiding

6

opleidingsplaatsen per jaar (gemiddeld)

De klinisch psycholoog is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van complexe problematiek. Hierbij valt te denken aan complexe persoonlijkheidsstoornissen of problemen die samenhangen met zware lichamelijke ziekte. Vaak gaat het om patiënten voor wie standaard psychologische behandelingen tekort schieten, of niet bestaan.

De klinisch psycholoog is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van complexe problematiek. Hierbij valt te denken aan complexe persoonlijkheidsstoornissen of problemen die samenhangen met zware lichamelijke ziekte. Vaak gaat het om patiënten voor wie standaard psychologische behandelingen tekort schieten, of niet bestaan.

Je doet directe patiëntenzorg. En daarnaast heb je als klinisch psycholoog vaak ook taken en rollen.

De klinisch psycholoog is een ‘scientist practitioner’, die een brug kan slaan tussen wetenschap en praktijk. Je volgt wetenschappelijke ontwikkelingen en vertaalt de resultaten daarvan naar de praktijk en doet ook zelf wetenschappelijk onderzoek.
Bovendien ben je specialist op het gebied van de ontwikkeling en evaluatie van nieuwe zorgprogramma’s en ondersteun of adviseer je collega’s en andere zorgverleners . Niet voor niets bekleden veel klinisch psychologen een leidinggevende positie.

De specialistische opleiding tot klinisch psycholoog is een vierjarige opleiding als vervolg op de masteropleiding Klinische psychologie.

De opleiding bestaat uit een praktijkdeel en een cursorisch deel. Het praktijkopleidingsprogramma duurt minimaal vier jaar en volg je bij een erkende prakijkopleidingsinstelling. Ook het cursorisch programma beslaat vier jaar. Alles over de opleiding lees je op de site van PPO, de Postmasteropleidingen binnen de Psychologie en de Orthopedagogiek.

image

Samenwerkende ziekenhuizen

Deventer Ziekenhuis

  • Ziekenhuis
  • Deventer
image

Opleider M.A. Mol

Alle leden van de vakgroep zijn betrokken bij de opleidingen tot psycholoog in het ziekenhuis: als werkbegeleider, supervisor of als deelnemer.

Medisch Spectrum Twente

  • Ziekenhuis
  • Enschede
image

Opleider Moniek van Hout

Na je master psychologie kun je je aanmelden voor de vervolgopleiding tot gezondheidszorg psycholoog (GZ-psycholoog). Na deze opleiding kun je je verder specialiseren tot klinisch psycholoog (KP) of klinisch neuropsycholoog (KNP). De afdeling medische psychologie van het Medisch Spectrum Twente biedt opleidingsplaatsen tot GZ-psycholoog en klinisch neuropsycholoog (KNP).

ZGT

  • Ziekenhuis
  • Almelo en Hengelo
image

Opleider dhr. P.F.M. (Paul) de Wit

De afdeling medische psychologie van het ZGT heeft een actief beleid ten aanzien van opleiden. Je vindt bij ons opleidingsplaatsen tot gz-psycholoog, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Het ziekenhuis en onze afdeling kenmerken zich door laagdrempeligheid en aandacht voor innovatie.

Martini Ziekenhuis

  • Ziekenhuis
  • Groningen
image

Opleider I.J.W. Rijkhoff

We zijn een ambitieus en enthousiast team dat volop bezig is met nieuwe ontwikkelingen binnen de dynamische ziekenhuissetting. Laagdrempelig, aandacht voor innovatie en nieuwe ideeën, professionaliteit en vriendelijkheid zijn sleutelwoorden voor onze afdeling. Er bestaat een actief beleid ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek en opleiding.

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

image
image

Over de opleiding in de OOR Noord- en Oost-Nederland

image

Opleiders weten elkaar te vinden. Ideaal omdat je nu eenmaal je opleiding in meer ziekenhuizen doet.

aios .

Jouw talent

Jouw talent, onze regio

In de OOR Noord- en Oost-Nederland werken we samen aan steeds betere opleidingen. Aandacht voor vernieuwing. Aandacht voor aios. En ook: aandacht voor anios. De OOR Noord- en Oost-Nederland is daarom een regio waar je als aios én anios je talenten maximaal kunt ontplooien.

image

Sollicitatieprocedure

01

Oriënteren en kennismaken

Weet je nog niet wat je wilt na je master? Bij de opleidingen in de OOR N&O ben je in principe altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met de opleiding en de afdeling waar je misschien aan de slag wilt.

02

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met een landelijke sollicitatieronde, andere met een lokale of regionale. Je vindt die informatie bij de opleiding van je keuze.

03

Selectie

Ook de selectieprocedure verschilt per opleiding. Maar overal geldt: ervaring telt. Als je door een anios-plaats je hebt laten zien, is dat beslist een pre.

04

Aan de slag!

In de OOR N&O besteden we veel aandacht aan een goede introductie en heldere afspraken over wat aios en opleider van elkaar mogen verwachten. Zo zorgen we voor een goede start van je loopbaan.

Deel deze opleiding