Klinische geriatrie

Je richt je als klinisch geriater primair op diagnostiek en behandeling van ouderen. Je kijkt niet alleen naar de lichamelijke ziekten, maar juist naar de héle mens. Zo kijk je ook naar psychische en sociale problemen en de zorgproblemen thuis. De problematiek van geriatrische patiënten vereist een multidisciplinaire werkwijze. Daarom moet je goed kunnen samenwerken.

Stap voor stap doorgroeien in de Klinische geriatrie

image

2

ziekenhuizen verzorgen de A-opleiding

0

ziekenhuizen verzorgen de B-opleiding

4

opleidingsplaatsen per jaar (gemiddeld)

Klinische geriatrie is een uitermate boeiend vak. Je bekijkt niet alleen de lichamelijke ziekten, maar juist de héle mens. Zo kijk je ook naar psychische en sociale problemen en de zorgproblemen thuis. De problematiek van geriatrische patiënten vereist daarom een multidisciplinaire werkwijze. Daarom moet je goed kunnen samenwerken.

Klinische geriatrie is de geneeskunde voor de oudere patiënt met complexe problematiek. Denk aan onbegrepen achteruitgang in het dagelijks functioneren, geheugen- of gedragsproblemen, comorbiditeit en polyfarmacie. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Je richt je als klinisch geriater primair op diagnostiek en behandeling van ouderen. Je bekijkt niet alleen de lichamelijke ziekten, maar juist de héle mens. Zo kijkt je ook naar psychische en sociale problemen en de zorgproblemen thuis. De problematiek van geriatrische patiënten vereist een multidisciplinaire werkwijze. Daarom moet je goed kunnen samenwerken.

Tijdens je opleiding doe je kennis en ervaring op met de diagnostiek en behandeling van onder andere algemeen interne, neurologische en psychiatrische ziektebeelden bij de oudere patiënt. Veel aandacht wordt besteed aan het werken in een multidisciplinair team. Naast de praktijk volgt de aios ook landelijk en lokaal onderwijs in de geriatrie en gerontologie. De opleiding geriatrie wordt primair gevolgd op een klinische en poliklinische afdeling voor geriatrische patiënten, waarbij er  ook consultatief werk wordt verricht.

De opleiding tot klinisch geriater bestaat uit twee delen: de vooropleiding Interne Geneeskunde (24 maanden) en de opleiding Klinische Geriatrie (36 maanden). De exacte duur van de opleiding wordt afgestemd op de individuele aios en is gebaseerd op je verworven competenties, zowel vóór als tijdens de opleiding. Verworven competenties kunnen leiden tot een korter opleidingstraject.

De vooropleiding Interne Geneeskunde kent de volgende verplichte onderdelen:

 • algemene interne geneeskunde: zaalstage en acute geneeskunde (12 maanden);
 • verplichte keuze stage cardiologie (4 maanden);
 • één stage (4 maanden) waarbij je kunt kiezen uit: nefrologie, polikliniek algemene interne, maagdarmleverziekten en longziekten
 • landelijk cursorisch onderwijs interne geneeskunde, inclusief de bijbehorende examens.

De opleiding Klinische geriatrie zelf duurt in principe 36 maanden en kent de volgende onderdelen:

 • 2 keer 12 maanden somatiek (academisch en perifeer, waarbij bij aanvang besproken wordt waar het zwaartepunt van de opleiding ligt)
 • 3 maanden neurologie
 • 9 maanden ouderenpsychiatrie in een perifere GGZ-kliniek.

De volgorde kan verschillen maar over het algemeen doe je het eerste en het laatste jaar somatiek.

Clustervertegenwoordigers aios:

MCL: Dyane Woudstra , UMCG:  Laura Groen

image

Samenwerkende ziekenhuizen

UMCG

 • Ziekenhuis
 • Groningen
image

Opleider Drs. H.H.M. Hegge

Bij de opleiding Klinische geriatrie in het UMCG vind je een academische setting waarin ruimte is voor opleiding, onderzoek, onderwijs en innovatie. Je werkt samen met een groot aantal spelers in het medisch ouderencircuit. Het UCO vervult bij allerlei innovaties een voortrekkersrol.

Medisch Centrum Leeuwarden

 • Ziekenhuis
 • Leeuwarden
image

Opleider Mevrouw E.J. Huinink

Al sinds 2005 is het mogelijk om de opleiding tot klinisch geriater in het MCL te volgen. De ervaren opleidingsgroep draagt zorg voor een uitstekend en veilig opleidingsklimaat. Je werkt stapsgewijs aan meer verantwoordelijkheid, er is ruime aandacht voor individualisering.

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

image
image

De gehele mens

image

De gehele mens benaderen, dat maakt 't vak complex. Geen enkele casus is hetzelfde.

Chung Wong

Begeleiding

Laagdrempelig

Supervisoren zijn eenvoudig en snel benaderbaar.

Onderwijs en wetenschap

Wekelijks aandacht

Binnen de opleiding Geriatrie is er geplande aandacht voor onderwijs en wetenschap. Wekelijks.

Profilering

Een breed aanbod

Er is veel ruimte voor persoonlijke profilering. Er bestaan veel mogelijkheden en het aanbod is veelzijdig.

image

Sollicitatieprocedure

01

Oriënteren en kennismaken

Weet je nog niet wat je wilt na je master? Bij de opleidingen in de OOR N&O ben je in principe altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met de opleiding en de afdeling waar je misschien aan de slag wilt.

02

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met een landelijke sollicitatieronde, andere met een lokale of regionale. Je vindt die informatie bij de opleiding van je keuze.

03

Selectie

Ook de selectieprocedure verschilt per opleiding. Maar overal geldt: ervaring telt. Als je door een anios-plaats je hebt laten zien, is dat beslist een pre.

04

Aan de slag!

In de OOR N&O besteden we veel aandacht aan een goede introductie en heldere afspraken over wat aios en opleider van elkaar mogen verwachten. Zo zorgen we voor een goede start van je loopbaan.

Deel deze opleiding