Klinische fysica

Je bent fysicus en je wilt die kennis toepassen in de gezondheidszorg. Dan volg je de vervolgopleiding tot klinisch fysicus. Jij zorgt ervoor dat nieuwe en bestaande medische apparatuur en technieken veilig en verantwoord worden toegepast. Mooi werk, dankbaar werk.

Je opleiding tot klinisch fysicus

image

3

ziekenhuizen verzorgen de A-opleiding

3

ziekenhuizen verzorgen de B-opleiding

3

opleidingsplaatsen per jaar (gemiddeld)

Dankzij je basisopleiding tot fysicus ben je expert op het gebied van mechanica, akoestiek en (ultra)geluid, elektriciteit en magnetisme, ioniserende straling, licht en lasers en MRI. Je kunt wetenschappelijk onderzoek doen, systematisch-analytisch denken en fouten- en risicoanalyses uitvoeren. Met die expertise kun je in een ziekenhuis aan de slag.

Als klinisch fysicus gebruik je je expertise richting de patiënt, de geneeskunde en de klinische praktijk. Je levert een belangrijke bijdrage aan diagnostiek en therapie van individuele patiënten en patiëntengroepen. En deels ben je er voor verantwoordelijk. Klinisch fysici zijn werkzaam in algemene ziekenhuizen, universitair medische centra, radiotherapeutische instituten, audiologische centra en revalidatiecentra.

De opleiding tot klinisch fysicus kent een aantal subspecialismen: algemene klinische fysica (AKF), audiologie (AUD), radiologie en nucleaire geneeskunde (RNG) en radiotherapie (RT). De opleiding tot klinisch fysicus bestaat uit een overkoepelend curriculum en een subspecialisme-specifiek curriculum.

Stichting OKF

De Stichting OKF stelt eisen op die aan een opleidingsinstituut, opleider en de opleiding zelf worden gesteld en toetst of hieraan wordt voldaan. Alle officiële informatie over de curricula, de toelatingseisen en het volgen van een opleiding tot klinisch fysicus is onder gebracht op de website van de Stichting OKF.

Als klinisch fysicus specialiseer je je in een van de  vakgebieden:

 • Algemene Klinische Fysica
 • Audiologie
 • Radiologie en Nucleaire Geneeskunde
 • Radiotherapie
image

Samenwerkende ziekenhuizen

Isala

 • Ziekenhuis
 • Zwolle
image

Opleider Dr. ing. L. Poot

Het brede scala aan werkzaamheden biedt de aspirant klinisch fysicus een uitdagende leer- en werkomgeving.

Medisch Spectrum Twente

 • Ziekenhuis
 • Enschede
image

Opleider Mevrouw dr.ir. B.I. van den Berg

Verbreed je horizon, verdiep je in de Klinische fysica! Maak kennis met de Algemene Klinische Fysica (AKF) in Twente - MST. In deze periode van je opleiding werk je aan projecten en vraagstukken passend bij jouw individuele kennis en kunde en gericht op je ontwikkeling tot zelfstandig professional. Je neemt deel aan (ziekenhuisbrede) commmissies en maakt zo kennis met de verschillende rollen die je als klinisch fysicus kunt nemen. Wij helpen je om te ontwikkelen naar jouw rol als professional in een veilige opleidingsomgeving.

UMCG

 • Ziekenhuis
 • Groningen
image

Opleider M.J.W. Greuter

In het cluster Noord - Oost word je opgeleid met de nieuwste apparatuur en technieken zoals Protonentherapie en Gamma Knife bij Radiotherapie, geavanceerde beeldvormende technieken zoals PET- CT en MRI bij Radiologie / Nucleaire Geneeskunde, MR-HIFU en werkzaamheden op OK, IC en NICU bij Algemene Klinische Fysica. In de Audiologie werk je in de directe patiëntenzorg, waarin de klinisch fysicus de hoofdbehandelaar is. De opleiding biedt veel mogelijkheden voor uitdagend wetenschappelijk onderzoek, waarin jij de verbinding tussen techniek en gezondheidszorg maakt.

ZGT

 • Ziekenhuis
 • Almelo en Hengelo
image

Opleider ir. M.D.I. Lansbergen PDEng

Bij onze opleiding klinische fysica word je uitgedaagd om je als professional zowel inhoudelijk, organisatorisch als persoonlijk te ontwikkelen. We kennen in onze regio de ‘3+1’jarige opleiding; het laatste jaar word je als volledig vakgroeplid ingezet waardoor je zo veel mogelijk praktijkervaring opdoet. Dit doe je zowel in projecten als ook in commissies, werkgroepen en stages op diverse afdelingen. Je werkt in een fijn team van verschillende medische en technische professionals.

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

image
image

Over de opleiding in de OOR Noord- en Oost-Nederland

image

Artsen zijn ook de leraren van hun patiënten. Daarom investeren we structureel in onderzoek en innovatie van de opleiding.

Paul Brand

Jouw talent

Jouw talent, onze regio

In de OOR Noord- en Oost-Nederland werken we samen aan steeds betere opleidingen. Aandacht voor vernieuwing. Aandacht voor aios. En ook: aandacht voor anios. De OOR Noord- en Oost-Nederland is daarom een regio waar je als aios én anios je talenten maximaal kunt ontplooien.

image

Sollicitatieprocedure

01

Oriënteren en kennismaken

Weet je nog niet wat je wilt na je master? Bij de opleidingen in de OOR N&O ben je in principe altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met de opleiding en de afdeling waar je misschien aan de slag wilt.

02

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met een landelijke sollicitatieronde, andere met een lokale of regionale. Je vindt die informatie bij de opleiding van je keuze.

03

Selectie

Ook de selectieprocedure verschilt per opleiding. Maar overal geldt: ervaring telt. Als je door een anios-plaats je hebt laten zien, is dat beslist een pre.

04

Aan de slag!

In de OOR N&O besteden we veel aandacht aan een goede introductie en heldere afspraken over wat aios en opleider van elkaar mogen verwachten. Zo zorgen we voor een goede start van je loopbaan.

Deel deze opleiding