Kindergeneeskunde

Niet de ziekte staat centraal in je opleiding Kindergeneeskunde maar de zieke. In je opleiding zie je dat bijvoorbeeld terug in de aandacht voor het integrale karakter van de zorg, de aandacht voor longitudinale zorg en in de nauwkeurig gefaseerde toename van verantwoordelijkheden van de aios. Een uitdagende opleiding voor een uitdagend vak.

Stap voor stap doorgroeien in de kindergeneeskunde

image

1

ziekenhuis verzorgt de A-opleiding

5

ziekenhuizen verzorgen de B-opleiding

10

opleidingsplaatsen per jaar (gemiddeld)

Niet de ziekte staat centraal in je opleiding Kindergeneeskunde maar de zieke. In je opleiding zie je dat bijvoorbeeld terug in de aandacht voor het integrale karakter van de zorg, de aandacht voor longitudinale zorg en in de nauwkeurig gefaseerde toename van verantwoordelijkheden van de aios. In het vierde jaar doe je bijvoorbeeld een supervisiestage waarin je in principe (en natuurlijk onder goede supervisie) zelfstandig de (poli)kliniek doet. Een uitdagende opleiding voor een uitdagend vak.

Als kinderarts diagnosticeer en behandel je kinderen en adolescenten die ziek zijn of een aandoening hebben. Kinderartsen kunnen werken met prematuur geborenen maar ook met pubers of adolescenten. Je moet je dus kunnen aanpassen aan het belevingsniveau van het kind dat je behandelt. Je moet ook over meer dan gemiddelde communicatieve vaardigheden beschikken. Je werkt immers niet alleen met kinderen maar ook met hun ouders en met collega’s. De kinderarts werkt daarbij niet alleen curatief, maar zeker ook preventief.

De opleiding duurt in principe 5 jaar. Je begint altijd in het UMCG. Na een jaar vervolg je de opleiding voor 12  tot 18 maanden in één van de aangesloten algemene ziekenhuizen in de regio. De opleiding bestaat uit een basisblok van 4 jaar, gevolgd door een verdiepingsblok van 12 maanden. Daaronder valt ook de stage in het algemene ziekenhuis. Verplichte stages zijn onder meer: neonatologie, intensive care, polikliniek en eerste hulp. Ook zijn de stages op verschillende verpleegafdelingen verplicht. In die stages komen veel algemene kindergeneeskundige maar ook deelspecialistische aspecten aan de orde.

Individualisering

De minimale duur is gelijk aan de Europese minimumnorm: 4 jaar. De duur van de opleiding wordt gebaseerd op de snelheid waarmee de aios zijn competenties verwerft. Aios kunnen eerder verworven competenties benutten bij het verkrijgen van korting op de nominale opleidingsduur. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op grond van een steile leer-en ontwikkelingscurve tussentijds te versnellen. Het is aan jou om (door middel van je portfolio) voor de opleider(s) zichtbaar te maken dat je over competenties beschikt, die op onderdelen kunnen leiden tot verkorting van de opleiding.

De aios wordt gedurende de gehele opleiding getoetst met behulp van allerlei instrumenten waaronder de KPB, 360 graden feedback, voortgangsgesprekken, vaardigheidstoetsen en kennistoetsen tijdens het cursorisch onderwijs.

De opleider kindergeneeskunde in het UMCG is dr. B.L. (Bart) Rottier. Mevrouw
drs W. (Willemien) de Weerd is plaatsvervangend opleider.

Een deel van het disciplinegebonden cursorisch onderwijs vindt plaats in de landelijke onderwijsweekenden die eens per jaar worden georganiseerd. Een dag per maand wordt er op regionaal niveau cursorisch onderwijs georganiseerd.

Werkplekleren

Naast het cursorisch onderwijs zijn er andere onderwijsmomenten. Die zijn ingebouwd in de reguliere weken op de werkvloer. In het nieuwe curriculum is het leren op de werkplek een zeer belangrijk onderdeel. Het leren vindt deels plaats door directe feedback naar aanleiding van concrete klinische of poliklinische activiteiten. Deels vindt het plaats aan de hand van visites en overdrachten.

In het laatste jaar van de opleiding kan je twee keer 3 maanden een verdiepingsstage volgen. De laatste 6 maanden kan je je profileren. Die profilering is soms het begin van een fellowship. Soms is het een stage in een voorkeursgebied, ook is een stage academische kindergeneeskunde mogelijk.

Er bestaat de mogelijkheid om een subspecialisatie te doen. De meeste subspecialisaties duren tweeënhalf jaar. Specialisatie in vrijwel alle denkbare deelgebieden is mogelijk. Enkele voorbeelden zijn: neonatologie, intensive care, MDL, oncologie, cardiologie. Deze opleidingen bestaan uit werkplekleren, het volgen van cursussen, het doen van onderzoek en het verrichten van zelfstandig werk.

image

Samenwerkende ziekenhuizen

Martini Ziekenhuis

 • Ziekenhuis
 • Groningen
image

Opleider N. Doornebal

De afdeling Kindergeneeskunde in het Martini ziekenhuis staat bekend om onze prettige en veilige sfeer en het feit dat we als een hecht team samenwerken.

UMCG

 • Ziekenhuis
 • Groningen
image

Opleider Dr. B.L. (Bart) Rottier

Wil je opgeleid worden tot een kinderarts in een grote kliniek en in een regio waar je met veel verschillende (sub)specialismen in aanraking kom? Het UMCG biedt deze diversiteit.

Isala

 • Ziekenhuis
 • Zwolle
image

Opleider V.J. Langenhorst

Isala is het grootste algemene opleidingsziekenhuis van Nederland. Het is een ziekenhuis waar het vak kindergeneeskunde zich breed heeft ontwikkeld. Op de afdeling heerst een veilig en stimulerend opleidingsklimaat, waar de afdeling trots op is.

Medisch Spectrum Twente

 • Ziekenhuis
 • Enschede
image

Opleider Dr. Thalia Hummel

‘Inhoudelijk en organisatorisch goed’, zo beoordeelde in 2017 de visitatiecommissie van de RGS onze opleiding. Er is een brede blootstelling aan pathologie. De sfeer is veilig. Het opleidingsplan wordt op basis van individuele wensen opgesteld. Het is mogelijk opleidingstijd te besteden aan wetenschappelijk onderzoek, onderwijs- of managementtaken.

Deventer Ziekenhuis

 • Ziekenhuis
 • Deventer
image

Opleider De heer dr. H. van der Deure

Kenmerkend voor onze opleiding is de aandacht voor kindergeneeskunde in de volle breedte, aangevuld met aandacht voor onze speerpunten: kinderallergologie, kinderoncologie, post IC HC neonatologie en thema-poli’s zoals diabetes en incontinentie. We bieden je een leeromgeving die gericht is op het verkrijgen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Opleiden zit in onze genen!

Medisch Centrum Leeuwarden

 • Ziekenhuis
 • Leeuwarden
image

Opleider Mevrouw drs. T.E. Faber

Korte lijnen. Speciale begeleiding van een mentor. Je hebt een fijne opleidingsperiode in het MCL!

Wonen, werken en leren in Noord- en Oost-Nederland

Ontdek de mogelijkheden om wonen, werken en leren te combineren in Noord- en Oost-Nederland. Rust, ruimte en reuring.

image
image

Artsen zijn ook de leraren van hun patiënt

image

Artsen zijn ook de leraren van hun patiënten. Daarom investeren we structureel in onderzoek en innovatie van de opleiding.

Paul Brand

Jouw talent

Jouw talent, onze regio

In de OOR Noord- en Oost-Nederland werken we samen aan steeds betere opleidingen. Aandacht voor vernieuwing. Aandacht voor aios. En ook: aandacht voor anios. De OOR Noord- en Oost-Nederland is daarom een regio waar je als aios én anios je talenten maximaal kunt ontplooien.

image

Sollicitatieprocedure

01

Oriënteren en kennismaken

Weet je nog niet wat je wilt na je master? Bij de opleidingen in de OOR N&O ben je in principe altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met de opleiding en de afdeling waar je misschien aan de slag wilt.

02

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met een landelijke sollicitatieronde, andere met een lokale of regionale. Je vindt die informatie bij de opleiding van je keuze.

03

Selectie

Ook de selectieprocedure verschilt per opleiding. Maar overal geldt: ervaring telt. Als je door een anios-plaats je hebt laten zien, is dat beslist een pre.

04

Aan de slag!

In de OOR N&O besteden we veel aandacht aan een goede introductie en heldere afspraken over wat aios en opleider van elkaar mogen verwachten. Zo zorgen we voor een goede start van je loopbaan.

Deel deze opleiding