Keel- Neus- en Oorheelkunde

Je loopt veel verschillende stages zoals audiologie, foniatrie, slikproblemen, evenwichtsstoornissen en allergologie. Daarvoor moet je veel leren. Daarnaast oefen je veel. De eerste keer dat je een patiënt opereert is spannend. Maar je je vertrouwen groeit en je ervaart dat je steeds verder komt.

Doorgroeien in de Keel-, Neus- en Oorheelkunde

image

1

ziekenhuis biedt de A-opleidingen aan

3

ziekenhuizen bieden de B-opleidingen aan

3

plekken per jaar beschikbaar (gemiddeld)

In het curriculum KNO-heelkunde is een centrale plaats ingeruimd voor de kritische beroepssituatie. In totaal zijn circa zestig herkenbare kritische situaties benoemd die bij uitstek geschikt zijn voor formatieve toetsmomenten. Het curriculum is competentiegericht en de toetsmomenten zijn glashelder. Iedere regio heeft zijn eigen, op de regio toegesneden, opleidingsplan.

KNO is het specialisme dat zich bezighoudt met aandoeningen en ziekten van keel, neus en oren. Hieronder vallen ook aandoeningen van de hals- en speekselklieren, afwijkingen in de slokdarm, duizeligheidklachten en evenwichtsstoornissen, allergieën van de bovenste luchtwegen en communicatieve stoornissen. Omdat het werkterrein van de KNO-arts breder is dan de naam van het specialisme doet vermoeden, wordt ook wel van KNO-heelkunde en heelkunde van het Hoofd-Halsgebied gesproken.

De opleiding tot KNO-arts duurt 5 jaar. De opleiding is vormgegeven conform het curriculum ENTER, dat landelijk is vastgesteld. In dat plan vind je minutieus uiteengezet hoe de opleiding in elkaar zit. Welke verplichte stages zijn er? Hoe is het cursorisch onderwijs en het werkplekleren is georganiseerd en hoe er wordt getoetst?

Op basis van ENTER hebben de gezamenlijke opleiders een regionaal opleidingsplan gemaakt voor de OOR N&O. Het regionale opleidingsplan bevat opleidingsschema’s per jaar en per thema.

Na registratie is subspecialisatie in de hoofd-halsoncologie, ototlogie en laryngologie mogelijk. Subspecialisatie duurt 2 jaar.

Aios hebben de mogelijkheid twee jaar voor de start van de opleiding het promotietraject te beginnen. Hoofd-halsoncologie, cochleaire implantatie en tinnitus (www.huizingastichting.nl) zijn de onderzoekslijnen in het UMCG.

image

Samenwerkende ziekenhuizen

Martini Ziekenhuis

  • Ziekenhuis
  • Groningen
image

Opleider J.R. de Boer

Het Martini Ziekenhuis is een van de 28 STZ- ziekenhuizen. De afdeling KNO-heelkunde behoort tot de grote perifere KNO-klinieken. Alle deelspecialismen van de KNO-heelkunde worden er beoefend.

UMCG

  • Ziekenhuis
  • Groningen
image

Opleider Dr. Astrid Korsten

De afdeling KNO van het UMCG heeft als speciaal aandachtsgebied de diagnostiek en behandeling van kanker in het hoofd-halsgebied. Andere speciale aandachtsgebieden van de afdeling zijn tinnitus, cochleaire implantatie ototlogie, laryngologie en schisis. Het Universitair Audiologisch Centrum Groningen (UACG) maakt deel uit van de afdeling KNO van het UMCG.

Isala

  • Ziekenhuis
  • Zwolle
image

Opleider Dr. H.J. Rosingh

Isala kent uitgebreide mogelijkheden voor routine tweedelijns KNO. Bovendien: we verrichten hier ook topklinische zorg. In deze uitdagende omgeving krijg je de gelegenheid om in het 4e jaar van jouw opleiding ruime kennis en ervaring op te doen.

Medisch Centrum Leeuwarden

  • Ziekenhuis
  • Leeuwarden
image

Opleider Dr. H. van den Berge

De opleiding KNO in het MCL is goed georganiseerd. Aan het einde van het vierde jaar ben je in staat om geheel zelfstandig de basis-ingrepen te doen. En zie je een hiaat in je bekwaamheden? Dan pak je dat zelf aan. Bijvoorbeeld door op dat gebied extra operaties te doen of extra spreekuren in te plannen.

Wonen en werken in Noord- en Oost-nederland

Noord- en Oost-Nederland, een fijne regio om te werken, te wonen en te leren

image
image

Een vervolgopleiding tot KNO-arts doe je niet alleen

image

Verder groeien als KNO-arts gaf mij zoveel voldoening! Je merkt dat je zelfvertrouwen groeit!

Mirjam Smith

Jouw talent

Jouw talent, onze regio

In de OOR Noord- en Oost-Nederland werken we samen aan steeds betere opleidingen. Aandacht voor vernieuwing. Aandacht voor aios. En ook: aandacht voor anios. De OOR Noord- en Oost-Nederland is daarom een regio waar je als aios én anios je talenten maximaal kunt ontplooien.

image

Sollicitatieprocedure

01

Oriënteren en kennismaken

Weet je nog niet wat je wilt na je master? Bij de opleidingen in de OOR N&O ben je in principe altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met de opleiding en de afdeling waar je misschien aan de slag wilt.

02

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met een landelijke sollicitatieronde, andere met een lokale of regionale. Je vindt die informatie bij de opleiding van je keuze.

03

Selectie

Ook de selectieprocedure verschilt per opleiding. Maar overal geldt: ervaring telt. Als je door een anios-plaats je hebt laten zien, is dat beslist een pre.

04

Aan de slag!

In de OOR N&O besteden we veel aandacht aan een goede introductie en heldere afspraken over wat aios en opleider van elkaar mogen verwachten. Zo zorgen we voor een goede start van je loopbaan.

Deel deze opleiding