Interne Geneeskunde

Een breed vak waarin je verbanden legt tussen klachten en orgaan- of systeemfunctioneren en, als een puzzelaar, deze klachten verklaart en oplost. Het specialisme heeft raakvlakken met alle andere specialismen. Je moet dus belangstelling hebben voor alle aspecten van de geneeskunde.

Stap voor stap doorgroeien in de interne geneeskunde

image

1

ziekenhuis biedt de A-opleidingen aan

7

ziekenhuizen verzorgen de B-opleiding

18

opleidingsplaatsen per jaar (gemiddeld)

Stap voor stap doorgroeien in de interne geneeskunde

Het vakgebied van een internist richt zich op het voorkomen, herkennen en behandelen van ziekten van inwendige organen en orgaansystemen, geïsoleerd en in hun samenhang. Maar een mens is natuurlijk veel meer dan een optelsom van organen. Bovendien is ieder individu uniek in zijn gezondheid en ziekte. Het is dan ook belangrijk om te weten wie de patiënt is die een ziekte heeft en dit te integreren in de behandeling en begeleiding. De kracht van de internist ligt vooral in deze holistische, integrale benadering van de patiënt. De opleiding tot internist is bedoeld voor afgestudeerde basisartsen met specifieke interesse in de interne geneeskunde.

De opleiding tot internist in het UMCG duurt zes jaar. De meeste aios starten de opleiding in één van de regionale ziekenhuizen en vervolgen de opleiding na het derde opleidingsjaar in het UMCG. Het eerste jaar van de opleiding is een basisjaar met stages in de algemene interne geneeskunde. De volgende drie opleidingsjaren staan in het teken van verdere verbreding in het vakgebied. De laatste twee jaren vindt verdieping plaats met keuze uit enkelvoudige of meervoudige differentiaties. Ook aios van andere medische vervolgopleidingen, zoals de opleiding ouderengeneeskunde, volgen een deel van de opleiding via de opleiding interne geneeskunde. Voor meer informatie over de inhoud en opbouw van de opleiding: zie website NIV.

Het landelijk opleidingsplan interne geneeskunde geeft het kader, hoe de begeleiding, beoordeling en toetsing van aios regionaal en lokaal per ziekenhuis gericht moet worden. De uitwerking hiervan vind je terug in het regionaal werkdocument (link opnemen) en de lokale opleidingsplannen.

De hoofdopleider Interne Geneeskunde is mevrouw prof. T.P. (Thera) Links, internist-endocrinoloog. Dr. C.W. (Goda) Choi, internist-hematoloog is de plaatsvervangend opleider.

Naast het verplichte onderwijs zoals beschrijving in het landelijk opleidingsplan, bieden we lokaal en regionaal aanvullende onderwijs aan. Voor de jongerejaars aios is bijvoorbeeld de onderwijscarrousel in het UMCG ontwikkeld en aios van alle opleidingsjaren doen mee aan Innovation Friday, innovatieonderwijs voor en door aios. In de lokale opleidingsplannen staat ziekenhuis aanvullend onderwijs beschreven.

De laatste twee opleidingsjaren staan in het teken van de verdieping in het vakgebied. De aios kiest dan voor een enkelvoudige differentiatie (24 maanden) of een meervoudige differentiatie van 2 x 12 of 3 x 8 maanden. De volgende differentiaties worden aangeboden in het UMCG en sommige ook in regionale ziekenhuizen:

Enkelvoudige differentiaties Meervoudige Differentiaties
Acute interne geneeskunde Acute interne geneeskunde
Allergologie-Immunologie Allergologie-Immunologie
Endocrinologie Endocrinologie
Hematologie Infectieziekten
Infectieziekten Nefrologie
Intensive Care Ouderengeneeskunde
Nefrologie Vasculaire Geneeskunde
Medische oncologie
Ouderengeneeskunde
Vasculaire geneeskunde
Klinische Farmacologie

Waarom zou je de opleiding tot internist volgen in OOR Noord- en Oost-Nederland? Dat is allereerst een persoonlijke keuze die samenhangt met persoonlijke ambities, leerbehoeften en waarden die voor jou belangrijk zijn in leven en werk.

Aantrekkelijke regio

Onze regio heeft aios veel te bieden, alleen al het grote aanbod aan differentiaties, ziekenhuizen en de verschillende expertisecentra in onze regio. Door de regionale functie vanuit het UMC is het aanbod aan pathologie en expertise uitgebreid, bijvoorbeeld alle vormen van transplantatie, zeldzame tumoren. Onze regio is één van de voorlopers in de echografie binnen de interne geneeskunde.

Samenwerken

We delen het belang, dat we hechten aan constructieve samenwerking over de grenzen van de ziekenhuizen heen, op basis van respect, vertrouwen, eerlijkheid en open dialoog, fundamenteel voor de inhoud en kwaliteit van de opleiding. Dat betekent ook oog voor de menselijke maat en persoonlijke aandacht voor de mens en de levensfase waarin de – vaak jonge – artsen hun medische vervolgopleiding doen.

Persoonlijke ontwikkeling

We streven zoveel mogelijk naar individueel maatwerk, een uitdaging soms voor een grote opleiding als interne geneeskunde. Persoonlijke ontwikkeling, groei en welzijn hebben daarmee onze aandacht.

Profielen

Je wordt als arts daarbij niet alleen opgeleid in de medische inhoud van je vakgebied, maar ook in de organisatorische en maatschappelijke thema’s (profielen). Een profiel inrichten en uitwerken is facultatief en dus de vrije keuze van een aios in samenspraak met opleider. Afhankelijk van de mate van verdieping binnen het profiel, kan de aios zich verder ontwikkelen tot expert. Profielen waaruit je kunt kiezen zijn:

 • Onderwijs en opleiden
 • Bestuur en management
 • Wetenschap en onderzoek
 • Kwaliteit en veiligheid
 • ICT en innovatie

Geïnteresseerd of enthousiast geworden voor een opleidingsplaats interne geneeskunde in de regio Noord-Oost? Stuur ons je brief, CV en twee aanbevelingsbrieven via deze website of de website van het UMCG. Wil je eerst meer informatie? Neem contact op met de opleider UMCG en/of de opleiders van de regionale ziekenhuizen.

image

Samenwerkende ziekenhuizen

Isala

 • Ziekenhuis
 • Zwolle
image

Opleider Dr. M.J. Muis

Isala is het grootste niet-academische ziekenhuis van Nederland. Dit brengt met zich mee dat het wordt bezocht door zeer diverse patiënten. Voor jou, als aios, een aantrekkelijke omgeving om in korte tijd veel ervaring op te doen binnen je vakgebied.

UMCG

 • Ziekenhuis
 • Groningen
image

Opleider Prof. dr. T.P. Links

Bij Interne Geneeskunde kijken we naar de héle mens en benaderen de interne geneeskunde integraal. Je kunt in het UMCG zo ongeveer iedere differentiatie kiezen. Dat we in het UMCG vrijwel alle soorten transplantaties uitvoeren, is voor internisten natuurlijk ook heel erg interessant

Medisch Spectrum Twente

 • Ziekenhuis
 • Enschede
image

Opleider Mevrouw dr. M.C.J.C. Legdeur

Een brede, veelzijdige opleiding in een veilige en prettige leeromgeving, dat is de opleiding Interne Geneeskunde in MST. Naast klinische taken krijg je de kans om andere talenten te ontdekken: onderwijs, kwaliteitsdenken, bestuur? Wij laten je graag hiermee kennismaken!

Deventer Ziekenhuis

 • Ziekenhuis
 • Deventer
image

Opleider C.M. Haring

Sinds 1946 worden er al internisten opgeleid in Deventer! Naast de zorg voor patiënten, bestaat voor de internisten een groot gedeelte van de dag ook uit het geven van onderwijs. Vaak loopt dat samen met de reguliere zorg. Vaak ook gestructureerd en gepland. Opleiden zit in onze genen!

Medisch Centrum Leeuwarden

 • Ziekenhuis
 • Leeuwarden
image

Opleider De heer M. Hoogendoorn

De interne geneeskunde is een boeiend vak met een breed scala aan patiënten en ziektebeelden. Als je in het MCL komt te werken komt het hele spectrum van de interne voorbij. Naast de verplichte onderdelen van het opleidingscurriculum, kan je desgewenst een stage doen bij de afdelingen Oncologie, Infectieziekten, Nefrologie, Longziekten, IC, Cardiologie, MDL of Reumatologie. Ook de polikliniek of consulten stages behoren tot de mogelijkheden.

Treant

 • Ziekenhuis
 • Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal
image

Opleider Dr. K.R. Wilting

“Vooruitstrevend met veel inbreng van de aios en anios, en met een uitstekend opleidingsklimaat!” Dat schreef de visitatiecommissie over de opleiding Interne geneeskunde in Treant in 2018. Dus wil je in een relatief kleinschalige en veilige omgeving de eerste jaren van je opleiding tot internist met eigen inbreng kunnen vormgeven, dan ben je bij ons aan het goede adres.

ZGT

 • Ziekenhuis
 • Almelo en Hengelo
image

Opleider Dr. F. Visser

Onder meer de volgende aandachtspunten komen tijdens je opleiding in ZGT aan de orde: maag-darm-lever, obesitas, nefrologie en vasculaire geneeskunde.

Martini Ziekenhuis

 • Ziekenhuis
 • Groningen
image

Opleider dr. K. Hoogenberg

Je bent jong en je voelt je nog student en je wilt óók serieus leren dokteren. De stad Groningen biedt je het eerste en het Martini Ziekenhuis het tweede. Het mes snijdt aan twee kanten. Onze ambitieuze internistengroep daagt je uit om een goede dokter te worden. Je collega’s zijn een ondersteunende en gezellige groep arts-assistenten. Samen staan wij voor goede patiëntenzorg, dagelijks onderwijs en leren op de werkvloer.

Noord-Nederland, een fijne regio

Je vindt in Noord- en Oost-Nederland een heerlijk woon- en leefklimaat, met alle rust, ruimte én reuring die je wilt. Je vindt er met de stad Groningen dé studentenstad van Nederland. Je vindt er stille natuurgebieden, de Waddeneilanden en de Friese meren.

image
image

Interne geneeskunde in de OOR N&O

image

De no-nonsense-mentaliteit hier spreekt me erg aan. Juist omdat het gepaard gaat met echte aandacht en een warme overdracht.

Onderzoek

Twee jaar onbezorgd onderzoek

Als je in aanmerking komt voor een AGIKO-beurs kan je in het UMCG 2 jaar onbezorgd onderzoek doen.

Differentiaties

Alle soorten transplantaties

Het UMCG heeft erg veel verschillende differentiaties in de aanbieding. Alleen al het feit dat het hét transplantatiecentrum van Nederland is, is voor een internist natuurlijk een enorme kans.

Goede sfeer

Prettig werken

Je begeleiders zijn bereikbaar, je wordt respectvol bejegend, ja, het is hier gewoon erg prettig werken.

image

Sollicitatieprocedure

01

Stuur je motivatiebrief

Jaarlijks plannen we drie sollicitatierondes in de maanden februari, juni en september. Wil je solliciteren, dan kun je je motivatiebrief, Curriculum Vitae en twee ondertekende referentiebrieven indienen via de vacaturewebsite van het UMCG. Wij willen graag in de motivatiebrief zien welke aspecten van de interne geneeskunde en differentiaties je het meest aanspreken. We lezen ook graag terug waarom je kiest voor de regio Noord & Oost en met welke opleidingsziekenhuizen je affiniteit hebt.

02

De procedure

Het werven en selecteren van nieuwe aios interne geneeskunde is een gezamenlijke aangelegenheid binnen de regio. De opleiders van het UMCG doen de eerste brievenselectie. Een sollicitatiecommissie bestaat uit de opleider, plaatsvervangend opleider en een internist namens de vakgroep interne geneeskunde van het UMCG, twee opleiders uit de regionale ziekenhuizen en een aios. Tijdens het gesprek bespreken we onder andere je klinische ervaring, wetenschappelijke interesses en competenties, en natuurlijk je motivatie voor de interne geneeskunde en onze opleidingsregio.

03

Uitslag sollicitatie

De sollicitatiecommissie biedt een opleidingsplaats aan in afstemming met zoveel mogelijk alle regionale opleiders interne geneeskunde. Alle kandidaten die op gesprek zijn geweest, worden gebeld over de uitkomst van het sollicitatiegesprek en ontvangen een schriftelijke bevestiging binnen een week. Ben je aangenomen, laat ons dan binnen twee weken weten of je de aangeboden opleidingsplek accepteert.

04

Heb je nog vragen?

Vragen over de sollicitatieprocedure en de uiterste inleverdata voor de sollicitatie? Bel of mail met Renske Park, telefoon 050 - 3612350 r.park@umcg. Voor informatie over de opleiding kun je contact opnemen met Thera Links, opleider interne geneeskunde (t.p.links@umcg.nl) of Goda Choi plaatsvervangend opleider (c.w.choi@umcg.nl), en met de opleiders Interne geneeskunde van de regionale ziekenhuizen. Hun contactgegevens vind je bij de ‘samenwerkende ziekenhuizen’.

Deel deze opleiding