Cardiothoracale chirurgie

Een fascinerende en uitdagende opleiding met een duidelijk omschreven opleidingsschema waarin je groeit naar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Je hebt bovendien ruimschoots de mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te doen.

Doorgroeien in de cardiothoracale chirurgie

image

1

ziekenhuis verzorgt de A-opleiding

1

ziekenhuis verzorgt de B-opleiding

2

opleidingsplaatsen per jaar (gemiddeld)

Een fascinerende en uitdagende opleiding met een duidelijk omschreven opleidingsschema en een groot scala aan ingrepen waarin je groeit naar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Je krijgt bovendien ruimschoots de mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te doen.

Cardiothoracale chirurgie is een relatief  ‘jong’ specialisme en sterk in ontwikkeling. Het aandachtsgebied is breed en varieert van neonaat tot hoog bejaard, van maximaal invasief tot minimaal invasief, off- en on-pump coronary bypass operaties,  (minimaal invasieve) mitralisklep plastieken, transkatheter aortaklepimplantaties, van thoraxwandcorrecties (pectus excavatum of carinatum) tot thoraxwandresecties (longoncologie), van (thoracoscopische) longchirurgie tot hart- en  longtransplantaties.

De opleiding tot thoraxchirurg duurt momenteel nog 6 jaar, maar wordt volgens het nieuwe opleidingsplan 5,5 jaar.  Als aios werk je de eerste 4 jaar in het UMCG, het 5e jaar in het MST te Enschede en het 6e jaar (deels) in het UMCG of ander ziekenhuis voor je verdiepingsstage van een half jaar. De nieuwe opleiding tot cardiothoracaal chirurg in het UMCG streeft naar het ontwikkelen van bekwaamheden in ons vakgebied en is dus meer “competentie”-gericht dan “aantal- gericht. Tijdens de opleiding heb je stageperiodes op het gebied van Intensive Care Geneeskunde, (Kinder)Cardiologie en Longziekten.” Tevens krijg je onderwijs en zijn er voldoende mogelijkheden om benodigde cursussen te volgen en congressen te bezoeken. Voor

Binnen de Cardiothoracale Chirurgie zijn er, behalve de congenitale hartchirurgie, geen door de SRC erkende subspecialisaties . Wel kun je je verder bekwamen in zogenaamde aandachtsgebieden van ons specialisme zoals de hart- en/of longtransplantatiechirurgie, de implantatie van assist devices, transkatheter aortaklepchirurgie, aortachirurgie, (minimaal invasieve) mitraalklepchirurgie, ritmechirurgie of (oncologische) longchirurgie.

Voor, tijdens of na de opleiding word je gestimuleerd tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Dit kan eventueel uitmonden in een promotie.   ​

image

Samenwerkende ziekenhuizen

Medisch Spectrum Twente

  • Ziekenhuis
  • Enschede
image

Opleider Prof. dr. J.G. Grandjean

De specialismen Cardio-thoracale chirurgie en Cardiologie werken samen in het Thorax Centrum Twente (TCT), een centrum waar enthousiaste mensen topklinische zorg op hoog niveau. Binnen het specialisme Cardiologie zijn de interventiecardiologie, elektrofysiologie en non-invasieve beeldvorming de voornaamste aandachtsgebieden. Je krijgt als aios een unieke kans om je in het TCT verder te ontwikkelen en te specialiseren.

UMCG

  • Ziekenhuis
  • Groningen
image

Opleider Mevrouw dr. Y.L. Douglas

Een fascinerend en uitdagend specialisme met een glashelder opleidingsschema, een groot scala aan ingrepen waarin je groeit naar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid, en mogelijkheden voor het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Noord-Nederland

Noord-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

image
image

Testiomonial section title

image

Opleiders weten elkaar te vinden. Ideaal omdat je nu eenmaal je opleiding in meer ziekenhuizen doet.

aios .

Teach the teacher

Een goede opleider is de kortste weg naar een goede opleiding

Opleiders en supervisoren zijn zeer tevreden over het aanbod aan didactische trainingen zoals Teach the teacher. Binnen de OOR Noord- en Oost-Nederland gaan we de komend tijd ook experimenteren met een aantal minder formele vormen van leren zoals peercoaching en werkplekleren. Een goede opleider is immers de kortste weg naar een goede opleiding. Overigens, ook aios kunnen in de OOR N&O een Teach the teacher-cursus volgen

image

Sollicitatieprocedure

01

Oriënteren en kennismaken

Weet je nog niet wat je wilt na je master? Bij de opleidingen in de OOR N&O ben je in principe altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met de opleiding en de afdeling waar je misschien aan de slag wilt.

02

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met een landelijke sollicitatieronde, andere met een lokale of regionale. Je vindt die informatie bij de opleiding van je keuze.

03

Selectie

Ook de selectieprocedure verschilt per opleiding. Maar overal geldt: ervaring telt. Als je door een anios-plaats je hebt laten zien, is dat beslist een pre.

04

Aan de slag!

In de OOR N&O besteden we veel aandacht aan een goede introductie en heldere afspraken over wat aios en opleider van elkaar mogen verwachten. Zo zorgen we voor een goede start van je loopbaan.

Deel deze opleiding