Cardiologie

Een dynamisch vak waar je zowel diagnostiek doet als behandeling. Je kunt de A-opleiding volgen in Isala, het MST en het UMCG.

Stap voor stap doorgroeien in de cardiologie

image

3

ziekenhuizen verzorgen de A-opleiding

4

ziekenhuizen verzorgen de B-opleiding

12

opleidingsplaatsen per jaar (gemiddeld)

De opleiding tot cardioloog duurt 6 jaar. De eerste 2 jaar volg je de basisopleiding interne geneeskunde. Daarna doe je 4 jaar cardiologie. Je kunt de volledige opleiding cardiologie volgen in Isala, het Medisch Spectrum Twente, en het UMCG. Een deel van de opleiding kun je volgen in het Deventer Ziekenhuis, het Martini Ziekenhuis, het Medisch Centrum Leeuwarden en Treant (locatie Scheper).

Als cardioloog houd je je bezig met de preventie, diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten in de breedste zin van het woord, zoals bijvoorbeeld kransslagaderlijden, ritme- en geleidingsstoornissen, hartklepafwijkingen, hartspierziekten en aangeboren hartafwijkingen. Je beschikt hiervoor over een ruim arsenaal aan diagnostische mogelijkheden, zowel invasief (hartkatheterisatie), als non-invasief (echocardiografie, nucleaire technieken, cardiale MRI en CT). Ook beschik je over een scala aan therapeutische mogelijkheden. Vaak zal de behandeling van hart- en vaatziekten medicamenteus zijn, maar deze kan ook plaatsvinden door middel van een interventie, zoals het dotteren van de kransslagaders of het implanteren van een pacemaker, inwendige defibrillator of een kunstklep. Daarnaast kan de cardioloog een indicatie stellen voor hartchirurgie; de cardioloog is daarom ook intensief betrokken bij de voorbereiding en nabehandeling van patiënten die een hartoperatie ondergaan. De (technologische) ontwikkelingen in de cardiologie gaan snel en dat maakt het vak zeer dynamisch.

De opleiding cardiologie leidt op tot algemeen cardioloog. Elke aios doorloopt de eerste 5 jaar hetzelfde programma, bestaande uit de vooropleiding interne geneeskunde (2 jaar) en het basiscurriculum cardiologie (3 jaar). Het laatste (6e) jaar van de opleiding (verdiepingsjaar) kan je gebruiken om je basale kennis en vaardigheden uit te breiden en extra aandacht te besteden aan hiaten in je basiscompetenties. In het 6e opleidingsjaar werk je zelfstandiger dan in de eerste 5 basisjaren.
Uiteindelijk is de aios, als opstap naar de toekomstige positie als zelfstandig werkend cardioloog, in staat om anios, jongerejaars aios en allied professionals te superviseren. In het laatste jaar kan men zich ook verder verdiepen in één of twee onderwerpen naar keuze. Na voltooiing van het verdiepingsjaar en registratie als (algemeen) cardioloog, kan een formeel fellowship gevolgd worden om zich te specialiseren in de interventie-cardiologie, elektrofysiologie, congenitale cardiologie, de non-invasieve cardiale beeldvorming of intensive care geneeskunde.

Je kunt de A-opleiding volgen in Isala, MST en het UMCG.

image

Samenwerkende ziekenhuizen

Treant

 • Ziekenhuis
 • Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal
image

Opleider Dr. R.L. (Rutger) Anthonio

De vakgroep cardiologie van Treant Zorggroep verzorgt een deel van de opleiding Cardiologie. Het huidige pakket van cardiologische zorg binnen Treant is indrukwekkend: ziekenhuislocatie Scheper in Emmen heeft namelijk een bovenregionale functie op het gebied van interventiecardiologie (dotteren). We bieden patiëntenzorg op maat voor elke individuele patiënt, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Martini Ziekenhuis

 • Ziekenhuis
 • Groningen
image

Opleider Dr. G.L. Bartels

In het kader van je opleiding in het UMCG kan je in het vijfde of zesde jaar van de opleiding een jaar stage lopen in het Martini Ziekenhuis.

UMCG

 • Ziekenhuis
 • Groningen
image

Opleider Dr. P.P. van Geel

De opleidingsgroep cardiologie in het UMCG bestaat uit ruim 20 cardiologen. Samen beschikken zij over expertise in alle gebieden van de cardiologie, onder andere hartfalen (incl. harttransplantatie), interventiecardiologie, electrofysiologie, congenitale en erfelijke hartziekten.

Isala

 • Ziekenhuis
 • Zwolle
image

Opleider Dr. A.R. Ramdat Misier

De specialisten binnen het specialisme Cardiologie van Isala kijken verder dan de algemene zorgtaken. De maatschap, die beschikt over een erkende A-opleiding, richt zich op alle vormen van cardiologie. Dat betekent dat ook elektrofysiologie, interventiecardiologie en klinische thoraxchirurgie belangrijke aandachtsgebieden zijn.

Medisch Spectrum Twente

 • Ziekenhuis
 • Enschede
image

Opleider Dr. P.M.J. Verhorst

De specialismen Cardiologie en Cardio-thoracale chirurgie werken samen in het Thorax Centrum Twente (TCT), een centrum waar enthousiaste mensen topklinische zorg op hoog niveau bedrijven. Binnen het specialisme Cardiologie zijn de interventiecardiologie, elektrofysiologie en non-invasieve beeldvorming de voornaamste aandachtsgebieden. Je krijgt als aios een unieke kans om je in het TCT verder te ontwikkelen en te specialiseren.

Deventer Ziekenhuis

 • Ziekenhuis
 • Deventer
image

Opleider Dr. J. van Wijngaarden

Samen met Isala Klinieken in Zwolle en MST in Enschede leiden we al jaren op. In 2017 is het Deventer Ziekenhuis opnieuw erkend als STZ-ziekenhuis en in 2018 werd het certificaat van de RGS-instellingsvisitatie ontvangen. Opleiden zit in onze genen!

Medisch Centrum Leeuwarden

 • Ziekenhuis
 • Leeuwarden
image

Opleider Dr. S.H. Hofma

Maak kennis met een grote verscheidenheid aan patiënten en pathologie. In het Hartcentrum van het MCL is opleiden een kerntaak. Alle cardiologen volgden daarom de Teach the Teacher-cursus.

Noord-Nederland, een fijne regio

Noord-Nederland, een fijne regio om te wonen, te werken en te leren

image
image

Artsen zijn ook de leraren van hun patiënt

image

Artsen zijn ook de leraren van hun patiënten. Daarom investeren we structureel in onderzoek en innovatie van de opleiding.

Paul Brand

Meer perspectieven

Het is zwart en wit en staat in de wei

Het is zwart en wit en staat in de wei. In een Universitair Medisch Centrum ziet men dan al snel een zebra terwijl in de periferie men vaak eerst aan een koe denkt. In de OOR Noord- en Oost-Nederland werken we nauw samen zodat je als aios of anios gebruik leert maken van beide denkrichtingen.

image

Sollicitatieprocedure

01

Oriënteren en kennismaken

Weet je nog niet wat je wilt na je master? Bij de opleidingen in de OOR N&O ben je in principe altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met de opleiding en de afdeling waar je misschien aan de slag wilt.

02

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met een landelijke sollicitatieronde, andere met een lokale of regionale. Je vindt die informatie bij de opleiding van je keuze.

03

Selectie

Ook de selectieprocedure verschilt per opleiding. Maar overal geldt: ervaring telt. Als je door een anios-plaats je hebt laten zien, is dat beslist een pre.

04

Aan de slag!

In de OOR N&O besteden we veel aandacht aan een goede introductie en heldere afspraken over wat aios en opleider van elkaar mogen verwachten. Zo zorgen we voor een goede start van je loopbaan.

Deel deze opleiding