Bedrijfsgeneeskunde

Het beroep van bedrijfsarts heeft vele aantrekkelijke kanten. Je bent een geregistreerd sociaal-geneeskundig medisch specialist met interessant en uitdagend werk. Als je wilt kun je in loondienst maar je kunt je ook prima als zelfstandige vestigen. Bovendien, het is ook dankbaar werk: naast verzuimbegeleiding krijgt preventie steeds meer aandacht.

Stap voor stap doorgroeien als bedrijfsarts

image

1

ziekenhuis verzorgt de A-opleiding

0

ziekenhuizen verzorgen de B-opleiding

2

opleidingsplaatsen per jaar (gemiddeld)

Als bedrijfsarts ben je een adviseur op basis van arbeidsgezondheidskundige expertise. Je bent in staat beroepsziekten en beroepsgebonden aandoeningen te beoordelen, en medewerkers daarin te begeleiden en te adviseren. En je doet aan preventie om het arbeidsvermogen van medewerkers op peil te houden of te bevorderen.

Als bedrijfsarts ben je een adviseur op basis van arbeidsgezondheidskundige expertise. Je bent in staat beroepsziekten en beroepsgebonden aandoeningen te beoordelen, en medewerkers daarin te begeleiden en te adviseren. En je doet aan preventie om het arbeidsvermogen van medewerkers op peil te houden of te bevorderen.

Je draagt de verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding en de arbozorg bij kleine en grote organisaties. Je adviseert over de aanpak van het ziekteverzuim en de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Tevens begeleid je de re-integratie van zieke werknemers en houd je bedrijfsgeneeskundig spreekuur.

De nadruk ligt echter op preventie van ziekteverzuim door middel van organisatieadvies op het gebied van werken aan gezondheid. Hierbij moet je denken aan preventiemaatregelen als beschermende kleding en gehoorbescherming, maar ook de begeleiding van zwangere vrouwen.

De opleiding duurt 4 jaar en is ingedeeld in 8 semesters met ieder een inhoudelijk thema, zoals professioneel werken, verzuim en re-integratie, verzuimbeleid en risico’s in arbeid.een combinatie van theoretisch en praktijkonderwijs.

Je werkt in de praktijk én volgt een intensief  cursorisch onderwijsprogramma, verzorgd door de NSPOH in Utrecht of de SGBO in Nijmegen. De opleiding wordt betaald door de werkgever.

Praktijkopleiding

De ‘arts in opleiding tot specialist arbeid en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde’ (aios bedrijfsgeneeskunde) werkt onder begeleiding van een ervaren collega: de praktijkopleider. Je krijgt toegesneden praktijkopdrachten om je persoonlijke competenties uit te breiden. In de loop van de opleiding word ingezet op een steeds uitgebreider werkterrein.

Instituutsonderwijs

Parallel aan de praktijkopleiding vindt het instituutsonderwijs plaats. Kennis en vaardigheden worden aangeboden in een afwisselend programma van interactieve colleges, vaardigheidstrainingen, moduleopdrachten en thematische werkgroepen. Het cursorisch gedeelte is te volgen in Utrecht (NSPOH) en in Nijmegen (SGBO).

image

Samenwerkende ziekenhuizen

UMCG

  • Ziekenhuis
  • Groningen
image

Opleider Drs. P.A. Flach

Het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen werken samen in de opleiding tot bedrijfsarts. Vier dagen per week werk je in een compacte arbodienst met alle relevante disciplines. Eén dag per week ben je bezig met het theoretisch deel van de opleiding, bij de SGBO in Nijmegen of de NSPOH in Utrecht.

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

Noord- en Oost-Nederland, een fijne plek om te wonen, te werken en te leren

image
image

Over de opleiding in de OOR Noord- en Oost-Nederland

image

Artsen zijn ook de leraren van hun patiënten. Daarom investeren we structureel in onderzoek en innovatie van de opleiding.

Paul Brand

Jouw talent

Jouw talent, onze regio

In de OOR Noord- en Oost-Nederland werken we samen aan steeds betere opleidingen. Aandacht voor vernieuwing. Aandacht voor aios. En ook: aandacht voor anios. De OOR Noord- en Oost-Nederland is daarom een regio waar je als aios én anios je talenten maximaal kunt ontplooien.

image

Sollicitatieprocedure

01

Oriënteren en kennismaken

Weet je nog niet wat je wilt na je master? Bij de opleidingen in de OOR N&O ben je in principe altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met de opleiding en de afdeling waar je misschien aan de slag wilt.

02

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met een landelijke sollicitatieronde, andere met een lokale of regionale. Je vindt die informatie bij de opleiding van je keuze.

03

Selectie

Ook de selectieprocedure verschilt per opleiding. Maar overal geldt: ervaring telt. Als je door een anios-plaats je hebt laten zien, is dat beslist een pre.

04

Aan de slag!

In de OOR N&O besteden we veel aandacht aan een goede introductie en heldere afspraken over wat aios en opleider van elkaar mogen verwachten. Zo zorgen we voor een goede start van je loopbaan.

Deel deze opleiding