Anesthesiologie

Wil je de regie? Kies dan voor de anesthesiologie! De anesthesioloog is de medisch specialist die de vijf terreinen van de anesthesiologie toepast en uitdraagt; van perioperatieve zorg, urgentiegeneeskunde en intensive care naar pijn- en palliatieve geneeskunde. Hierbij wordt interdisciplinair samengewerkt, in keten- en teamverband.

Doorgroeien in de anesthesiologie

image

1

universitair ziekenhuis

5

regionale ziekenhuizen

12

opleidingsplaatsen per jaar (gemiddeld)

Brede theoretische kennis op het gebied van farmacologie, fysiologie en praktische vaardigheden zijn kenmerkend voor de anesthesiologie Collegiaal samenwerken, flexibiliteit en probleemoplossend vermogen zijn onontbeerlijk in een praktijksetting, waarin geen dag hetzelfde is.

De opleiding tot anesthesioloog duurt 5 jaar. Je volgt de opleiding grotendeels in het UMCG. Vanaf de tiende maand ga je voor 12 maanden naar één van de regionale ziekenhuizen uit het opleidingscluster: de Ziekenhuisgroep Twente in Almelo, het Deventer Ziekenhuis, het Medisch Spectrum Twente in Enschede, De Tjongerschans in Heerenveen of de Isala klinieken in Zwolle. Ook kun je enkele specifieke onderdelen van de opleiding volgen in het Nij Smellinghe Ziekenhuis in Drachten of het Medisch Centrum Leeuwarden.

De opleiding bestaat uit een gemeenschappelijk deel een differentiatie-deel.

Het gemeenschappelijk deel is opgebouwd uit zeven thema’s die samen de basis van het vakgebied vormen:

 • algemene perioperatieve geneeskunde
 • perioperatieve geneeskunde in aandachtsgebieden
 • intensive care
 • urgentiegeneeskunde
 • pijn- & palliatieve geneeskunde
 • onderwijs en wetenschap
 • de anesthesioloog in het ziekenhuis.

Voor het differentiatie-deel kies je uit drie uitstroomprofielen:

 • anesthesioloog-perioperatief specialist,
 • anesthesioloog-intensivist
 • anesthesioloog-pijnspecialist.

Gedurende de eerste drie opleidingsjaren komen de opleidingsonderdelen van het gemeenschappelijk deel: de anesthesiologische perioperatieve basiszorg met stages in de algemene perioperatieve zorg (academisch en regionaal), thoraxanesthesie, intensive care, pijn- en palliatieve geneeskunde.

In de laatste twee opleidingsjaren bestaat het programma voor een deel uit de speciële perioperatieve zorg en voor een deel uit de stages van één van de drie uitstroomprofielen.
Meer informatie vind je in het Regionaal Opleidingsplan Anesthesiologie OOR Noord- en Oost-Nederland

Naast de benodigde kennis ontwikkel je tijdens de opleiding competenties en vaardigheden, beschreven als Entrustable Professional Activities (EPA’s), zodat je uiteindelijk bekwaam bent als anesthesioloog.

Supervisie en beoordeling vinden voor een belangrijk deel plaats in de dagelijkse praktijk, waarbij leren op de werkplek de kern is van het opleidingsproces.

Je voortgang in de opleiding leg je vast in je portfolio. Hierbij maak je gebruik van diverse instrumenten zoals: KPE, DOPS, 360 graden feedback, sterkte-zwakte-analyse, voortgangsgesprekken, IOP en landelijke trainingen en toetsen.

We vinden niet alleen je beroepsvorming belangrijk, maar ook je persoonlijke ontwikkeling. In de voortgangsgesprekken wordt dan ook specifiek aandacht besteed aan je welzijn en weerbaarheid.

De opleider in het UMCG is mevrouw drs. Martine H. Yntema-Kalff. Dr. M. (Miriam) Zeillemaker. is plaatsvervangend opleider.

Opleiders van de regionale ziekenhuizen zijn:

 • Drs. Jan-Hein M.G. Cobben, opleider Anesthesiologie, Deventer Ziekenhuis
 • Dr. Cees G. Olthof, opleider Anesthesiologie, Isala klinieken Zwolle
 • Dr. Jolande Bolk, opleider Anesthesiologie, Medisch Spectrum Twente Enschede
 • Dr. Jan Petersen, opleider Anesthesiologie, Tjongerschans Ziekenhuis Heerenveen
 • Drs. Ellen M.J.M. Backus, opleider Anesthesiologie, Ziekenhuisgroep Twente Almelo

Onderwijs is afgestemd op en geïntegreerd in het werkplekleren. Het cursorisch anesthesiologisch onderwijs wordt in het UMCG, regionaal en landelijk aangeboden. Daarnaast is er een discipline overstijgend cursusaanbod. In het begin van de opleiding volg je vooral gestructureerd onderwijs in groepsverband, zoals een luchtwegtraining en communicatiecursus. In de latere opleidingsfase volg je in toenemende mate een geïndividualiseerd onderwijsprogramma.

Gedurende de hele opleiding wordt aandacht besteed aan wetenschappelijke vorming waarbij je gestimuleerd wordt om te participeren in wetenschappelijk onderzoek.

Wil je meer weten over de opleiding anesthesiologie? Of een dag(deel) komen kennismaken? Neem dan contact op met het opleidingssecretariaat, telefoon 050 – 361 10 59.
Belangstelling voor de opleiding? Er is een doorlopende vacature voor anesthesioloog in opleiding.

image

Samenwerkende ziekenhuizen

UMCG

 • Ziekenhuis
 • Groningen
image

Opleider Drs. M.H. Yntema-Kalff

Een opleidingsprogramma dat bijzonder goed in elkaar zit. Een werk- en leeromgeving waar je ruimte krijgt om je te ontwikkelen. Een ziekenhuis waarin je als anesthesioloog in opleiding veel kanten op kunt. Dat is Anesthesiologie in het UMCG.

Tjongerschans

 • Ziekenhuis
 • Heerenveen
image

Opleider Dr. Oliver Beck

In Tjongerschans (Heerenveen) kun je een deel van de opleiding Anesthesiologie volgen.

Isala

 • Ziekenhuis
 • Zwolle
image

Opleider Dr. C.G. Olthof

Binnen het specialisme Anesthesiologie van Isala zijn 33 anesthesiologen werkzaam. Ieder van hen richt zich op een eigen specifiek aandachtsgebied(en): cardioanesthesiologie, intensive care, kinderanesthesiologie, pijnbehandeling, trauma of onderzoek.

Medisch Spectrum Twente

 • Ziekenhuis
 • Enschede
image

Opleider Onbekend

Deventer Ziekenhuis

 • Ziekenhuis
 • Deventer
image

Opleider Dr. J.M.G. Cobben

Al sinds 2004 worden aios Anesthesiologie gedetacheerd in het Deventer Ziekenhuis voor het perifere deel van hun opleiding. Opleiden zit in onze genen!

ZGT

 • Ziekenhuis
 • Almelo en Hengelo
image

Opleider E.M.J.M. (Ellen) Backus

Je maakt tijdens je opleidingsjaar in ZGT kennis met alle aspecten van de anesthesiologie en perioperatieve geneeskunde in een niet-academisch opleidingsziekenhuis. Dus ook het functioneren van een specialistensamenwerkingsverband.

Wonen, werken en leren in Noord-Nederland

Noord-Nederland, rust, ruimte én reuring

image
image

Adaptieve professionals

image

Om aios weerbaarder te maken moeten wij hun werkplezier vergroten en hen daadwerkelijk aan het stuur durven laten van hun beroepsontwikkeling.

Jouw talent

Jouw talent, onze regio

In de OOR Noord- en Oost-Nederland werken we samen aan steeds betere opleidingen. Aandacht voor vernieuwing. Aandacht voor aios. En ook: aandacht voor anios. De OOR Noord- en Oost-Nederland is daarom een regio waar je als aios én anios je talenten maximaal kunt ontplooien.

image

Sollicitatieprocedure

01

Oriënteren en kennismaken

Weet je nog niet wat je wilt na je master? Bij de opleidingen in de OOR N&O ben je in principe altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met de opleiding en de afdeling waar je misschien aan de slag wilt.

02

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met een landelijke sollicitatieronde, andere met een lokale of regionale. Je vindt die informatie bij de opleiding van je keuze.

03

Selectie

Ook de selectieprocedure verschilt per opleiding. Maar overal geldt: ervaring telt. Als je door een anios-plaats je hebt laten zien, is dat beslist een pre.

04

Aan de slag!

In de OOR N&O besteden we veel aandacht aan een goede introductie en heldere afspraken over wat aios en opleider van elkaar mogen verwachten. Zo zorgen we voor een goede start van je loopbaan.

Deel deze opleiding