Nieuws
image

Jl. donderdag 30 november vond de jaarlijkse Werkconferentie van de Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) Noord Oost (NO) Nederland plaats, georganiseerd door ZGT in de business lounge van Erve Asito. Het centrale thema dit jaar was het inzetten op de bevlogen vitale dokter, voor nu en in de toekomst. ZGT speelde daarbij mede een initiërende rol vanuit de thema’s Samen Vitaal en Leefstijlgeneeskunde.

De OOR NO is een samenwerkingsverband voor medische vervolgopleidingen van opleidingsziekenhuizen, GGZ- en revalidatie-instellingen in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en het noordelijk deel van Flevoland (www.oorno.nl), gecentreerd rondom het UMCG.

ZGT Academie heeft dit jaar de organisatie en het programma van deze conferentie voor haar rekening genomen, in samenspraak met de collega’s van de OOR NO. Na een welkom en openingswoord om 10.00 uur door Hilde Dijstelbloem werkten bestuurders en leden van regionale opleidingsclusters de gehele ochtend aan vraagstukken rondom duurzame inzetbaarheid, aantrekkelijkheid en ‘Positief Gezond’ werkgeverschap voor arts-assistenten specifiek voor onze regio.

Na deze inspirerende ochtend werd er een gezonde lunch geserveerd. De middag stond geheel in het teken van Leefstijl en Zelfzorg. Onder leiding van decaan ZGT Academie Michaël Lansbergen werden de thema’s geïntroduceerd via een interview met Folkert Visser (internist-opleider bij ZGT). Ruim 70 bestuurders, opleiders, arts-assistenten, coördinatoren, leerhuismanagers, decanen en onderwijskundigen namen vervolgens deel aan workshops over Leefstijlcoaching (door Marjan Hulshof) en Generatieleren (door Emmy Wittenberg). Tussendoor was er een spraakmakend activerend intermezzo waarbij alle deelnemers synchroon een Haka, een ceremoniële dans van de Maori’s uit Nieuw-Zeeland, uitvoerden!

Na een plenaire afsluiting en borrel reisde iedereen rond 17.00 uur weer terug naar huis en daarbij ontvingen wij veel enthousiaste reacties! Volgend jaar vindt de Werkconferentie plaats in het Martini Ziekenhuis.

Deel deze opleiding

Neem contact op met de OOR N&O

Bel of mail ons

Contactpagina