Nieuws
image

In de aanloop naar een instellingsvisitatie op 29 november onderwierp het UMCG zich op 2 juli jl. aan een proef-instellingsvisitatie. Een mooie dag, vonden alle betrokkenen. Prodecaan Gerda Croiset: “We zijn het eerste huis dat een proef-instellingsvisitatie deed. Een proefvisitatie is een prachtig instrument om alles op scherp te zetten. Sommige dingen hadden we ons nog niet goed gerealiseerd.

We hebben nu nog vier maanden om zaken uit te werken.” Jan Pruim, voorzitter van de COC in het UMCG, onderschrijft haar indruk: “Ja, we zijn op de goede weg. Het is nu een kwestie van losse eindjes aan elkaar knopen. Als dat lukt, dan kunnen we een hele goede visitatie neerzetten.”

Pareltjes

In de proefvisitatie sprong er een aantal pareltjes uit. Bijvoorbeeld de goede sfeer en het enthousiasme en de gedrevenheid van de medewerkers, de veiligheid van het opleidingsklimaat en het Opleiderscafé, waar opleiders elkaar informeel spreken over thema’s als betrokkenheid en discipline overstijgend onderwijs.

Lunchwandeling KNO

Een bijzondere parel vormde de lunchwandeling over de afdeling KNO. Daarin vertelde onder anderen aios Herman Helder over de nieuwe wijze van onderzoek op de afdeling KNO. Helder: “De commissie was heel benieuwd. Door de gewone lunch te veranderen in een lunchwandeling had de commissie genoeg tijd om de afdeling te bezoeken.”

Kluspunten

Behalve de pluspunten kwamen er ook enkele kluspunten naar voren. Zo werd duidelijk dat de COC  zich nog meer kan profileren en dat aniossen wel wat meer aandacht kunnen krijgen. En het feit dat er geen #MeToo meldingen zijn, vraagt nadere aandacht.

Erkenning RGS

Bij de instellingsvisitatie staan de opleidingstaken en de controle daarop door de COC in de breedste zin centraal. De visitatiecommissie gaat in gesprek met vertegenwoordigers van alle betrokkenen. Als de instellingsvisitatie positief uitpakt krijgt het UMCG de erkenning als opleidingsinstelling voor alle RGS-opleidingen.

Deel deze opleiding

Meer weten over de OOR NO?

De OOR Noord- en Oost-Nederland bestaat uit 18 ziekenhuizen en instellingen waar we iedere dag werken aan een goede opleiding. Je leest alles over de regio op de nieuwspagina.

Nieuws uit onze onderwijs- en opleidingsregio