Nieuws
image

Ter voorbereiding op de opschaling met  het oog op Corona in Medisch Spectrum Twente heeft Medical School Twente (het leerhuis) een scenario-training ontwikkeld voor artsen al dan niet in opleiding tot specialist die zich beschikbaar hebben gesteld voor werkzaamheden op covid-19-afdelingen. Bijna 100 a(n)ios volgden deze training. De reacties zijn positief: ‘door deze training voel ik mij bekwamer om te werken op een COVID-afdeling’.

Mede door de samenwerking met Universiteit Twente is het gelukt om deze training vorm te geven. Door het beschikbaar stellen van een extra medische pop en ondersteuning tijdens de eerste scholingsdagen, waren wij in staat deze training op zeer korte termijn te kunnen vormgeven en te starten.

Zodra de training is afgerond kunnen a(n)ios, op basis van de ABDCE-methodiek, medische spoedsituaties op systematische wijze benaderen. Deze systematiek zorgt voor een eenduidige communicatie in spoed- en crisissituaties. De training duurde drie uur, waarin drie scenario’s getraind werden met ervaren internisten (oud intensivisten) als trainers. Een grote groep a(n)ios is inmiddels werkzaam (geweest) op covid-19 afdelingen. Mocht een verdere opschaling nodig zijn, dan is MST goed voorbereid en kan opschaling snel gerealiseerd worden.

Deel deze opleiding