Nieuws
image

Op 14 oktober verstuurde de commissie Innovatie- en Wetenschapsfonds van de de OOR NO een oproep voor het indienen van subsidie-aanvragen voor wetenschapsprojecten binnen de OOR Noord- en Oost-Nederland. Indienen kan tot uiterlijk 15 december 2021.

Sinds 2018 kent onze OOR mogelijkheden voor het ondersteunen van wetenschapsprojecten over de medische vervolgopleidingen en de ontwikkeling daarvan. In 2019 zijn de eerste projectsubsidies toegekend en de eerste promovendi aan de slag gegaan.

Twee soorten projecten

In de eerste plaats is er jaarlijks ruimte voor een promotietrajectsubsidie (loonkosten fulltime aios-onderzoeker, gedurende maximaal 4 jaar). Per jaar is maximaal één promotietrajectsubsidie beschikbaar. Daarnaast is er stimuleringssubsidie beschikbaar voor het ontwikkelen van 7 onderzoeksvoorstellen die in potentie door kunnen groeien naar een promotietraject, met een maximale looptijd van 2 jaar. Per jaar zijn maximaal 7 stimuleringssubsidies beschikbaar, elk maximaal €10.000,- Voor beide soort projecten is een aanvraagformulier beschikbaar op de website van de OOR N&O.

Promotietrajectsubsidies

Aanvragen voor promotietrajectsubsidies worden in twee rondes beoordeeld. U kunt hiervoor in eerste instantie alleen een vooraanmelding indienen. Na beoordeling hiervan zal aan twee tot vier aanvragers worden gevraagd hun aanvraag verder uit te werken volgens een dan aan te reiken format.

Per jaar zijn 7 stimuleringssubsidies beschikbaar, elk maximaal €10.000,-

Alle projecten moeten een wetenschappelijke evaluatie bevatten met valide onderzoeksmethoden. In aanmerking voor subsidie komen onderzoeksprojecten, procesinnovaties met effectmetingen en validatie-onderzoek van innovaties van medische vervolgopleidingen.

Wat komt niet in aanmerking?

Aanvragen voor structurele personele inzet en honoraria en loonkosten van medisch specialisten komen niet in aanmerking voor subsidie. Ook aanvragen voor onderzoek over medisch-inhoudelijke vragen komen niet in aanmerking voor subsidie. Voor verdere details verwijzen we u graag naar het reglement dat u op de website vindt.

Indienen en beoordelen

U kunt uw aanvraag uiterlijk 15 december 2021 indienen bij het mailadres wetenschapsprojectenopleiding@umcg.nl. Uw aanvragen worden beoordeeld door een daartoe ingestelde beoordelingscommissie onder voorzitterschap van prof.dr. P.L.P. Brand, hoogleraar klinisch onderwijs in het UMC Groningen en hoofd medisch opleidingsbeleid Isala Academie in Zwolle.

U vindt op de website van de OOR NO alle informatie en de aanvraagformulieren.

Deel deze opleiding

Regiofonds

Het Regionaal Ontwikkel- en Innovatiefonds ondersteunt ontwikkeling en innovatie van de opleiding tot medisch specialist binnen de regio.

Bekijk de subsidiemogelijkheden