Nieuws
image

Op donderdag 24 november vond in het ATLAS Theater Emmen de jaarlijkse werkconferentie van de OOR NO plaats. Het thema luidde: ‘Samenwerking en verbinding’.

’s Morgens was de eerste opleidingsvergadering waarbij opleiders, de ReCOC en leden van het Leerhuisoverleg met elkaar in gesprek zijn gegaan over de koers van de OOR NO en de rol van de regionale opleidingsgroep daarin. Ziekenhuisbestuurders vonden elkaar die ochtend bovendien in het Bestuurlijk Overleg. ’s Middags was de reguliere werkconferentie. Er waren een kleine 100 deelnemers: aios, opleiders, bestuurders, COC-voorzitters, coördinatoren en onderwijskundigen. Petra Callenbach en Annieke Bakker (beiden Treant) maakten deel uit van het organisatorisch comité. Ze kijken tevreden terug: ‘Het was fijn om elkaar weer te zien. Dat zag je, dat hoorde je en dat merkte je aan de sfeer.’

De opening van het gezamenlijke middagprogramma werd verzorgd door Treant-bestuurder Paula Nelissen. Zij zette de zaal direct aan het werk. Het was de aftrap voor een middag waarin deelnemers met elkaar in gesprek gingen en elkaar (beter) leerden kennen.

Betere samenwerking en meer verbinding

Dierenarts in Wildlands

Job Stumpel, de dierenarts van Wildlands, vertelde over de parallellen tussen diergeneeskunde en de geneeskunde voor mensen. Die zijn er legio. In dit verband is misschien wel de belangrijkste parallel dat goede samenwerking cruciaal is, en dat het lóónt. Als enige dierenarts voor een zó uiteenlopende groep dieren, is Stumpel gedwongen om samenwerking met andere dierentuinen te zoeken. Maar hij werkt ook samen met Treant. Zo gebruikt hij voor zijn dieren overtollige medische apparatuur van het ziekenhuis.

Verbinding tussen cure en care

Kim Viskaal, nu aios Ouderengeneeskunde in Treant, vertelde over haar ervaringen als wissel-anios. Het is een aanpak waar Treant al meer dan 2 jaar mee werkt en waar veel belangstelling voor is. Je krijgt als anios een contract voor 2 jaar en in die tijd maak je kennis met meerdere afdelingen. Vaak kiezen anios ook voor een afdeling in de care. Dit leidt tot betere samenwerking en meer verbinding tussen de cure en de care binnen Treant. Je weet als behandelend arts hoe het vervolgtraject er binnen Treant uit ziet, en als medewerker van een van de zorginstellingen ken je de voorgeschiedenis beter. Dat heeft positief effect op de overdracht en daarmee ook op de zorg voor de patiënt. Dit programma is bedoeld voor anios. Treant zou het ook een waardevolle aanvulling op de opleiding vinden.

Andere sprekers waren Paul Brand over ‘Shared decision making’. In de vorm van een informatiemarkt bespraken Marieke Adema, Ceciel Pinners en Marloes Reenalda een aantal thema’s uit het Jaarplan van de OOR NO zoals de pilot met de Arts-Trainee in Isala en het project vOORloper (Medtech) van MST, UT en UMCG. Daarover leest u op deze nieuwspagina later meer.

Innovation Challenge

En toen was het tijd voor de uitreiking van de Innovation Challenge-wisselbokaal. Er waren dit jaar 5 prachtige inzendingen. Uiteindelijk won de beste. En dat was Marije Peters, anios Kindergeneeskunde in het MCL. Zij ontwikkelde een neonatale-reanimatietraining m.b.v. augmented reality.  Zij ontving uit handen van dagvoorzitters Michiel van den Berg (COC-voorzitter Treant) en Tanneke Herklots (aios Chirurgie Treant) de wisselbokaal alsmede een cheque.

Bekijk hieronder nog een kleine impressie (gemaakt door Robert Smit, Margriet Rocks en Petra Callenbach)

Deel deze opleiding

Over ons

Ga naar 'Over ons'

Voor de OOR