Nieuws
image

De OOR NO ontwikkelde het afgelopen jaar een governance code voor regionaal samenwerkende opleidingsgroepen.

De code is waardevol omdat samenwerking nu eenmaal per definitie af en toe spelregels vereist. Goed nieuws dus voor bijvoorbeeld de regionale opleiding Spoedeisende Geneeskunde.

Horizontale visitatie

De RGS toetst regelmatig of opleidingen aan de erkenningseisen voldoen. Dat gebeurt middels visitaties. Maar opleidingen worden steeds vaker regionaal ingericht. Daarom startte de RGS in 2020 met een pilot waarbij opleidingen niet langer individueel getoetst worden, maar waarbij samenwerkende opleidingen in de regionale opleidingsgroep (het opleidingscluster) gezamenlijk worden gevisiteerd. Dat is de zogenaamde horizontale visitatie.  

Iets om op terug te vallen 

Constant Coolsma, opleider Spoedeisende geneeskunde in het MCL, is blij met de totstandkoming van de code. ‘In de OOR N&O verzorgen het Isala, het MCL en het UMCG gezamenlijk een regionaal curriculum van totaal 36 maanden. Een regionale governance code is een vereiste vanuit de RGS als je een regionale opleiding inregelt. Verder is het natuurlijk voor alle opleidingspartijen fijn dat áls er een conflict ontstaan, waar je natuurlijk niet vanuit gaat, er iets is om op terug te vallen zodat de grote lijn geborgd blijft. Dat is in het belang van de aios die in opleiding zijn.’ 

Een speciale werkgroep binnen de OOR NO heeft afgelopen jaar zo’n code opgesteld. De code is door het Bestuurlijk Overleg vastgesteld, met dien verstande dat hij nog wel door de afzonderlijke Raden van Bestuur moet worden geratificeerd.  

Deel deze opleiding

Meer informatie

Samenwerkende opleidingen in de OOR N&O

Spoedeisende geneeskunde