Nieuws
image

De opleiding Spoedeisende geneeskunde in de OOR NO, verzorgd door Isala, MCL en UMCG tezamen, is het eerste samenwerkingsverband dat regionaal werd gevisiteerd. Dat gebeurde woensdag 16 juni. Coördinerend opleider Amanda Drost – de Klerck (UMCG) kijkt tevreden terug.

Veel opleidingen worden in een samenwerkingsverband verzorgd. De RGS wil in die gevallen eigenlijk het samenwerkingsverband visiteren in plaats van de afzonderlijke deelopleidingen. Om ervaring op te doen zijn er dit jaar 6 van dergelijke regionale visitaties gepland. Bij wijze van pilot.

Relatief weinig werk

‘Toen we meekregen dat de RGS geschikte kandidaten zocht voor de pilot meldden we ons direct aan. Je wilt meedoen om te laten zien dat je het goed voor elkaar hebt maar beslist ook om te horen waar en hoe het beter kan. Bovendien dachten we dat het relatief weinig werk was: we waren alle drie recent gevisiteerd dus er lag al veel klaar.’

50 documenten

Dat viel uiteindelijk wat tegen. Maar dat lag ook aan de opleiders zelf. ‘We werden wat te perfectionistisch. We wilden álles op orde hebben. Maar het voordeel van samenwerken is wel dat je de werklast kunt verdelen. Ik als coördinerend opleider moest nog wel zorgen dat alle documenten er op tijd waren. Het gaat dan om zo’n 50 documenten! Ik heb alleen al 23 mapjes met documenten: bijvoorbeeld 4 mapjes van de notulen van de opleidingsvergadering. Eén voor elke afzonderlijke opleiding en één voor de gezamenlijke.’

De visitatie verliep online. ‘Ach, dat zijn we inmiddels wel gewend. Ik ben ook visitator bij andere opleidingen. Eigenlijk werkt dat best goed. Ik merk alleen wel dat het wat lastiger kan zijn om de onderlinge verstandhouding te proeven binnen een opleiding. Nu zat ik aan de andere kant. Ik had de indruk dat we onze trots goed over het voetlicht konden brengen.’

Mijn OOR

Een van die punten van trots is de ‘mijn-OOR-omgeving’ die de regionale opleiding ontwikkelt.

Alle documenten en al het ander materiaal onder handbereik

‘Dat speelt 1 op 1 in op wat aios ons meegaven: ze missen een web-omgeving waar alle documenten rond de opleiding te vinden zijn. Zo’n omgeving wordt nu ontwikkeld. Nu hebben we als opleiders een gezamenlijke dropbox. Straks hebben we als regionale opleiding één plek waar alle documenten en al het ander materiaal onder handbereik zijn en waar we een gezamenlijke agenda kunnen gebruiken.’

Samen verantwoordelijk

Die nieuwe web-omgeving speelt ook in op een van de tips die de opleiding kreeg. ‘We hebben de regionale zaken over het algemeen goed geregeld. De structuur, de stageplannen, de manier waarop EPA’s over en weer kunnen worden gehanteerd. Maar wat de visitatiecommissie opmerkte was dat we eigenlijk nog te weinig profiteren van de lokale verschillen. Ideeën voor een lokale onderwijsdag bijvoorbeeld. We kunnen meer leren van elkaar. En we voelen ons erg verantwoordelijk voor de gezamenlijke onderwerpen zoals de kwaliteitscyclus maar de dingen die op lokaal niveau moeten worden aangepakt, daar hebben we als collectief weinig aandacht voor. Je bent natuurlijk samen verantwoordelijk voor de pareltjes maar ook voor de dingen die nog niet zo goed lopen.’

Na de uitvoering van de eerste twee tot vier regionale visitaties gaat de RGS de aanpak evalueren. Bekijk hier de informatie van de RGS over regionaal visiteren

Deel deze opleiding

Meer informatie

Samenwerkende opleidingen in de OOR N&O

Spoedeisende geneeskunde