Nieuws
image

Het ministerie van VWS wil de opleidingsplaatsen voor medisch specialisten over het land anders verdelen. Het plan levert de regio Noordoost (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en de kop van Flevoland) in 2024 28 extra opleidingsplaatsen op.

Dit is te lezen in de reactie op het Capaciteitsplan 2024-2027 die de ministers Ernst Kuipers (VWS), Conny Helder (Langdurig Zorg en Sport) en Robbert Dijkgraaf (OCW) deze week aan de voorzitter van de Tweede Kamer stuurden. Het besluit is nog niet definitief genomen.

Verdeling op basis van zorgvraag in de regio

Momenteel wordt het aantal opleidingsplaatsen per Opleidings- en Onderwijs Regio (OOR) voor een groot deel bepaald door de hoeveelheid verleende zorg die in opleidingsinstellingen wordt gedaan. Dat gaat vanaf 2024 veranderen: VWS wil dat de verleende zorg van álle ziekenhuizen in de OOR meeweegt bij het maken van de verdeling van het aantal opleidingsplekken voor medisch specialisten. Voor de regio Noordoost betekent dit dat er 28 opleidingsplekken bij komen.

‘Een logische en belangrijke ontwikkeling’, zegt Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit, lid van de Raad van Bestuur van het UMCG. ‘Wij maken ons hier al jaren hard voor. Uit onderzoek weten we dat veel jonge klaren na hun opleiding blijven werken in de regio waar ze zijn opgeleid. In het Noorden leiden we nu te weinig medisch specialisten op voor de zorgvraag die we hier hebben. Deze ontwikkeling is belangrijke stap in het oplossen van dit probleem.’

KADER: Over het Capaciteitsplan

In het genoemde Capaciteitsplan staat hoeveel opleidingsplaatsen alle medische en aanverwante (vervolg)opleidingen moeten krijgen om ervoor te zorgen dat er voldoende zorgmedewerkers worden opgeleid om aan de toekomstige zorgvraag te kunnen voldoen. Dit wordt bepaald door het Capaciteitsorgaan, een stichting die is opgericht in 1999 door een groot aantal veldpartijen uit de zorg. Het Capaciteitsorgaan stelt ramingen op met betrekking tot de toekomstige benodigde capaciteit aan professionals in de zorg. De adviezen en ramingen betreffen de medische profiel- en vervolgopleidingen, en de initiële opleidingen tot basisarts (geneeskunde), tandarts, mondzorgkundige, physician assistant en verpleegkundig specialist.

Deel deze opleiding

Over ons

Ga naar 'Over ons'

Voor de OOR