Nieuws
image

Vrijdag 26 januari werd de pilotversie van het OOR NO opleidingsprofiel Management & Bestuur voor aios met een presentatie-ochtend succesvol afgerond. Het opleidingsprofiel, bestaande uit 6 lesdagen verspreid over het jaar en het ‘in de praktijk brengen van het geleerde’, is een mogelijkheid voor aios om zich te profileren in management en bestuur en is georganiseerd door het onderwijskundigennetwerk van de OOR NO.

De aios zijn in maart 2023 met deze leergang gestart en presenteerden op 26 januari aan begeleiders, toekomstige aios en andere betrokkenen en geïnteresseerden, zowel de uitkomsten van het project als hun leerproces van het afgelopen jaar. Diverse onderwerpen zijn aangepakt, waaronder een onderzoek naar het administreren van de juiste DBC’s in het EPD, het opzetten van een expertisecentrum voor beroepsgerelateerde longziekten, het verbeteren van de doorstroom van de SEH naar de afdeling en diverse andere onderwerpen.

Ook in 2024 gaan we weer van start met het opleidingsprofiel. De aanmeldingsprocedure heeft inmiddels plaatsgevonden en er zijn 12 enthousiaste aios uit de regio geselecteerd om zich te verdiepen in de wereld van management en bestuur.

Deel deze opleiding

Meer weten over de OOR NO?

De OOR Noord- en Oost-Nederland bestaat uit 18 ziekenhuizen en instellingen waar we iedere dag werken aan een goede opleiding. Je leest alles over de regio op de nieuwspagina.

Nieuws uit onze onderwijs- en opleidingsregio